=0,9. - Đắp cát phần cách hàng cọc tre 50 cm và đầm cóc đạt độ chặt K>=0,9. - Đóng cọc tre + Rải phên nứa và vải địa kỹ thuật. - Xếp bao tải đất. - Đắp đất công trình từng lớp và đầm chặt K>=0,9. - Đắp đất phần cách hàng cọc tre 50 cm và đầm cóc đạt độ chặt K>=0,9. - Trồng cỏ mái và cơ đê."> =0,9. - Đắp cát phần cách hàng cọc tre 50 cm và đầm cóc đạt độ chặt K>=0,9. - Đóng cọc tre + Rải phên nứa và vải địa kỹ thuật. - Xếp bao tải đất. - Đắp đất công trình từng lớp và đầm chặt K>=0,9. - Đắp đất phần cách hàng cọc tre 50 cm và đầm cóc đạt độ chặt K>=0,9. - Trồng cỏ mái và cơ đê.">

Gói thầu số 11: Lấp ao chống sạt trượt các tuyến đê hữu Cầu huyện Quế Võ đoạn từ K80+710-K81+010, K81+050-K81+430, K81+910-K82+140, K73+793-K74+655, K74+880-K76+220, đê tả Đuống, huyện Quế Võ...

Thông tin chung:

Tiến trình
Số TBMT
20190928695-00
Thời gian đăng tải
06:20 12/09/19
Thời gian bóc tin
06:22 12/09/19
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Xây lắp
Hình thức thông báo
Đăng lần đầu
Tên gói thầu
Gói thầu số 11: Lấp ao chống sạt trượt các tuyến đê hữu Cầu huyện Quế Võ đoạn từ K80+710-K81+010, K81+050-K81+430, K81+910-K82+140, K73+793-K74+655, K74+880-K76+220, đê tả Đuống, huyện Quế Võ...
Tên dự án
Xử lý các vị trí chân đê xung yếu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Từ nguồn vốn ngân sách tỉnh (XDCB tập trung giai đoạn 2018-2022) và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có)
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu (xây lắp, tư vấn, phi tư vấn) từ năm 2020 đến năm 2021 - Dự án đầu tư xây dựng xử lý các vị trí chân đê xung yếu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Nội dung chính của gói thầu
- Bóc phong hóa dày trung bình 20cm. - Bơm tát nước thi công. - Đắp cát công trình từng lớp và đầm chặt K>=0,9. - Đắp cát phần cách hàng cọc tre 50 cm và đầm cóc đạt độ chặt K>=0,9. - Đóng cọc tre + Rải phên nứa và vải địa kỹ thuật. - Xếp bao tải đất. - Đắp đất công trình từng lớp và đầm chặt K>=0,9. - Đắp đất phần cách hàng cọc tre 50 cm và đầm cóc đạt độ chặt K>=0,9. - Trồng cỏ mái và cơ đê.
Hình thức lựa chọn nhà thầu
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Đến ngày
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Giá bán
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí

Mở thầu:

Thời điểm mở thầu
22:30 27/09/19

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức đảm bảo
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền đảm bảo
190.000.000 VND
Số tiền bằng chữ
Một trăm chín mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu
Để tải file mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
GOI 11.rar (Link tải bị lỗi. Xem chi tiết tại đây.)

Nhận thông báo mời thầu qua email:

Cách đăng ký
Để nhận thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự như gói thầu (Gói thầu số 11: Lấp ao chống sạt trượt các tuyến đê hữu Cầu huyện Quế Võ đoạn từ K80+710-K81+010, K81+050-K81+430, K81+910-K82+140, K73+793-K74+655, K74+880-K76+220, đê tả Đuống, huyện Quế Võ...) qua email ngay khi thông tin được đăng tải. Hãy đăng ký sử dụng gói phần mềm VIP 1 của DauThau.INFO tại đây!
Tin cùng lĩnh vực
Số TBMT
Tên gói thầu
Bên mời thầu
Thời điểm đóng thầu
Thời gian đăng tải
Số TBMT: 20200231002-00
Thời điểm đóng thầu: 20:30 27/02/20
Thời gian đăng tải: 20:24 17/02/20
Số TBMT: 20200219058-00
Thời điểm đóng thầu: 03:00 28/02/20
Thời gian đăng tải: 20:05 17/02/20
Số TBMT: 20200229563-00
Thời điểm đóng thầu: 20:30 27/02/20
Thời gian đăng tải: 20:05 17/02/20
Tin cùng bên mời thầu
Số TBMT
Tên gói thầu
Bên mời thầu
Thời điểm đóng thầu
Thời gian đăng tải
Số TBMT: 20191130377-00
Thời điểm đóng thầu: 04:00 05/12/19
Thời gian đăng tải: 03:27 15/11/19
Số TBMT: 20190965047-00
Thời điểm đóng thầu: 21:30 06/10/19
Thời gian đăng tải: 05:32 26/09/19
Số TBMT: 20190962683-00
Thời điểm đóng thầu: 21:30 06/10/19
Thời gian đăng tải: 22:05 25/09/19
Số TBMT: 20190936575-00
Thời điểm đóng thầu: 05:25 26/09/19
Thời gian đăng tải: 05:18 16/09/19
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây