Ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai bệnh án điện tử tại Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ

Tiến trình
Số TBMT
Hình thức đấu thầu
Đấu thầu rộng rãi
Đã xem
11
Gói thầu
Ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai bệnh án điện tử tại Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ
Đăng vào
18:30 16/09/2020
Hình thức dự thầu
Đấu thầu qua mạng
Công bố
11:11 18/08/2020
Giá gói thầu
2.895.713.757 VND
Hoàn thành
17:12 16/09/2020
Giá dự thầu
2.887.267.694 VND
Tỷ lệ giảm giá (%)
-
Điểm kỹ thuật
Giá đánh giá
2.887.267.694 VND
Giá dự thầu sau giảm giá
2.887.267.694 VND
Giá trúng thầu
2.887.267.694 VND
Lý do chọn nhà thầu
Nhà thầu đáp ứng các tiêu chí về năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính
Đính kèm quyết định
Thực hiện trong
90 ngày
Danh sách hàng hóa:
STT Tên hàng hóa Kí hiệu nhãn, mác của sản phẩm Khối lượng mời thầu Đơn vị tính Mô tả hàng hóa Xuất xứ Đơn giá dự thầu(VNĐ) Ghi chú
1 Máy tính Máy tính ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 2 Bộ Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Trung Quốc 14.950.000
2 Máy tính để bàn Máy tính để bàn ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 18 Bộ Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Trung Quốc/ Việt Nam 14.900.000
3 Máy tính cấu hình cao thay thế Máy tính cấu hình cao thay thế ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 1 cái Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Trung Quốc 27.450.000
4 Máy chủ cho hệ thống Phần mềm (HIS LIS) Máy chủ cho hệ thống Phần mềm (HIS LIS) ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 1 cái Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Singapore 274.000.000
5 Màn hình PC dùng cho phòng máy chủ Màn hình PC dùng cho phòng máy chủ ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 1 cái Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật China 2.700.000
6 Thiết bị chuyển mạch Trung tâm Thiết bị chuyển mạch Trung tâm ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 2 Cái Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật China 41.450.000
7 Thiết bị chuyển mạch thành phần 16post Thiết bị chuyển mạch thành phần 16post ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 2 Cái Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Trung Quốc 33.200.000
8 Modul quang Modul quang ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 2 cái Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Trung Quốc 4.925.000
9 Converter Quang Converter Quang ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 2 cái Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Trung Quốc 3.825.000
10 Ổ cắm lioa 6 khe cắm Ổ cắm lioa 6 khe cắm ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 11 cái Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Việt Nam 270.000
11 Ổ cắm lioa 3 khe cắm Ổ cắm lioa 3 khe cắm ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 3 cái Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Việt Nam 185.000
12 Patch Panel 24 port Patch Panel 24 port ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 2 Cái Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Trung Quốc 2.470.000
13 Patch Panel 16 port Patch Panel 16 port ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 2 Cái Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Trung Quốc 2.195.000
14 Cáp quang Cáp quang ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 200 m Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Trung Quốc 38.000
15 Cáp mạng UTP CAT6 Cáp mạng UTP CAT6 ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 2000 m Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Trung Quốc 27.000
16 Patch Cord UTP Cat5e 5m nối máy tính vào ổ cắm mạng Patch Cord UTP Cat5e 5m nối máy tính vào ổ cắm mạng ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 98 Sợi Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Trung Quốc 49.000
17 Patch Cord UTP Cat5e 0,5m nối từ Pacth Panel đến Switch Patch Cord UTP Cat5e 0,5m nối từ Pacth Panel đến Switch ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 98 Sợi Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Trung Quốc 4.900
18 Ổ cắm mạng 1 port RJ45 Ổ cắm mạng 1 port RJ45 ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 49 Hộp Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Trung Quốc 291.000
19 Tủ mạng 6U Tủ mạng 6U ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 6 Chiếc Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Việt Nam 4.925.000
20 Connector RJ45 Connector RJ45 ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 2 Hộp Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Trung Quốc 270.000
21 Đầu bót nhựa mầu bọc RJ45 Đầu bót nhựa mầu bọc RJ45 ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 2 Hộp Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Trung Quốc 380.000
22 Dây điện nguồn 2x0,75 Dây điện nguồn 2x0,75 ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 40 m Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Việt Nam 13.000
23 Automat 20A Automat 20A ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 4 cái Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Việt Nam 270.000
24 Ống máng nhựa 40x20mm Ống máng nhựa 40x20mm ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 200 m Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Việt Nam 28.000
25 Ống máng nhựa 60x40mm Ống máng nhựa 60x40mm ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 90 m Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Việt Nam 32.500
26 Ống máng nhựa 10x28mm Ống máng nhựa 10x28mm ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 250 m Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Việt Nam 16.000
27 Ống nhựa tròn Φ27 Ống nhựa tròn Φ27 ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 100 m Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Việt Nam 16.000
28 Cút T Φ27 Cút T Φ27 ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 6 chiếc Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Việt Nam 10.500
29 Cút vuông Φ27 Cút vuông Φ27 ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 13 Chiếc Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Việt Nam 10.500
30 Măng xông Φ27 Măng xông Φ27 ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 20 Chiếc Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Việt Nam 10.500
31 Ống gen luồn dây Ống gen luồn dây ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 80 m Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Việt Nam 21.500
32 Nẹp ống Φ27 Nẹp ống Φ27 ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 32 Chiếc Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Việt Nam 10.500
33 Ổ điện đôi Ổ điện đôi ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 4 Chiếc Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Việt Nam 27.000
34 Phích cắm đơn Phích cắm đơn ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 4 Chiếc Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Việt Nam 27.000
35 Phần mềm cho máy chủ PACS Phần mềm cho máy chủ PACS ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 1 Phần mềm Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Hàn Quốc 450.000.000
36 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Hệ quản trị cơ sở dữ liệu ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 10 Giấy phép bản quyền Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Hàn Quốc 9.000.000
37 Người dùng cấp độ Chẩn đoán Người dùng cấp độ Chẩn đoán ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 1 Giấy phép bản quyền cho Người dùng cùng 1 thời điểm Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Hàn Quốc 121.000.000
38 Người dùng cấp độ Lâm sàng cho giai đoạn I Người dùng cấp độ Lâm sàng cho giai đoạn I ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 10 Giấy phép bản quyền cho Người dùng cùng 1 thời điểm Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Hàn Quốc 10.000.000
39 Phần mềm giao tiếp nội bộ Communicator Phần mềm giao tiếp nội bộ Communicator ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 1 Giấy phép bản quyền Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Hàn Quốc 30.000.000
40 Số lượng máy DICOM kết nối lên hệ thống PACS Số lượng máy DICOM kết nối lên hệ thống PACS ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 5 Máy kết nối Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Hàn Quốc 25.000.000
41 Quản lý tiếp nhận bệnh nhân Quản lý tiếp nhận bệnh nhân ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 1 Module Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Việt Nam 68.400.000
42 Quản lý khám bệnh Quản lý khám bệnh ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 1 Module Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Việt Nam 68.400.000
43 Quản lý cấp cứu Quản lý cấp cứu ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 1 Module Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Việt Nam 68.400.000
44 Quản lý lâm sàng/người bệnh nội trú Quản lý lâm sàng/người bệnh nội trú ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 1 Module Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Việt Nam 68.400.000
45 Quản lý kết quả chẩn đoán hình ảnh Quản lý kết quả chẩn đoán hình ảnh ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 1 Module Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Việt Nam 68.400.000
46 Quản lý kết quả thăm dò chức năng Quản lý kết quả thăm dò chức năng ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 1 Module Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Việt Nam 68.400.000
47 Quản lý kết quả xét nghiệm Quản lý kết quả xét nghiệm ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 1 Module Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Việt Nam 68.400.000
48 Quản lý kết nối máy xét nghiệm Quản lý kết nối máy xét nghiệm ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 1 Module Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Việt Nam 68.400.000
49 Quản lý thanh toán viện phí và bảo hiểm y tế Quản lý thanh toán viện phí và bảo hiểm y tế ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 1 Module Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Việt Nam 68.400.000
50 Quản lý dược, nhà thuốc bệnh viện Quản lý dược, nhà thuốc bệnh viện ( Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 1 Module Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Việt Nam 68.400.000
51 Quản lý số hóa hồ sơ bệnh án Quản lý số hóa hồ sơ bệnh án (Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 1 Module Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Việt Nam 68.400.000
52 Quản lý thẻ, barcode Quản lý thẻ, barcode (Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 1 Module Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Việt Nam 68.400.000
53 Quản lý hàng đợi Quản lý hàng đợi (Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 1 Module Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Việt Nam 68.400.000
54 Hệ thống báo cáo thống kê, tổng hợp Hệ thống báo cáo thống kê, tổng hợp (Chi tiết tại bảng giá dự thầu của hàng hóa đính kèm tại E-HSDT) 1 Module Chi tiết tại Chương V - Yêu cầu kỹ thuật Việt Nam 68.400.000
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5252 dự án đang đợi nhà thầu
  • 620 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 666 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15139 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 17077 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây