Mua vật tư phục vụ công trình thanh thải chỉnh trang và SXKD 2020

Tiến trình
Số TBMT
Hình thức đấu thầu
Đấu thầu rộng rãi
Đã xem
11
Gói thầu
Mua vật tư phục vụ công trình thanh thải chỉnh trang và SXKD 2020
Đăng vào
16:16 15/09/2020
Hình thức dự thầu
Đấu thầu qua mạng
Công bố
15:58 29/08/2020
Giá gói thầu
756.323.154 VND
Hoàn thành
14:18 15/09/2020
Số ĐKKD
0107510476
Giá dự thầu
690.494.433,2 VND
Tỷ lệ giảm giá (%)
-
Điểm kỹ thuật
Giá đánh giá
690.494.433,2 VND
Giá dự thầu sau giảm giá
690.494.433,2 VND
Giá trúng thầu
690.494.433 VND
Lý do chọn nhà thầu
Nhà thầu đáp ứng yêu cầu HSMT. có giá chào thầu thấp nhất
Đính kèm quyết định
Thực hiện trong
15 ngày
Danh sách hàng hóa:
STT Tên hàng hóa Kí hiệu nhãn, mác của sản phẩm Khối lượng mời thầu Đơn vị tính Mô tả hàng hóa Xuất xứ Đơn giá dự thầu(VNĐ) Ghi chú
1 Gông đỡ cáp viễn thông trên cột kép ngang tuyến - loại cột vuông (TL: 20,10 kg/bộ, 2 bộ) 40.2 Kg Chương V-yêu cầu về kỹ thuật HT/VN 28.600
2 Gông đỡ cáp viễn thông trên cột kép dọc tuyến - loại cột BTLT (TL: 15,43 kg/bộ, 9 bộ) 138.87 Kg Chương V-yêu cầu về kỹ thuật HT/VN 28.600
3 Gông đỡ cáp viễn thông trên cột kép dọc tuyến - loại cột vuông (TL: 17,04 kg/bộ, 7 bộ) 119.28 Kg Chương V-yêu cầu về kỹ thuật HT/VN 28.600
4 Gông đỡ cáp viễn thông trên cột đơn - loại cột BTLT (TL: 14,91 kg/bộ, 29 bộ) 432.39 Kg Chương V-yêu cầu về kỹ thuật HT/VN 28.600
5 Gông đỡ cáp viễn thông trên cột đơn - loại cột vuông (TL: 16.36 kg/bộ, 50 bộ) 818 Kg Chương V-yêu cầu về kỹ thuật HT/VN 28.600
6 Gông kết hợp xà nánh 1,2m đỡ cáp viễn thông cột đơn (TL: 14,65 kg/bộ, 5 bộ) GK 73.25 Kg Chương V-yêu cầu về kỹ thuật HT/VN 28.600
7 Gông kết hợp xà nánh 1,2m đỡ cáp viễn thông cột đôi ngang tuyến (TL: 16,35 kg/bộ, 4 bộ) GK 65.4 Kg Chương V-yêu cầu về kỹ thuật HT/VN 28.600
8 Gông kết hợp xà nánh 1,2m đỡ cáp viễn thông cột đôi dọc tuyến (TL: 15,70 kg/bộ, 4 bộ) GK 62.8 Kg Chương V-yêu cầu về kỹ thuật HT/VN 28.600
9 Đai bó cáp D200 (Cả Bulong chữ U) D200 1577 Bộ Chương V-yêu cầu về kỹ thuật HT/VN 40.700
10 Cáp thép TK-50 TK03 3187 m Chương V-yêu cầu về kỹ thuật Tự Cường/VN 42.350
11 Dây thép bọc PVC lõi thép 1,5mm 1,5mm 3104 m Chương V-yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 5.500
12 Kẹp chữ U hãm cáp lụa KCU 228 Cái Chương V-yêu cầu về kỹ thuật HT/VN 18.700
13 Tăng đơ 14x250 TĐ14x250 76 Bộ Chương V-yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 52.800
14 Xà lệch 1,2m cáp vặn xoắn cột ly tâm đơn (28,82kg/bộ, 2 bộ) XL 57.64 Kg Chương V-yêu cầu về kỹ thuật HT/VN 28.600
15 Xà lệch 2m cáp vặn xoắn cột ly tâm đơn (54,40kg/bộ, 2 bộ) XL 108.8 Kg Chương V-yêu cầu về kỹ thuật HT/VN 28.600
16 Xà đỡ dây sau công tơ (5,194kg/bộ, 3 bộ) 15.582 Kg Chương V-yêu cầu về kỹ thuật HT/VN 28.600
17 Kẹp ngừng ABC 4 x (50-120)mm2 KN-3 12 Cái Chương V-yêu cầu về kỹ thuật Tuấn Ân/VN 101.310
18 Móc treo cáp ABC 4x120mm2 KT-6 6 Cái Chương V-yêu cầu về kỹ thuật Tuấn Ân/VN 49.500
19 Hộp 4 công tơ 1 pha Composit, ATM 40A HCT 2 Hộp Chương V-yêu cầu về kỹ thuật PGI/VN 624.250
20 Hộp 6 công tơ 1 pha Composit, ATM 40A HCT 4 Hộp Chương V-yêu cầu về kỹ thuật PGI/VN 941.050
21 Hộp 1 công tơ 3 pha Composit không vị trí lắp TI, ATM 63A HCT 7 Hộp Chương V-yêu cầu về kỹ thuật PGI/VN 588.940
22 Hộp phân dây trọn bộ (đủ phụ kiện, gồm 04 đầu cốt AM50 + 24 đầu cốt M25) HPD 3 Hộp Chương V-yêu cầu về kỹ thuật PGI/VN 624.250
23 Cáp vặn xoắn hạ áp trên không ABC 0.6/1kV-4x50 mm2 VX4C04 15 m Chương V-yêu cầu về kỹ thuật Tự Cường/VN 55.550
24 Cáp 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 2x16 mm2 VC2C05 48 m Chương V-yêu cầu về kỹ thuật Tự Cường/VN 74.250
25 Cáp 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 4x16 mm2 VC4C05 106 m Chương V-yêu cầu về kỹ thuật Tự Cường/VN 138.600
26 Cáp 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x6 mm2 VC03 48 m Chương V-yêu cầu về kỹ thuật Tự Cường/VN 14.850
27 Cáp 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x16 mm2 VC05 28 m Chương V-yêu cầu về kỹ thuật Tự Cường/VN 44.000
28 Cáp 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 2x6 mm2 VC2C03 180 m Chương V-yêu cầu về kỹ thuật Tự Cường/VN 31.350
29 Ghíp LV-IPC 120-120 (35-120/6-120) 2bu lông IPC120-120 43 Cái Chương V-yêu cầu về kỹ thuật Tuấn Ân/VN 143.000
30 Cột bê tông ly tâm cao 8,5m, chịu lực 5.0 CBT 4 cột Chương V-yêu cầu về kỹ thuật Trường Phát/VN 3.254.350
31 Băng dính cách điện BDCĐ 30 cuộn Chương V-yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 11.000
32 Biển cảnh báo an toàn TBA "lưu ý: Khu vực có điện cao thế cấm gần" (600x400) BCB 182 cái Chương V-yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 480.150
33 Biển cảnh báo an toàn HLLĐCA: "Chú ý: Có điện áp cao nguy hiểm cấm gần" (600x400) BCB 20 cái Chương V-yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 480.150
34 Biển cảnh báo cấm thả diều BCB 18 cái Chương V-yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 565.510
35 Cáp hạ thế ruột đồng M 1x2.5 VC01 500 m Chương V-yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 8.250
36 Cáp 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x10 mm2 VC04 500 m Chương V-yêu cầu về kỹ thuật Tự Cường/VN 22.770
37 Cột bê tông ly tâm cao 8,5m, chịu lực 5.0 CBT 1 cột Chương V-yêu cầu về kỹ thuật Trường Phát/VN 3.254.350
38 Hộp 1 công tơ 3 pha Composite có vị trí lắp TI, trọn bộ không gồm ATM HCT 20 Hộp Chương V-yêu cầu về kỹ thuật PGI/VN 442.750
39 Xà đỡ hòm công tơ cột đơn - 4H4 (21,24kg/bộ) 849.6 kg Chương V-yêu cầu về kỹ thuật HT/VN 28.600
40 Xà đỡ hòm công tơ cột đúp - 4H4 (22,04kg/bộ) 220.4 kg Chương V-yêu cầu về kỹ thuật HT/VN 28.600
41 Xà kèm đỡ hòm công tơ 2H4 (TL: 14.75kg/bộ) XK 147.5 kg Chương V-yêu cầu về kỹ thuật HT/VN 28.600
42 Đầu cốt xử lý AM50 CA50-N 30 cái Chương V-yêu cầu về kỹ thuật Tuấn Ân/VN 38.060
43 Đầu cốt xử lý AM150 CA150-N 200 cái Chương V-yêu cầu về kỹ thuật Tuấn Ân/VN 78.100
44 Dây chì 24kV-25A FL25KA23 30 cái Chương V-yêu cầu về kỹ thuật Tuấn Ân/VN 65.340
45 Dây chì 24kV-50A FL50KA23 15 cái Chương V-yêu cầu về kỹ thuật Tuấn Ân/VN 107.800
46 Dây chì 35kV-25A FL25KA23 15 cái Chương V-yêu cầu về kỹ thuật Tuấn Ân/VN 89.320
47 Dây chì 35KV-31.5A FL30KA23 9 cái Chương V-yêu cầu về kỹ thuật Tuấn Ân/VN 94.710
48 Ống nhựa xoắn cách điện D50-120 HS 13 72 m Chương V-yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 118.800
49 Cách điện chuỗi silicon 35KV-120KN SH-36.ON 6 chuỗi Chương V-yêu cầu về kỹ thuật Song Hào/VN 495.000
50 Aptomat MCB 1 pha - 80A BKH 1P-80A 50 cái Chương V-yêu cầu về kỹ thuật LS/HQ 466.400
51 Aptomat - MCCB 3 cực loại 250A ABS 203c 5 cái Chương V-yêu cầu về kỹ thuật LS/HQ 4.174.500
52 Áp tô mát - MCCB 3 cực 600V-160A ABS 203c 3 cái Chương V-yêu cầu về kỹ thuật LS/HQ 3.492.500
53 Khóa treo cầu 8 KT 300 cái Chương V-yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 159.500
54 Đề can tên khách hàng ĐC 5000 cái Chương V-yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 3.300
55 Biến dòng hạ thế 800/5A-15VA; CCX 0,5 Miba 9 Quả Chương V-yêu cầu về kỹ thuật Miba/VN 489.500
56 Biến dòng hạ thế 1000/5A-15VA; CCX 0,5 Miba 21 Quả Chương V-yêu cầu về kỹ thuật Miba/VN 544.500
57 Biến dòng hạ thế 1500/5A-15VA; CCX 0,5 Miba 21 Quả Chương V-yêu cầu về kỹ thuật Miba/VN 643.500
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 4894 dự án đang đợi nhà thầu
  • 302 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 668 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14770 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 16978 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây