Trang bị tờ gấp tuyên truyền, bảng nhận diện phòng một cửa, máy lọc nước cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu; bàn ghế Hội trường cho Bảo hiểm xã hội huyện Mường Tè

Tiến trình
Số TBMT
Hình thức đấu thầu
Chào hàng cạnh tranh
Đã xem
3
Gói thầu
Trang bị tờ gấp tuyên truyền, bảng nhận diện phòng một cửa, máy lọc nước cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu; bàn ghế Hội trường cho Bảo hiểm xã hội huyện Mường Tè
Đăng vào
15:48 16/09/2020
Hình thức dự thầu
Đấu thầu qua mạng
Công bố
17:02 21/08/2020
Giá gói thầu
1.260.723.000 VND
Hoàn thành
13:58 16/09/2020
Số ĐKKD
0304857124
Giá dự thầu
1.215.883.050 VND
Tỷ lệ giảm giá (%)
-
Điểm kỹ thuật
Giá đánh giá
Giá dự thầu sau giảm giá
1.215.883.050 VND
Giá trúng thầu
1.215.883.050 VND
Lý do chọn nhà thầu
Nhà thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
Thực hiện trong
20 ngày
Danh sách hàng hóa:
STT Tên hàng hóa Kí hiệu nhãn, mác của sản phẩm Khối lượng mời thầu Đơn vị tính Mô tả hàng hóa Xuất xứ Đơn giá dự thầu(VNĐ) Ghi chú
1 Điểm Mường Tè: Tờ gấp, tuyên truyền A5 ( Lợi ích khi tham gia BHXH Tự nguyện) Nhà thầu đề xuất 3000 Tờ Mục 2, Chương V Việt Nam 900
2 Điểm Mường Tè: Ốp gỗ mặt đứng, dày 1,5 cm Nhà thầu đề xuất 17.16 m2 Mục 2, Chương V Việt Nam 1.900.000
3 Điểm Mường Tè: Khung xương gỗ, bên trong bảng nhận diện Nhà thầu đề xuất 17.16 m2 Mục 2, Chương V Việt Nam 600.000
4 Điểm Mường Tè: Alu phủ bóng, màu xanh Nhà thầu đề xuất 8.25 m2 Mục 2, Chương V Việt Nam 2.090.000
5 Điểm Mường Tè: Bộ LOGO tròn (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) Nhà thầu đề xuất 1 bộ Mục 2, Chương V Việt Nam 3.200.000
6 Điểm Mường Tè: - Bộ chữ: Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế Điểm tựa an sinh xã hội của mọi người dân Nhà thầu đề xuất 1 bộ Mục 2, Chương V Việt Nam 4.600.000
7 Điểm Mường Tè: Hộc tủ cánh cửa mở Nhà thầu đề xuất 8.2 m2 Mục 2, Chương V Việt Nam 1.900.000
8 Điểm Mường Tè: Máy lọc nước Nasyo hoặc tương đương - Nóng Lạnh Nhà thầu đề xuất 3 cái Mục 2, Chương V Việt Nam 9.350.000
9 Điểm Mường Tè: Bàn họp lớn Nhà thầu đề xuất 1 cái Mục 2, Chương V Việt Nam 33.200.000
10 Điểm Mường Tè: Ghế hội trường dùng cho chủ tọa Nhà thầu đề xuất 1 cái Mục 2, Chương V Việt Nam 3.190.000
11 Điểm Mường Tè: Ghế hội trường dùng cho các thành viên Nhà thầu đề xuất 40 cái Mục 2, Chương V Việt Nam 1.200.000
12 Điểm Sìn Hồ: Tờ gấp, tuyên truyền A4 (Những điều cần biết về BHYT học sinh sinh viên; Những điều cần biết về BHYT hộ gia đình;Những điều cần biết về BHXH tự nguyện) Nhà thầu đề xuất 8500 Tờ Mục 2, Chương V Việt Nam 1.800
13 Điểm Sìn Hồ: Tờ gấp, tuyên truyền A5 ( Lợi ích khi tham gia BHXH Tự nguyện) Nhà thầu đề xuất 2500 Tờ Mục 2, Chương V Việt Nam 900
14 Điểm Sìn Hồ: Ốp gỗ mặt đứng Nhà thầu đề xuất 28.05 m2 Mục 2, Chương V Việt Nam 1.900.000
15 Điểm Sìn Hồ: Khung xương gỗ, bên trong bảng nhận diện Nhà thầu đề xuất 28.05 m2 Mục 2, Chương V Việt Nam 600.000
16 Điểm Sìn Hồ: Alu phủ bóng, màu xanh Nhà thầu đề xuất 10.535 m2 Mục 2, Chương V Việt Nam 2.090.000
17 Điểm Sìn Hồ: Bộ LOGO tròn (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) Nhà thầu đề xuất 1 bộ Mục 2, Chương V Việt Nam 3.200.000
18 Điểm Sìn Hồ: - Bộ chữ: Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế Điểm tựa an sinh xã hội của mọi người dân Nhà thầu đề xuất 1 bộ Mục 2, Chương V Việt Nam 4.600.000
19 Điểm Sìn Hồ: Hộc tủ cánh cửa mở Nhà thầu đề xuất 15.17 m2 Mục 2, Chương V Việt Nam 1.900.000
20 Điểm Sìn Hồ: Máy lọc nước Nasyo hoặc tương đương - Nóng Lạnh Nhà thầu đề xuất 3 cái Mục 2, Chương V Việt Nam 9.350.000
21 Điểm Phong Thổ: Tờ gấp, tuyên truyền A4 (Những điều cần biết về BHYT học sinh sinh viên; Những điều cần biết về BHYT hộ gia đình;Những điều cần biết về BHXH tự nguyện) Nhà thầu đề xuất 9000 Tờ Mục 2, Chương V Việt Nam 1.800
22 Điểm Phong Thổ: Tờ gấp, tuyên truyền A5 ( Lợi ích khi tham gia BHXH Tự nguyện) Nhà thầu đề xuất 3000 Tờ Mục 2, Chương V Việt Nam 900
23 Điểm Phong Thổ: Máy lọc nước Nasyo hoặc tương đương - Nóng Lạnh "Model: 9800 NL; 3 cái Mục 2, Chương V Việt Nam 9.350.000
24 Văn phòng BHXH tỉnh: Tờ gấp, tuyên truyền A4 (Những điều cần biết về BHYT học sinh sinh viên; Những điều cần biết về BHYT hộ gia đình;Những điều cần biết về BHXH tự nguyện) Nhà thầu đề xuất 29000 Tờ Mục 2, Chương V Việt Nam 1.800
25 Văn phòng BHXH tỉnh: Tờ gấp, tuyên truyền A5 ( Lợi ích khi tham gia BHXH Tự nguyện) Nhà thầu đề xuất 9000 Tờ Mục 2, Chương V Việt Nam 900
26 Văn phòng BHXH tỉnh: Máy lọc nước Nasyo hoặc tương đương - Nóng Lạnh Model: 9800 NL; 5 cái Mục 2, Chương V Việt Nam 9.350.000
27 Điểm Nậm Nhùn: Tờ gấp, tuyên truyền A4 (Những điều cần biết về BHYT học sinh sinh viên; Những điều cần biết về BHYT hộ gia đình;Những điều cần biết về BHXH tự nguyện) Nhà thầu đề xuất 5000 Tờ Mục 2, Chương V Việt Nam 1.800
28 Điểm Nậm Nhùn: Tờ gấp, tuyên truyền A5 ( Lợi ích khi tham gia BHXH Tự nguyện) Nhà thầu đề xuất 1000 Tờ Mục 2, Chương V Việt Nam 900
29 Điểm Nậm Nhùn: Ốp gỗ mặt đứng Nhà thầu đề xuất 22.77 m2 Mục 2, Chương V Việt Nam 1.900.000
30 Điểm Nậm Nhùn: Khung xương gỗ, bên trong bảng nhận diện Nhà thầu đề xuất 22.77 m2 Mục 2, Chương V Việt Nam 600.000
31 Điểm Nậm Nhùn: Alu phủ bóng, màu xanh Nhà thầu đề xuất 7.525 m2 Mục 2, Chương V Việt Nam 2.090.000
32 Điểm Nậm Nhùn: Bộ LOGO tròn (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) Nhà thầu đề xuất 1 bộ Mục 2, Chương V Việt Nam 3.200.000
33 Điểm Nậm Nhùn: Bộ chữ: Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế Điểm tựa an sinh xã hội của mọi người dân Nhà thầu đề xuất 1 bộ Mục 2, Chương V Việt Nam 4.600.000
34 Điểm Nậm Nhùn: Hộc tủ cánh cửa mở Nhà thầu đề xuất 12.45 m2 Mục 2, Chương V Việt Nam 1.900.000
35 Điểm Tân Uyên: Tờ gấp, tuyên truyền A4 (Những điều cần biết về BHYT học sinh sinh viên; Những điều cần biết về BHYT hộ gia đình;Những điều cần biết về BHXH tự nguyện) Nhà thầu đề xuất 23000 Tờ Mục 2, Chương V Việt Nam 1.800
36 Điểm Tân Uyên: Tờ gấp, tuyên truyền A5 ( Lợi ích khi tham gia BHXH Tự nguyện) Nhà thầu đề xuất 7000 Tờ Mục 2, Chương V Việt Nam 900
37 Điểm Tân Uyên: Ốp gỗ mặt đứng Nhà thầu đề xuất 24.85 m2 Mục 2, Chương V Việt Nam 1.900.000
38 Điểm Tân Uyên: Khung xương gỗ, bên trong bảng nhận diện Nhà thầu đề xuất 24.85 m2 Mục 2, Chương V Việt Nam 600.000
39 Điểm Tân Uyên: Alu phủ bóng, màu xanh Nhà thầu đề xuất 8.695 m2 Mục 2, Chương V Việt Nam 2.090.000
40 Điểm Tân Uyên: Bộ LOGO tròn (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) Nhà thầu đề xuất 1 bộ Mục 2, Chương V Việt Nam 3.200.000
41 Điểm Tân Uyên: Bộ chữ: Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế Điểm tựa an sinh xã hội của mọi người dân Nhà thầu đề xuất 1 bộ Mục 2, Chương V Việt Nam 4.600.000
42 Điểm Tân Uyên: Hộc tủ cánh cửa mở Nhà thầu đề xuất 12.79 m2 Mục 2, Chương V Việt Nam 1.900.000
43 Điểm Tân Uyên: Máy lọc nước Nasyo hoặc tương đương - Nóng Lạnh "Model: 9800 NL; 3 cái Mục 2, Chương V Việt Nam 9.350.000
44 Điểm Tân Uyên: Bàn giao dịch VP 1 cửa Nhà thầu đề xuất 1 cái Mục 2, Chương V Việt Nam 38.280.000
45 Điểm Tam Đường: Tờ gấp, tuyên truyền A4 (Những điều cần biết về BHYT học sinh sinh viên; Những điều cần biết về BHYT hộ gia đình;Những điều cần biết về BHXH tự nguyện) Nhà thầu đề xuất 23000 Tờ Mục 2, Chương V Việt Nam 1.800
46 Điểm Tam Đường: Tờ gấp, tuyên truyền A5 ( Lợi ích khi tham gia BHXH Tự nguyện) Nhà thầu đề xuất 7000 Tờ Mục 2, Chương V Việt Nam 900
47 Điểm Tam Đường: Ốp gỗ mặt đứng Nhà thầu đề xuất 21.6 m2 Mục 2, Chương V Việt Nam 1.900.000
48 Điểm Tam Đường: Khung xương gỗ, bên trong bảng nhận diện Nhà thầu đề xuất 21.6 m2 Mục 2, Chương V Việt Nam 600.000
49 Điểm Tam Đường: Alu phủ bóng, màu xanh Nhà thầu đề xuất 7.84 m2 Mục 2, Chương V Việt Nam 2.090.000
50 Điểm Tam Đường: Bộ LOGO tròn (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) Nhà thầu đề xuất 1 bộ Mục 2, Chương V Việt Nam 3.200.000
51 Điểm Tam Đường: Bộ chữ: Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Điểm tựa an sinh xã hội của mọi người dân Nhà thầu đề xuất 1 bộ Mục 2, Chương V Việt Nam 4.600.000
52 Điểm Tam Đường: Hộc tủ cánh cửa mở Nhà thầu đề xuất 10.92 m2 Mục 2, Chương V Việt Nam 1.900.000
53 Điểm Tam Đường: Máy lọc nước Nasyo - Nóng Lạnh Nhà thầu đề xuất 3 cái Mục 2, Chương V Việt Nam 9.350.000
54 Điểm Than Uyên: Tờ gấp, tuyên truyền A4 (Những điều cần biết về BHYT học sinh sinh viên; Những điều cần biết về BHYT hộ gia đình;Những điều cần biết về BHXH tự nguyện) Nhà thầu đề xuất 23500 Tờ Mục 2, Chương V Việt Nam 1.800
55 Điểm Than Uyên: Tờ gấp, tuyên truyền A5 ( Lợi ích khi tham gia BHXH Tự nguyện) Nhà thầu đề xuất 7500 Tờ Mục 2, Chương V Việt Nam 900
56 Điểm Than Uyên: Ốp gỗ mặt đứng Nhà thầu đề xuất 16.324 m2 Mục 2, Chương V Việt Nam 1.900.000
57 Điểm Than Uyên: Khung xương gỗ, bên trong bảng nhận diện Nhà thầu đề xuất 16.324 m2 Mục 2, Chương V Việt Nam 600.000
58 Điểm Than Uyên: Alu phủ bóng, màu xanh Nhà thầu đề xuất 7.68 m2 Mục 2, Chương V Việt Nam 2.090.000
59 Điểm Than Uyên: Bộ LOGO tròn (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) Nhà thầu đề xuất 1 bộ Mục 2, Chương V Việt Nam 3.200.000
60 Điểm Than Uyên: - Bộ chữ: Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế Điểm tựa an sinh xã hội của mọi người dân Nhà thầu đề xuất 1 bộ Mục 2, Chương V Việt Nam 4.600.000
61 Điểm Than Uyên: Hộc tủ cánh cửa mở Nhà thầu đề xuất 8.302 m2 Mục 2, Chương V Việt Nam 1.900.000
62 Điểm Than Uyên: Máy lọc nước Nasyo hoặc tương đương - Nóng Lạnh "Model: 9800 NL; 3 cái Mục 2, Chương V Việt Nam 9.350.000
63 Điểm Mường Tè: Tờ gấp, tuyên truyền A4 (Những điều cần biết về BHYT học sinh sinh viên; Những điều cần biết về BHYT hộ gia đình;Những điều cần biết về BHXH tự nguyện) Nhà thầu đề xuất 9000 Tờ Mục 2, Chương V Việt Nam 1.800
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5085 dự án đang đợi nhà thầu
  • 591 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 631 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14924 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 16838 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây