Gói thầu số 01: Thuê dịch vụ vận hành, triển khai Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Thái Bình giai đoạn 2019-2024

Thông tin chung:

Tiến trình
Số TBMT
20190827789-00
Thời gian đăng tải
11:20 14/08/19
Thời gian bóc tin
11:22 14/08/19
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Phi tư vấn
Hình thức thông báo
Đăng lần đầu
Tên gói thầu
Gói thầu số 01: Thuê dịch vụ vận hành, triển khai Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Thái Bình giai đoạn 2019-2024
Tên dự án
thuê dịch vụ vận hành triển khai cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 mức độ 4 của tỉnh Thái Bình giai đoạn 2019-2024
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Năm 2019: Nguồn kinh phí quản lý hành chính khác theo Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; từ năm 2020: Dự toán chi thường xuyên của Sở Thông tin và Truyền thông hằng nă
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuê dịch vụ vận hành triển khai Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 mức độ 4 tỉnh Thái Bình giai đoạn 2019-2024
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Nội dung chính của gói thầu
Hình thức lựa chọn nhà thầu
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Địa điểm thực hiện gói thầu
Tỉnh Thái Bình

Tham dự thầu:

Hình thức dự thầu
Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ
11:20 14/08/19
Đến ngày
21:00 25/08/19
Mua hồ sơ mời thầu
Miễn phí
Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí

Mở thầu:

Thời điểm mở thầu
21:00 25/08/19
Địa điểm mở thầu
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Số tiền bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức đảm bảo
Thư bảo lãnh
Số tiền đảm bảo
62.000.000 VND
Số tiền bằng chữ
Sáu mươi hai triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu
Để tải file mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Quyết định phê duyệt
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng

Nhận thông báo mời thầu qua email:

Cách đăng ký
Để nhận thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự như gói thầu (Gói thầu số 01: Thuê dịch vụ vận hành, triển khai Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Thái Bình giai đoạn 2019-2024) qua email ngay khi thông tin được đăng tải. Hãy đăng ký sử dụng gói phần mềm VIP 1 của DauThau.INFO tại đây!
Tin cùng lĩnh vực
Số TBMT
Tên gói thầu
Bên mời thầu
Thời điểm đóng thầu
Thời gian đăng tải
Số TBMT: 20200153825-00
Thời điểm đóng thầu: 20:30 17/02/20
Thời gian đăng tải: 03:24 22/01/20
Số TBMT: 20200153796-00
Thời điểm đóng thầu: 20:30 17/02/20
Thời gian đăng tải: 03:19 22/01/20
Số TBMT: 20200153527-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 19/02/20
Thời gian đăng tải: 02:31 22/01/20
Số TBMT: 20200146424-00
Thời điểm đóng thầu: 02:00 17/02/20
Thời gian đăng tải: 02:24 22/01/20
Tin cùng bên mời thầu
Số TBMT
Tên gói thầu
Bên mời thầu
Thời điểm đóng thầu
Thời gian đăng tải
Số TBMT: 20190750794-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 25/07/19
Thời gian đăng tải: 10:26 18/07/19
Số TBMT: 20190749580-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 01/08/19
Thời gian đăng tải: 09:14 18/07/19
Số TBMT: 20190731236-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 23/07/19
Thời gian đăng tải: 04:27 15/07/19
Số TBMT: 20190734320-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 08/08/19
Thời gian đăng tải: 02:57 15/07/19
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây