Gói thầu xây lắp và lắp đặt thiết bị

Tiến trình
Số TBMT
Hình thức đấu thầu
Đấu thầu rộng rãi
Đã xem
15
Gói thầu
Gói thầu xây lắp và lắp đặt thiết bị
Đăng vào
13:14 16/09/2020
Hình thức dự thầu
Đấu thầu qua mạng
Công bố
13:51 17/08/2020
Giá gói thầu
9.728.422.000 VND
Hoàn thành
09:06 16/09/2020
Số ĐKKD
4000993757
Giá dự thầu
9.654.170.778,39 VND
Tỷ lệ giảm giá (%)
-
Điểm kỹ thuật
Giá đánh giá
9.654.170.778,39 VND
Giá dự thầu sau giảm giá
9.654.170.778,39 VND
Giá trúng thầu
9.654.170.778 VND
Lý do chọn nhà thầu
Nhà thầu đáp ứng yêu cầu HSMT
Thực hiện trong
60 ngày
Danh sách hàng hóa:
STT Tên hàng hóa Kí hiệu nhãn, mác của sản phẩm Khối lượng mời thầu Đơn vị tính Mô tả hàng hóa Xuất xứ Đơn giá dự thầu(VNĐ) Ghi chú
1 Ống nối mềm cho AHU Hãng sản xuất : INTERLOCK, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 2 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật ĐÀI LOAN 3.008.016 Hệ thống điều hoà trung tâm
2 Hộp + Mặt nạ cho Hepa Dùng cho lọc 610x610 Hãng sản xuất : AERMEC, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 36 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 5.326.695 Hệ thống điều hoà trung tâm
3 Hộp + Mặt nạ cho Hepa Dùng cho lọc 450x450 Hãng sản xuất : AERMEC, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 10 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 4.449.357 Hệ thống điều hoà trung tâm
4 Cửa gió hồi + phin lọc G4 Hãng sản xuất : AERMEC, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 29 Cửa Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 2.193.345 Hệ thống điều hoà trung tâm
5 Đồng hồ chênh áp Model : P680, Hãng sản xuất : WISE, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 14 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật HÀN QUỐC 4.224.922 Hệ thống điều hoà trung tâm
6 Van điều áp Hãng sản xuất : RINCO, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 14 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật ĐÀI LOAN 3.630.694 Hệ thống điều hoà trung tâm
7 Phin lọc Hepa: H13:610x610x150 16-1000-1300 m3/h Hãng sản xuất : INTERLOCK, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 24 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật ĐÀI LOAN 5.577.363 Hệ thống điều hoà trung tâm
8 Phin lọc Hepa H13:457x457x150 16-550-900 m3/h Hãng sản xuất : INTERLOCK, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 5 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật ĐÀI LOAN 4.449.357 Hệ thống điều hoà trung tâm
9 Ống thép đen kèm cách nhiệt foam , Jacket nhôm DN 80 Hãng sản xuất : HÒA PHÁT, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 .6 100m Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 176.027.514 Hệ thống điều hoà trung tâm
10 Ống thép đen kèm cách nhiệt foam , Jacket nhôm DN 65 Hãng sản xuất : HÒA PHÁT, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 .45 100m Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 150.693.862 Hệ thống điều hoà trung tâm
11 Ống thép đen kèm cách nhiệt foam , Jacket nhôm DN 32 Hãng sản xuất : HÒA PHÁT, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 .45 100m Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 110.111.068 Hệ thống điều hoà trung tâm
12 Ống thép đen kèm cách nhiệt foam , Jacket nhôm DN 25 Hãng sản xuất : HÒA PHÁT, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 1 100m Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 84.544.317 Hệ thống điều hoà trung tâm
13 Van Bướm kèm cách nhiệt DN80 Hãng sản xuất : RINCO, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 4 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật ĐÀI LOAN 3.546.351 Hệ thống điều hoà trung tâm
14 Van Bướm kèm cách nhiệt DN65 Hãng sản xuất : RINCO, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 6 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật ĐÀI LOAN 2.919.618 Hệ thống điều hoà trung tâm
15 Van chặn kèm cách nhiệt DN65 Hãng sản xuất : RINCO, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 2 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật ĐÀI LOAN 2.731.598 Hệ thống điều hoà trung tâm
16 Van chặn kèm cách nhiệt DN50 Hãng sản xuất : RINCO, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 2 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật ĐÀI LOAN 2.138.380 Hệ thống điều hoà trung tâm
17 Van bybass kèm cách nhiệt D65 Hãng sản xuất : RINCO, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 1 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật ĐÀI LOAN 6.680.014 Hệ thống điều hoà trung tâm
18 Van 1 chiều kèm cách nhiệt DN65 Hãng sản xuất : RINCO, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 2 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật ĐÀI LOAN 3.358.331 Hệ thống điều hoà trung tâm
19 Ống nối mềm kèm cách nhiệt DN80 Hãng sản xuất : INTERLOCK, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 4 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật ĐÀI LOAN 3.509.352 Hệ thống điều hoà trung tâm
20 Ống nối mềm kèm cách nhiệt DN65 Hãng sản xuất : INTERLOCK, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 6 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật ĐÀI LOAN 3.008.016 Hệ thống điều hoà trung tâm
21 Ống nối mềm kèm cách nhiệt DN50 Hãng sản xuất : INTERLOCK, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 2 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật ĐÀI LOAN 2.506.680 Hệ thống điều hoà trung tâm
22 Van cân bằng kèm cánh nhiệt DN65 Hãng sản xuất : RINCO, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 2 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật ĐÀI LOAN 4.110.411 Hệ thống điều hoà trung tâm
23 Van cân bằng kèm cánh nhiệt DN50 Hãng sản xuất : RINCO, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 2 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật ĐÀI LOAN 3.416.915 Hệ thống điều hoà trung tâm
24 Van mô tơ 2 ngã kèm cánh nhiệt DN65 Hãng sản xuất : RINCO, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 1 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật ĐÀI LOAN 38.392.687 Hệ thống điều hoà trung tâm
25 Van điện tư 3 ngã kèm cánh nhiệt DN50 Hãng sản xuất : RINCO, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 1 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật ĐÀI LOAN 30.216.003 Hệ thống điều hoà trung tâm
26 Lọc Y kèm cách nhiệt DN80 Hãng sản xuất : RINCO, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 2 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật ĐÀI LOAN 5.890.698 Hệ thống điều hoà trung tâm
27 Lọc Y kèm cách nhiệt DN65 Hãng sản xuất : RINCO, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 3 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật ĐÀI LOAN 4.136.022 Hệ thống điều hoà trung tâm
28 Lọc Y kèm cách nhiệt DN50 Hãng sản xuất : RINCO, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 1 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật ĐÀI LOAN 2.005.344 Hệ thống điều hoà trung tâm
29 Lọc Y kèm cách nhiệt DN32 Hãng sản xuất : RINCO, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 1 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật ĐÀI LOAN 752.004 Hệ thống điều hoà trung tâm
30 Van bi kèm cách nhiệt D25 Hãng sản xuất : RINCO, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 10 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật ĐÀI LOAN 972.498 Hệ thống điều hoà trung tâm
31 Van bi kèm cách nhiệt D32 Hãng sản xuất : RINCO, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 1 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật ĐÀI LOAN 1.198.547 Hệ thống điều hoà trung tâm
32 Đồng hồ áp suất kèm syphon, cách nhiệt Model : P111, Hãng sản xuất : WISE, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 9 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật HÀN QUỐC 2.531.628 Hệ thống điều hoà trung tâm
33 Đồng hồ nhiệt độ kèm syphon, cách nhiệt Model : T400, Hãng sản xuất : WISE, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 4 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật HÀN QUỐC 2.155.589 Hệ thống điều hoà trung tâm
34 Van xã căn kèm cách nhiệt D25 Hãng sản xuất : RINCO, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 6 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật ĐÀI LOAN 634.488 Hệ thống điều hoà trung tâm
35 Công tắc bảo vệ mất nước kèm cách nhiệt Hãng sản xuất : OMRON, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 2 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật NHẬT 5.314.364 Hệ thống điều hoà trung tâm
36 Công tắc dòng chảy Hãng sản xuất : SAGINOMIYA, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 2 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật NHẬT 1.850.445 Hệ thống điều hoà trung tâm
37 Van xã khí tự động D25 Hãng sản xuất : RINCO, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 2 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật ĐÀI LOAN 571.814 Hệ thống điều hoà trung tâm
38 Bộ điều khiển áp suất gió Hãng sản xuất : PNTECH CONTROLS, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 2 Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 25.066.800 Hệ thống điều hoà trung tâm
39 Chillers (77kw) Model : UAL340D5,Hãng sản xuất : DAIKIN, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 2 cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật TRUNG QUỐC 594.000.000 Thiết bị điều hoà trung tâm
40 AHU1 ( 67.7 kw) Model : DDM2TB-1013B,Hãng sản xuất : DAIKIN, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 1 cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật MALAYSIA 390.500.000 Thiết bị điều hoà trung tâm
41 AHU2( 55.5KW) Model : DDM2TB-0710B,Hãng sản xuất : DAIKIN, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 1 cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật MALAYSIA 376.200.000 Thiết bị điều hoà trung tâm
42 EDH bộ gia nhiệt 12kw Hãng sản xuất : DAIKIN, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 2 cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật MALAYSIA 28.270.000 Thiết bị điều hoà trung tâm
43 Bơm nước 15.8m3/ h, 20m H2O Model : 3D32-160/1.5,Hãng sản xuất : EPARA, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 2 cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật Ý 49.500.000 Thiết bị điều hoà trung tâm
44 bồn giãn nở Model : US100361CS,Hãng sản xuất : VAREM, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 1 cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật Ý 38.500.000 Thiết bị điều hoà trung tâm
45 Bồn nước kèm cách nhiệt 1.5m3 Hãng sản xuất : TAĐT, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 1 cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 24.750.000 Thiết bị điều hoà trung tâm
46 Bệ đở AHU Năm sản xuất : 2019 - 2020 2 cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 16.500.000 Thiết bị điều hoà trung tâm
47 Bệ Chillers Năm sản xuất : 2019 - 2020 2 cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 38.500.000 Thiết bị điều hoà trung tâm
48 Bệ bơm Năm sản xuất : 2019 - 2020 2 cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 5.500.000 Thiết bị điều hoà trung tâm
49 Tủ điện cho Chiller và bơm nước Năm sản xuất : 2019 - 2020 1 cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 375.100.000 Thiết bị điều hoà trung tâm
50 Tủ điện điều khiển cho 2 AHU , 2 bộ gia nhiệt Năm sản xuất : 2019 - 2020 1 cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 572.000.000 Thiết bị điều hoà trung tâm
51 Ống đồng D=12.7 x 0.81 mm chuyên dụng cho các hệ thống khí Hãng sản xuất : Toàn Phát, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 2.07 100m Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 18.409.686 Hệ thống khí y tế
52 Ống đồng D=15.88 x 0.81 mm chuyên dụng cho các hệ thống khí Hãng sản xuất : Toàn Phát, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 4.2 100m Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 21.429.264 Hệ thống khí y tế
53 Ống đồng D=22.22 x 1.1 mm chuyên dụng cho các hệ thống khí Hãng sản xuất : Toàn Phát, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 4.14 100m Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 28.890.608 Hệ thống khí y tế
54 Ống đồng D=28.58 x 1.1 mm chuyên dụng cho các hệ thống khí Hãng sản xuất : Toàn Phát, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 1.89 100m Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 42.590.199 Hệ thống khí y tế
55 Ống đồng D= 35x 1.2 mm chuyên dụng cho các hệ thống khí Hãng sản xuất : Toàn Phát, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 .33 100m Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 50.821.268 Hệ thống khí y tế
56 Van bi cách ly đường kính 15mm chuyên dụng cho các hệ thống khí Hãng sản xuất : KITZ, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 18 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật NHẬT 1.110.804 Hệ thống khí y tế
57 Van bi cách ly đường kính 22mm chuyên dụng cho các hệ thống khí Hãng sản xuất : KITZ, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 17 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật NHẬT 1.549.517 Hệ thống khí y tế
58 Van bi cách ly đường kính 28mm chuyên dụng cho các hệ thống khí Hãng sản xuất : KITZ, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 12 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật NHẬT 1.938.516 Hệ thống khí y tế
59 Van bi cách ly đường kính phi 35mm chuyên dùng cho các hệ thống khí y tế Hãng sản xuất : KITZ, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 4 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật NHẬT 3.693.368 Hệ thống khí y tế
60 Măng sông D12 Hãng sản xuất : Toàn Phát, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 22 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 44.606 Hệ thống khí y tế
61 Măng sông D15 Hãng sản xuất : Toàn Phát, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 27 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 54.518 Hệ thống khí y tế
62 Măng sông D22 Hãng sản xuất : Toàn Phát, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 30 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 74.344 Hệ thống khí y tế
63 Măng sông D28 Hãng sản xuất : Toàn Phát, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 18 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 94.169 Hệ thống khí y tế
64 Măng sông D35 Hãng sản xuất : Toàn Phát, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 8 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 128.863 Hệ thống khí y tế
65 Cút 90 D12 Hãng sản xuất : Toàn Phát, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 178 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 44.606 Hệ thống khí y tế
66 Cút 90 D15 Hãng sản xuất : Toàn Phát, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 135 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 54.518 Hệ thống khí y tế
67 Cút 90 D22 Hãng sản xuất : Toàn Phát, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 14 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 68.149 Hệ thống khí y tế
68 Cút 90 D28 Hãng sản xuất : Toàn Phát, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 19 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 94.169 Hệ thống khí y tế
69 Cút 90 D35 Hãng sản xuất : Toàn Phát, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 4 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 128.863 Hệ thống khí y tế
70 Tê D12 Hãng sản xuất : Toàn Phát, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 12 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 64.431 Hệ thống khí y tế
71 Tê D15 Hãng sản xuất : Toàn Phát, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 73 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 89.212 Hệ thống khí y tế
72 Tê D22 Hãng sản xuất : Toàn Phát, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 54 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 109.038 Hệ thống khí y tế
73 Tê D28 Hãng sản xuất : Toàn Phát, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 19 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 128.863 Hệ thống khí y tế
74 Tê D35 Hãng sản xuất : Toàn Phát, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 2 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 153.644 Hệ thống khí y tế
75 Côn thu D35-28 Hãng sản xuất : Toàn Phát, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 9 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 138.775 Hệ thống khí y tế
76 Côn thu D28-22 Hãng sản xuất : Toàn Phát, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 23 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 113.945 Hệ thống khí y tế
77 Côn thu D22-15 Hãng sản xuất : Toàn Phát, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 89 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 110.276 Hệ thống khí y tế
78 Côn thu D15-12 Hãng sản xuất : Toàn Phát, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, Năm sản xuất : 2019 - 2020 97 Cái Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 59.475 Hệ thống khí y tế
79 Vật tư phụ khác: Dây điện, gas hàn, que hàn, nito, băng dán chỉ thị, giá đở ống đồng Năm sản xuất : 2019 - 2020 1 Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 9.912.493 Hệ thống khí y tế
80 Hệ thống máy nén khí không dầu dùng cho trung tâm khí nén Model : AL3N,Hãng sản xuất : OXYVAC, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Năm sản xuất : 2019 - 2020 1 Hệ thống Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật HÀN QUỐC 790.000.000 Thiết bị khí y tế
81 Hệ thống máy hút dùng cho hút dịch trung tâm Model : ODT-040,Hãng sản xuất : OXYVAC, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Năm sản xuất : 2019 - 2020 1 Hệ thống Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật HÀN QUỐC 643.000.001 Thiết bị khí y tế
82 Giàn chai trung tâm kèm bộ điều áp tự động cho khí Oxy kèm 10 bình Oxy loại 40 lít Model : ONV-MF-FA-01,Hãng sản xuất : OXYVAC, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Năm sản xuất : 2019 - 2020 1 Bộ Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật HÀN QUỐC 288.000.000 Thiết bị khí y tế
83 Giàn chai trung tâm kèm bộ điều áp tự động cho khí CO2 kèm 06 bình CO2 loại 40 lít Model : ONV-MF-SA-01,Hãng sản xuất : OXYVAC, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Năm sản xuất : 2019 - 2020 1 Bộ Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật HÀN QUỐC 288.000.000 Thiết bị khí y tế
84 Hộp van đường trục chính, có đồng hồ chỉ áp lực, cho 4 loại khí : O2, A4, CO2, V Model : ONV-SVI-22A,Hãng sản xuất : OXYVAC, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Năm sản xuất : 2019 - 2020 5 Bộ Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật HÀN QUỐC 68.700.001 Thiết bị khí y tế
85 Hộp cảnh báo tổng cho 4 loại khí: O2, V, A4, CO2 Model : ONV-MAI-ONAVN2EX,Hãng sản xuất : OXYVAC, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Năm sản xuất : 2019 - 2020 5 Bộ Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật HÀN QUỐC 84.800.000 Thiết bị khí y tế
86 Ổ khí 01 đầu ra chuyên dụng cho hệ thống khí nén (A) Model : ONV-WOI-PI-x,Hãng sản xuất : OXYVAC, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Năm sản xuất : 2019 - 2020 29 Bộ Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật HÀN QUỐC 3.485.000 Thiết bị khí y tế
87 Ổ khí 01 đầu ra chuyên dụng cho hệ thống khí Oxy (O) Model : ONV-WOI-PI-x,Hãng sản xuất : OXYVAC, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Năm sản xuất : 2019 - 2020 46 Bộ Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật HÀN QUỐC 3.260.000 Thiết bị khí y tế
88 Ổ khí 01 đầu ra chuyên dụng cho hệ thống khí hút dịch áp lực âm (V) Model : ONV-WOI-PI-x,Hãng sản xuất : OXYVAC, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Năm sản xuất : 2019 - 2020 46 Bộ Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật HÀN QUỐC 3.485.000 Thiết bị khí y tế
89 Ổ khí 01 đầu ra chuyên dụng cho hệ thống khí CO2 Model : ONV-WOI-PI-x,Hãng sản xuất : OXYVAC, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Năm sản xuất : 2019 - 2020 8 Bộ Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật HÀN QUỐC 3.800.001 Thiết bị khí y tế
90 Hộp đầu giường 03 đầu ra khí ( khí Oxy, khí nén, hút dịch trung tâm) kèm nút báo gọi y tá và đèn chiếu sáng Model : PO-K 1E ,Hãng sản xuất : THÁI BÌNH DƯƠNG, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, Năm sản xuất : 2019 - 2020 29 Bộ Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật VIỆT NAM 10.300.000 Thiết bị khí y tế
91 Bộ tạo ẩm và điều chỉnh lưu lượng Oxy Model : NB-015,Hãng sản xuất : OXYVAC, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Năm sản xuất : 2019 - 2020 30 Bộ Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật HÀN QUỐC 4.475.000 Thiết bị khí y tế
92 Bộ điều chỉnh lưu lượng khí hút treo tường Model : ONV-WP-S-W02,Hãng sản xuất : OXYVAC, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Năm sản xuất : 2019 - 2020 20 Bộ Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật HÀN QUỐC 13.800.001 Thiết bị khí y tế
93 Đầu cắm nhanh dùng cho khí Oxy, khí nén 4bar, khí CO2 và hút dịch Hãng sản xuất : OXYVAC, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Năm sản xuất : 2019 - 2020 30 Bộ Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật HÀN QUỐC 2.700.001 Thiết bị khí y tế
94 Tay khí treo trần Model : FTA-30A,Hãng sản xuất : YUFENG, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, Năm sản xuất : 2019 - 2020 2 Bộ Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật TRUNG QUỐC 355.000.000 Thiết bị khí y tế
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 4941 dự án đang đợi nhà thầu
  • 568 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 685 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14174 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15939 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây