=0.95 (đoạn đào nền). - Làm móng đường bê tông ximăng đá 4x6M100 dày 15cm. - Làm mặt đường bê tông ximăng đá 1x2M200 dày 10cm. - Đắp lề đường ĐC 2 đến cao độ thiết kế, độ chặt K>=0,95 (hẻm 7 đường Nguyễn Hữu Thọ). - Đắp lề đường sỏi đỏ dày 10cm, độ chặt K>=0,98 (hẻm 7 đường Nguyễn Hữu Thọ). - Các tuyến đường thiết kế láng nhựa: Hẻm đường Huỳnh Công Giản: - Ủi hoang nền đường. - Đắp nền đường ĐC 2 đến cao độ thiết kế, độ chặt K>=0,95. - Đắp sỏi đỏ nền đường dày 20cm, độ chặt K>=0,98. - Làm nền đường đá 4x6 chèn sỏi đỏ dày 20cm Eyc>121MPa. (02 lớp mỗi lớp dày 10cm). - Láng nhựa mặt đường 03 lớp TC 4,5kg/m2. - Đắp lề đường ĐC 2 đến cao độ thiết kế, độ chặt K>=0,95. - Đắp lề đường sỏi đỏ dày 23,5cm, độ chặt K>=0,98. - Phần an toàn giao thông: Hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông gồm: cọc tiêu, biển báo, trụ đỡ biển báo … theo QCVN 41:2016 Chi tiết theo báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt"> =0.95 (đoạn đào nền). - Làm móng đường bê tông ximăng đá 4x6M100 dày 15cm. - Làm mặt đường bê tông ximăng đá 1x2M200 dày 10cm. - Đắp lề đường ĐC 2 đến cao độ thiết kế, độ chặt K>=0,95 (hẻm 7 đường Nguyễn Hữu Thọ). - Đắp lề đường sỏi đỏ dày 10cm, độ chặt K>=0,98 (hẻm 7 đường Nguyễn Hữu Thọ). - Các tuyến đường thiết kế láng nhựa: Hẻm đường Huỳnh Công Giản: - Ủi hoang nền đường. - Đắp nền đường ĐC 2 đến cao độ thiết kế, độ chặt K>=0,95. - Đắp sỏi đỏ nền đường dày 20cm, độ chặt K>=0,98. - Làm nền đường đá 4x6 chèn sỏi đỏ dày 20cm Eyc>121MPa. (02 lớp mỗi lớp dày 10cm). - Láng nhựa mặt đường 03 lớp TC 4,5kg/m2. - Đắp lề đường ĐC 2 đến cao độ thiết kế, độ chặt K>=0,95. - Đắp lề đường sỏi đỏ dày 23,5cm, độ chặt K>=0,98. - Phần an toàn giao thông: Hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông gồm: cọc tiêu, biển báo, trụ đỡ biển báo … theo QCVN 41:2016 Chi tiết theo báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt">

Thi công xây dựng

Ghi chú: Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu

Thông tin chung:

Tiến trình
Số TBMT
20200133468-00
Thời gian đăng tải
07:16 14/01/20
Thời gian bóc tin
07:18 14/01/20
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Xây lắp
Hình thức thông báo
Đăng lần đầu
Tên gói thầu
Thi công xây dựng
Tên dự án
Hẻm 10 Đường Phạm Hùng; Hẻm 1 đường Nguyễn Hữu Thọ; Hẻm 3 Tôn Thất Tùng; Hẻm đường Huỳnh Công Giản; Hẻm 1 đường QL22B; Hẻm 2 đường Hoàng Quốc Việt; Hẻm 2 đường Nguyễn Văn Linh; Hẻm 3, 6, 7 Nguyễn Hữu Thọ
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách huyện
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Hẻm 10 Đường Phạm Hùng; Hẻm 1 đường Nguyễn Hữu Thọ; Hẻm 3 Tôn Thất Tùng; Hẻm đường Huỳnh Công Giản; Hẻm 1 đường QL22B; Hẻm 2 đường Hoàng Quốc Việt; Hẻm 2 đường Nguyễn Văn Linh; Hẻm 3, 6, 7 Nguyễn Hữu Thọ
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Nội dung chính của gói thầu
Thi công xây dựng công trình: Hẻm 10 Đường Phạm Hùng; Hẻm 1 đường Nguyễn Hữu Thọ; Hẻm 3 Tôn Thất Tùng; Hẻm đường Huỳnh Công Giản; Hẻm 1 đường QL22B; Hẻm 2 đường Hoàng Quốc Việt; Hẻm 2 đường Nguyễn Văn Linh; Hẻm 3, 6, 7 Nguyễn Hữu Thọ, với các nội dung chủ yếu như sau: - Công trình gồm: 10 tuyến với tổng chiều dài 1.449,46m Các tuyến đường thiết kế bê tông xi măng: Hẻm 1 QL.22B, Hẻm 10 đường Phạm Hùng; Hẻm 2 Nguyễn Văn Linh; Hẻm 1,3,6 Nguyễn Hữu Thọ; Hẻm 2 Hoàng Quốc Việt; Hẻm 7 đường Nguyễn Hữu Thọ; Hẻm 3 đường Tôn Thất Tùng: - Ủi hoang nền đường. - Đắp đất cấp 2 nền đường đến cao độ thiết kế độ chặt K≥0,95 (đoạn đắp nền). - Đào nền đến cao độ thiết kế, độ chặt K>=0.95 (đoạn đào nền). - Làm móng đường bê tông ximăng đá 4x6M100 dày 15cm. - Làm mặt đường bê tông ximăng đá 1x2M200 dày 10cm. - Đắp lề đường ĐC 2 đến cao độ thiết kế, độ chặt K>=0,95 (hẻm 7 đường Nguyễn Hữu Thọ). - Đắp lề đường sỏi đỏ dày 10cm, độ chặt K>=0,98 (hẻm 7 đường Nguyễn Hữu Thọ). - Các tuyến đường thiết kế láng nhựa: Hẻm đường Huỳnh Công Giản: - Ủi hoang nền đường. - Đắp nền đường ĐC 2 đến cao độ thiết kế, độ chặt K>=0,95. - Đắp sỏi đỏ nền đường dày 20cm, độ chặt K>=0,98. - Làm nền đường đá 4x6 chèn sỏi đỏ dày 20cm Eyc>121MPa. (02 lớp mỗi lớp dày 10cm). - Láng nhựa mặt đường 03 lớp TC 4,5kg/m2. - Đắp lề đường ĐC 2 đến cao độ thiết kế, độ chặt K>=0,95. - Đắp lề đường sỏi đỏ dày 23,5cm, độ chặt K>=0,98. - Phần an toàn giao thông: Hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông gồm: cọc tiêu, biển báo, trụ đỡ biển báo … theo QCVN 41:2016 Chi tiết theo báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt
Hình thức lựa chọn nhà thầu
Chào hàng cạnh tranh trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSYC từ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Đến ngày
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Giá bán
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí

Mở thầu:

Thời điểm mở thầu
04:10 03/02/20

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức đảm bảo
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt
Số tiền đảm bảo
32.000.000 VND
Số tiền bằng chữ
Ba mươi hai triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu
Để tải file mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
HSYC Dg hem 10 Pham Hung.pdf (Chưa tới thời gian bán hồ sơ mời thầu nên chưa cho phép tải. Xem chi tiết tại đây.)

Nhận thông báo mời thầu qua email:

Cách đăng ký
Để nhận thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự như gói thầu (Thi công xây dựng) qua email ngay khi thông tin được đăng tải. Hãy đăng ký sử dụng gói phần mềm VIP 1 của DauThau.INFO tại đây!
Tin cùng lĩnh vực
Số TBMT
Tên gói thầu
Bên mời thầu
Thời điểm đóng thầu
Thời gian đăng tải
Số TBMT: 20200154836-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 10/02/20
Thời gian đăng tải: 22:32 25/01/20
Số TBMT: 20200154773-00
Thời điểm đóng thầu: 03:00 21/02/20
Thời gian đăng tải: 21:30 25/01/20
Số TBMT: 20200154755-00
Thời điểm đóng thầu: 21:30 24/02/20
Thời gian đăng tải: 06:30 24/01/20
Số TBMT: 20200154747-00
Thời điểm đóng thầu: 20:30 24/02/20
Thời gian đăng tải: 06:05 24/01/20
Số TBMT: 20200154483-00
Thời điểm đóng thầu: 02:00 14/02/20
Thời gian đăng tải: 23:54 23/01/20
Tin cùng bên mời thầu
Số TBMT
Tên gói thầu
Bên mời thầu
Thời điểm đóng thầu
Thời gian đăng tải
Số TBMT: 20200133481-00
Thời điểm đóng thầu: 03:00 06/02/20
Thời gian đăng tải: 07:17 14/01/20
Số TBMT: 20200133477-00
Thời điểm đóng thầu: 03:00 06/02/20
Thời gian đăng tải: 07:17 14/01/20
Số TBMT: 20200133461-00
Thời điểm đóng thầu: 03:00 03/02/20
Thời gian đăng tải: 07:16 14/01/20
Số TBMT: 20200133459-00
Thời điểm đóng thầu: 03:00 03/02/20
Thời gian đăng tải: 07:15 14/01/20
Số TBMT: 20200133445-00
Thời điểm đóng thầu: 03:00 03/02/20
Thời gian đăng tải: 07:15 14/01/20
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây