MS-05: Mua vật tư bảo dưỡng, sửa chữa máy cho các tàu

Tiến trình
Số TBMT
Hình thức đấu thầu
Chào hàng cạnh tranh
Đã xem
3
Gói thầu
MS-05: Mua vật tư bảo dưỡng, sửa chữa máy cho các tàu
Đăng vào
14:38 15/09/2020
Hình thức dự thầu
Đấu thầu qua mạng
Công bố
09:39 21/08/2020
Giá gói thầu
1.568.292.000 VND
Hoàn thành
08:25 15/09/2020
Số ĐKKD
0200827439
Giá dự thầu
1.557.314.000 VND
Tỷ lệ giảm giá (%)
-
Điểm kỹ thuật
Giá đánh giá
Giá dự thầu sau giảm giá
1.557.314.000 VND
Giá trúng thầu
1.557.314.000 VND
Lý do chọn nhà thầu
Đáp ứng đủ các yêu cầu của bên mời thầu
Đính kèm quyết định
Thực hiện trong
7 ngày
Danh sách hàng hóa:
STT Tên hàng hóa Kí hiệu nhãn, mác của sản phẩm Khối lượng mời thầu Đơn vị tính Mô tả hàng hóa Xuất xứ Đơn giá dự thầu(VNĐ) Ghi chú
1 Xi lanh (máy 6NVD48 hãng SKL) 6NVD48 7 Cái Thép; mặt gương sáng không xước dọc; KT: D320 ± 0,3mm Chính hãng 37.400.000 Chính hãng
2 Xi lanh (máy 4Ҷ10,5/13 TQ) 4Ҷ10,5/13 8 Cái Thép; mặt gương sáng không xước dọc; KT: D105 ± 0,2mm Chính hãng 4.125.000 Chính hãng
3 Xi lanh (máy 6NVD48-2U hãng SKL) 6NVD48 4 Cái Thép; mặt gương sáng không xước dọc; KT: D320 ± 0,3mm Chính hãng 37.400.000 Chính hãng
4 Xi lanh (máy 3BAH-22 hãng SKL) 3BAH-22 3 Cái Thép; mặt gương sáng không xước dọc; KT: D220 ± 0,2mm Chính hãng 17.600.000 Chính hãng
5 Xi lanh (máy L350 hãng SKL) L350 3 Cái Thép; mặt gương sáng không xước dọc; KT: D350 ± 0,3mm Chính hãng 41.800.000 Chính hãng
6 Xi lanh (máy 6Ҷ12/14 nga) 6Ҷ12/14 2 Cái Thép; mặt gương sáng không xước dọc; KT: D120 ± 0,2mm Chính hãng 825.000 Chính hãng
7 Xi lanh 2W-6000 (máy CAT 3412C) CAT 3412C 15 Cái Hợp kim thép, KT: Dn151 mm, Dt 134 mm, L 273 mm Chính hãng 7.645.000 Chính hãng
8 Xi lanh (máy Icove NEF 250) Icove NEF 250 4 Cái Hợp kim thép, KT: D120 ± 0,2mm Chính hãng 3.850.000 Chính hãng
9 Piston (máy 6NVD48 hãng SKL) 6NVD48 7 Quả Hợp kim nhôm; mặt làm việc không xước ; KT: D320 ±0,3mm Chính hãng 32.835.000 Chính hãng
10 Pitton (máy 4Ҷ10,5/13 TQ) 4Ҷ10,5/13 8 Cái Hợp kim nhôm; mặt làm việc không xước ; KT: D105 ±0,2mm Chính hãng 3.355.000 Chính hãng
11 Piston (máy 6NVD48-2U hãng SKL) 6NVD48 4 Quả Hợp kim nhôm; mặt làm việc không xước ; KT: D320 ±0,3mm Chính hãng 32.175.000 Chính hãng
12 Piston (máy 3BAH-22 hãng SKL) 3BAH-22 3 Quả Hợp kim nhôm; mặt làm việc không xước ; KT: D220 ±0,2mm Chính hãng 12.320.000 Chính hãng
13 Piston (máy L350 hãng SKL) L350 2 Quả Hợp kim nhôm; mặt làm việc không xước ; KT: D350 ±0,3mm Chính hãng 37.950.000 Chính hãng
14 Piston (máy máy 4Ҷ12/14 Nga) 4Ҷ10,5/13 2 Quả Hợp kim nhôm; mặt làm việc không xước ; KT: D120 ±0,2mm Chính hãng 803.000 Chính hãng
15 Piston 9Y-7212 (máy CAT 3412C) CAT 3412C 13 Quả Hợp kim nhôm, KT: Dn129mm, lõm 90mm Chính hãng 5.665.000 Chính hãng
16 Piston (máy Icove NEF 250) Icove NEF 250 4 Quả Hợp kim nhôm; mặt làm việc không xước ; KT: D102 ±0,2mm Chính hãng 3.300.000 Chính hãng
17 Nắp máy (máy 6NVD48 hãng SKL) 6NVD48 6 Cái Hợp kim thép; bề mặt làm việc không dỗ ; mặt phẳng nắp máy ±0,2mm Chính hãng 18.700.000 Chính hãng
18 Nắp máy (máy 6NVD48-2U hãng SKL) 6NVD48 3 Cái Hợp kim thép; bề mặt làm việc không dỗ ; mặt phẳng nắp máy ±0,3mm Chính hãng 18.150.000 Chính hãng
19 Nắp máy (máy 3BAH-22 hãng SKL) 3BAH-22 2 Cái Hợp kim thép; bề mặt làm việc không dỗ ; mặt phẳng nắp máy ±0,2mm Chính hãng 9.350.000 Chính hãng
20 Nắp máy (máy CAT 3412C) CAT 3412C 5 Cái Hợp kim thép; bề mặt làm việc không dỗ ; mặt phẳng nắp máy ±0,2mm Chính hãng 4.950.000 Chính hãng
21 Nắp máy (máy Icove NEF 250) Icove NEF 250 2 Cái Hợp kim thép; bề mặt làm việc không dỗ ; mặt phẳng nắp máy ±0,2mm Chính hãng 3.096.500 Chính hãng
22 Xi lanh (máy 6NVD48 hãng SKL) 6NVD48 7 Cái Thép; mặt gương sáng không xước dọc; KT: D320 ± 0,3mm Chính hãng 37.400.000 Chính hãng
23 Xi lanh (máy 4Ҷ10,5/13 TQ) 4Ҷ10,5/13 8 Cái Thép; mặt gương sáng không xước dọc; KT: D105 ± 0,2mm Chính hãng 4.125.000 Chính hãng
24 Xi lanh (máy 6NVD48-2U hãng SKL) 6NVD48 4 Cái Thép; mặt gương sáng không xước dọc; KT: D320 ± 0,3mm Chính hãng 37.400.000 Chính hãng
25 Xi lanh (máy 3BAH-22 hãng SKL) 3BAH-22 3 Cái Thép; mặt gương sáng không xước dọc; KT: D220 ± 0,2mm Chính hãng 17.600.000 Chính hãng
26 Xi lanh (máy L350 hãng SKL) L350 3 Cái Thép; mặt gương sáng không xước dọc; KT: D350 ± 0,3mm Chính hãng 41.800.000 Chính hãng
27 Xi lanh (máy 6Ҷ12/14 nga) 6Ҷ12/14 2 Cái Thép; mặt gương sáng không xước dọc; KT: D120 ± 0,2mm Chính hãng 825.000 Chính hãng
28 Xi lanh 2W-6000 (máy CAT 3412C) CAT 3412C 15 Cái Hợp kim thép, KT: Dn151 mm, Dt 134 mm, L 273 mm Chính hãng 7.645.000 Chính hãng
29 Xi lanh (máy Icove NEF 250) Icove NEF 250 4 Cái Hợp kim thép, KT: D120 ± 0,2mm Chính hãng 3.850.000 Chính hãng
30 Piston (máy 6NVD48 hãng SKL) 6NVD48 7 Quả Hợp kim nhôm; mặt làm việc không xước ; KT: D320 ±0,3mm Chính hãng 32.835.000 Chính hãng
31 Pitton (máy 4Ҷ10,5/13 TQ) 4Ҷ10,5/13 8 Cái Hợp kim nhôm; mặt làm việc không xước ; KT: D105 ±0,2mm Chính hãng 3.355.000 Chính hãng
32 Piston (máy 6NVD48-2U hãng SKL) 6NVD48 4 Quả Hợp kim nhôm; mặt làm việc không xước ; KT: D320 ±0,3mm Chính hãng 32.175.000 Chính hãng
33 Piston (máy 3BAH-22 hãng SKL) 3BAH-22 3 Quả Hợp kim nhôm; mặt làm việc không xước ; KT: D220 ±0,2mm Chính hãng 12.320.000 Chính hãng
34 Piston (máy L350 hãng SKL) L350 2 Quả Hợp kim nhôm; mặt làm việc không xước ; KT: D350 ±0,3mm Chính hãng 37.950.000 Chính hãng
35 Piston (máy máy 4Ҷ12/14 Nga) 4Ҷ10,5/13 2 Quả Hợp kim nhôm; mặt làm việc không xước ; KT: D120 ±0,2mm Chính hãng 803.000 Chính hãng
36 Piston 9Y-7212 (máy CAT 3412C) CAT 3412C 13 Quả Hợp kim nhôm, KT: Dn129mm, lõm 90mm Chính hãng 5.665.000 Chính hãng
37 Piston (máy Icove NEF 250) Icove NEF 250 4 Quả Hợp kim nhôm; mặt làm việc không xước ; KT: D102 ±0,2mm Chính hãng 3.300.000 Chính hãng
38 Nắp máy (máy 6NVD48 hãng SKL) 6NVD48 6 Cái Hợp kim thép; bề mặt làm việc không dỗ ; mặt phẳng nắp máy ±0,2mm Chính hãng 18.700.000 Chính hãng
39 Nắp máy (máy 6NVD48-2U hãng SKL) 6NVD48 3 Cái Hợp kim thép; bề mặt làm việc không dỗ ; mặt phẳng nắp máy ±0,3mm Chính hãng 18.150.000 Chính hãng
40 Nắp máy (máy 3BAH-22 hãng SKL) 3BAH-22 2 Cái Hợp kim thép; bề mặt làm việc không dỗ ; mặt phẳng nắp máy ±0,2mm Chính hãng 9.350.000 Chính hãng
41 Nắp máy (máy CAT 3412C) CAT 3412C 5 Cái Hợp kim thép; bề mặt làm việc không dỗ ; mặt phẳng nắp máy ±0,2mm Chính hãng 4.950.000 Chính hãng
42 Nắp máy (máy Icove NEF 250) Icove NEF 250 2 Cái Hợp kim thép; bề mặt làm việc không dỗ ; mặt phẳng nắp máy ±0,2mm Chính hãng 3.096.500 Chính hãng
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 4942 dự án đang đợi nhà thầu
  • 569 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 684 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14175 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15939 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây