=0.95 (đoạn đào nền). - Làm móng đường bê tông ximăng đá 4x6M100 dày 15cm. - Làm mặt đường bê tông ximăng đá 1x2M200 dày 10cm. - Đắp lề đường ĐC 2 đến cao độ thiết kế, độ chặt K>=0,95 (hẻm 7 đường Nguyễn Hữu Thọ). - Đắp lề đường sỏi đỏ dày 10cm, độ chặt K>=0,98 (hẻm 7 đường Nguyễn Hữu Thọ). - Các tuyến đường thiết kế láng nhựa: Hẻm đường Huỳnh Công Giản: - Ủi hoang nền đường. - Đắp nền đường ĐC 2 đến cao độ thiết kế, độ chặt K>=0,95. - Đắp sỏi đỏ nền đường dày 20cm, độ chặt K>=0,98. - Làm nền đường đá 4x6 chèn sỏi đỏ dày 20cm Eyc>121MPa. (02 lớp mỗi lớp dày 10cm). - Láng nhựa mặt đường 03 lớp TC 4,5kg/m2. - Đắp lề đường ĐC 2 đến cao độ thiết kế, độ chặt K>=0,95. - Đắp lề đường sỏi đỏ dày 23,5cm, độ chặt K>=0,98. - Phần an toàn giao thông: Hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông gồm: cọc tiêu, biển báo, trụ đỡ biển báo … theo QCVN 41:2016 Chi tiết theo báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt"> =0.95 (đoạn đào nền). - Làm móng đường bê tông ximăng đá 4x6M100 dày 15cm. - Làm mặt đường bê tông ximăng đá 1x2M200 dày 10cm. - Đắp lề đường ĐC 2 đến cao độ thiết kế, độ chặt K>=0,95 (hẻm 7 đường Nguyễn Hữu Thọ). - Đắp lề đường sỏi đỏ dày 10cm, độ chặt K>=0,98 (hẻm 7 đường Nguyễn Hữu Thọ). - Các tuyến đường thiết kế láng nhựa: Hẻm đường Huỳnh Công Giản: - Ủi hoang nền đường. - Đắp nền đường ĐC 2 đến cao độ thiết kế, độ chặt K>=0,95. - Đắp sỏi đỏ nền đường dày 20cm, độ chặt K>=0,98. - Làm nền đường đá 4x6 chèn sỏi đỏ dày 20cm Eyc>121MPa. (02 lớp mỗi lớp dày 10cm). - Láng nhựa mặt đường 03 lớp TC 4,5kg/m2. - Đắp lề đường ĐC 2 đến cao độ thiết kế, độ chặt K>=0,95. - Đắp lề đường sỏi đỏ dày 23,5cm, độ chặt K>=0,98. - Phần an toàn giao thông: Hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông gồm: cọc tiêu, biển báo, trụ đỡ biển báo … theo QCVN 41:2016 Chi tiết theo báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt">
Thông báo mời thầu

Thi công xây dựng

Đăng vào: 07:18 14/01/2020
Ghi chú: Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu
Số TBMT
20200133468-00
Công bố
07:16 14/01/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Hẻm 10 Đường Phạm Hùng; Hẻm 1 đường Nguyễn Hữu Thọ; Hẻm 3 Tôn Thất Tùng; Hẻm đường Huỳnh Công Giản; Hẻm 1 đường QL22B; Hẻm 2 đường Hoàng Quốc Việt; Hẻm 2 đường Nguyễn Văn Linh; Hẻm 3, 6, 7 Nguyễn Hữu Thọ
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thi công xây dựng
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách huyện
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Hẻm 10 Đường Phạm Hùng; Hẻm 1 đường Nguyễn Hữu Thọ; Hẻm 3 Tôn Thất Tùng; Hẻm đường Huỳnh Công Giản; Hẻm 1 đường QL22B; Hẻm 2 đường Hoàng Quốc Việt; Hẻm 2 đường Nguyễn Văn Linh; Hẻm 3, 6, 7 Nguyễn Hữu Thọ
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Thi công xây dựng công trình: Hẻm 10 Đường Phạm Hùng; Hẻm 1 đường Nguyễn Hữu Thọ; Hẻm 3 Tôn Thất Tùng; Hẻm đường Huỳnh Công Giản; Hẻm 1 đường QL22B; Hẻm 2 đường Hoàng Quốc Việt; Hẻm 2 đường Nguyễn Văn Linh; Hẻm 3, 6, 7 Nguyễn Hữu Thọ, với các nội dung chủ yếu như sau: - Công trình gồm: 10 tuyến với tổng chiều dài 1.449,46m Các tuyến đường thiết kế bê tông xi măng: Hẻm 1 QL.22B, Hẻm 10 đường Phạm Hùng; Hẻm 2 Nguyễn Văn Linh; Hẻm 1,3,6 Nguyễn Hữu Thọ; Hẻm 2 Hoàng Quốc Việt; Hẻm 7 đường Nguyễn Hữu Thọ; Hẻm 3 đường Tôn Thất Tùng: - Ủi hoang nền đường. - Đắp đất cấp 2 nền đường đến cao độ thiết kế độ chặt K≥0,95 (đoạn đắp nền). - Đào nền đến cao độ thiết kế, độ chặt K>=0.95 (đoạn đào nền). - Làm móng đường bê tông ximăng đá 4x6M100 dày 15cm. - Làm mặt đường bê tông ximăng đá 1x2M200 dày 10cm. - Đắp lề đường ĐC 2 đến cao độ thiết kế, độ chặt K>=0,95 (hẻm 7 đường Nguyễn Hữu Thọ). - Đắp lề đường sỏi đỏ dày 10cm, độ chặt K>=0,98 (hẻm 7 đường Nguyễn Hữu Thọ). - Các tuyến đường thiết kế láng nhựa: Hẻm đường Huỳnh Công Giản: - Ủi hoang nền đường. - Đắp nền đường ĐC 2 đến cao độ thiết kế, độ chặt K>=0,95. - Đắp sỏi đỏ nền đường dày 20cm, độ chặt K>=0,98. - Làm nền đường đá 4x6 chèn sỏi đỏ dày 20cm Eyc>121MPa. (02 lớp mỗi lớp dày 10cm). - Láng nhựa mặt đường 03 lớp TC 4,5kg/m2. - Đắp lề đường ĐC 2 đến cao độ thiết kế, độ chặt K>=0,95. - Đắp lề đường sỏi đỏ dày 23,5cm, độ chặt K>=0,98. - Phần an toàn giao thông: Hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông gồm: cọc tiêu, biển báo, trụ đỡ biển báo … theo QCVN 41:2016 Chi tiết theo báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSYC từ
19:00 19/01/2020
đến
04:00 03/02/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
1.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
04:10 03/02/2020
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt
Số tiền
32.000.000 VND
Bằng chữ
Ba mươi hai triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 63

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5685 dự án đang đợi nhà thầu
  • 790 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 780 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14767 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 16389 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây