Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp

Thông tin chung:

Số TBMT
20181124647-00
Thời gian đăng tải
03:10 10/11/18
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Xây lắp
Hình thức thông báo
Đăng lần đầu
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Tên gói thầu
Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp
Tên dự án
Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nút giao Quốc lộ 18 với Quốc lộ 1 hướng Quảng Ninh đi Lạng Sơn
Nguồn vốn
Chi phí khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng, chi phí xây dựng từ nguồn ngân sách tỉnh, vốn dự phòng NSNN, tăng thu, kết dự NSNN. Chi phí bồi thường, GPMB do Công ty CP ô tô Trường Hải đảm nhận
Số hiệu KHLCNT
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Nội dung chính của gói thầu
Thi công xây dựng hoàn chỉnh nút giao QL18-QL1, hướng Quảng Ninh đi Lạng Sơn đồng bộ các hạng mục gồm: Đường giao thông; Hệ thống thoát nước; Hệ thống điện chiếu sáng; Hệ thống an toàn giao thông.
Hình thức lựa chọn nhà thầu
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
20:00 14/11/18
Đến ngày
20:00 04/12/18
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Thời điểm mở thầu
20:30 04/12/18

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức đảm bảo
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền đảm bảo
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Số tiền bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Tin cùng lĩnh vực
Số TBMT
Tên gói thầu
Bên mời thầu
Thời điểm đóng thầu
Thời gian đăng tải
Số TBMT: 20190752287-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 30/07/19
Thời gian đăng tải: 08:32 20/07/19
Số TBMT: 20190752311-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 30/07/19
Thời gian đăng tải: 08:26 20/07/19
Số TBMT: 20190755316-00
Thời điểm đóng thầu: 03:45 01/08/19
Thời gian đăng tải: 06:47 20/07/19
Tin cùng bên mời thầu
Số TBMT
Tên gói thầu
Bên mời thầu
Thời điểm đóng thầu
Thời gian đăng tải
Số TBMT: 20190715703-01
Thời điểm đóng thầu: 21:00 25/07/19
Thời gian đăng tải: 21:42 10/07/19
Số TBMT: 20190715703-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 25/07/19
Thời gian đăng tải: 12:53 05/07/19