Gói thầu số 9: Mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình

Tiến trình
Số TBMT
Hình thức đấu thầu
Chào hàng cạnh tranh
Đã xem
33
Gói thầu
Gói thầu số 9: Mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình
Đăng vào
15:30 15/09/2020
Hình thức dự thầu
Đấu thầu qua mạng
Công bố
15:01 18/08/2020
Giá gói thầu
1.397.908.000 VND
Hoàn thành
15:39 14/09/2020
Số ĐKKD
0106668189
Giá dự thầu
1.395.666.000 VND
Tỷ lệ giảm giá (%)
-
Điểm kỹ thuật
Giá đánh giá
Giá dự thầu sau giảm giá
1.395.666.000 VND
Giá trúng thầu
1.395.666.000 VND
Lý do chọn nhà thầu
nhà thầu có HSDT đáp ứng yêu cầu của HSMT
Thực hiện trong
30 ngày
Danh sách hàng hóa:
STT Tên hàng hóa Kí hiệu nhãn, mác của sản phẩm Khối lượng mời thầu Đơn vị tính Mô tả hàng hóa Xuất xứ Đơn giá dự thầu(VNĐ) Ghi chú
1 Bảng từ chống lóa BCL 10 Chiếc  Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 3.500.000
2 Bàn ghế giáo viên BGGV 10 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 2.200.000
3 Tủ đựng đồ dùng TDD 13 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.500.000
4 Thùng rác TR40l 15 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 900.000
5 Ảnh bác AB 15 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 550.000
6 Khẩu hiệu thi đua dạy tốt học tốt KH 15 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 1.500.000
7 Bảng biểu bảng trích non sông việt nam BB 15 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 600.000
8 Khẩu hiệu 5 điều bác dạy BBKH 15 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 600.000
9 Bàn vi tính giáo viên BVT 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 1.800.000
10 Ghế vi tính giáo viên GVT 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 790.000
11 Tủ đựng đồ dùng TDD 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.500.000
12 Bảng từ chống loá BCL 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 3.500.000
13 Tủ thiết bị điện, mạng bằng thép sơn đen TM20u 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 5.000.000
14 Ảnh bác AB 1 chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 550.000
15 Khẩu hiệu thi đua dạy tốt học tốt KH 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 1.500.000
16 Nội quy phòng NQ 1 chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 600.000
17 Bàn làm việc BGLV 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 2.590.000
18 Màn hình tương tác thông minh 65 inch SHARPEYES SH- PNL 7065 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Hàn Quốc 125.000.000
19 Loa cột  T320 2 Cái Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Trung Quốc 1.990.000
20 Âm ly tăng âm  Toa A2060 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Indonexia 9.110.500
21 Micro không dây  JTS Us 8002D/P850 1 bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Trung Quốc 5.000.000
22  Giá treo loa + Phụ kiện GTPK 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 2.000.000
23 Đài đĩa  Sony RS60BT 1 Cái Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Trung Quốc 2.975.000
24 Bảng trượt chống loá BT 1 chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Viẹt Nam 7.247.500
25  Tủ đựng hồ sơ giáo viên TDD 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.130.000
26 Ảnh bác   AB 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 550.000
27 Khẩu hiệu thi đua dạy tốt học tốt   KH 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 1.500.000
28 Bảng biểu bảng trích non sông việt nam  BB 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 600.000
29 Khẩu hiệu 5 điều bác dạy  BBKH 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 600.000
30 Thiết bị trả lời trắc nghiệm cho 1 giáo viên và 36 học sinh Bộ điều khiển giáo viên Enjoy RF218 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Trung Quốc 36.500.000
31  Bàn làm việc BGLV 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 2.590.000
32 Đàn Organ (Cho giáo viên) Yamaha S670 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Trung Quốc 21.528.000
33 Đàn Organ (dùng cho học sinh)  Yamaha E363 3 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Trung Quốc 11.152.000
34 Amply   Jarguar 506N 1 chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Hàn Quốc 6.270.000
35 Loa 450V BMB CS 450v 6 chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.725.000
36 Micro không dây  ULX1000 1 đôi Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Trung Quốc 2.400.000
37 Giá treo loa + Phụ kiện  GTPK 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.200.000
38  Ảnh bác AB 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 550.000
39 Khẩu hiệu thi đua dạy tốt học tốt   KH 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 1.500.000
40 Bảng biểu bảng trích non sông việt nam   BB 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 600.000
41  Khẩu hiệu 5 điều bác dạy BBKH 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 600.000
42 Bảng chống loá  BCL 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 3.500.000
43 Tủ đựng đồ dùng  TDD18 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 6.545.000
44  Thanh phách tre TP 35 Đôi Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 15.000
45  Bell CH 35 Đôi Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 105.000
46  Khăn voan các màu KV 35 Đôi Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 30.000
47  Kẻng tam giác K18 35 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 180.000
48 Đàn xylophone (8 thanh) Đ8T 15 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 650.000
49 Chuông định âm (chuẩn âm)  CH 2 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 910.000
50  Trống mặt da nhỏ TN 10 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 455.000
51  Mõ gỗ học sinh học nhạc Mo 10 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 104.000
52 Tranh nhạc sỹ Mozart, Beethoven   TR 2 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 600.000
53  Bàn làm việc BGLV 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 2.590.000
54 Bảng chống loá  BCL 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 3.500.000
55  Ảnh bác AB 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 550.000
56  Khẩu hiệu thi đua dạy tốt học tốt KH 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 1.500.000
57 Bảng biểu bảng trích non sông việt nam   BB 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 600.000
58  Khẩu hiệu 5 điều bác dạy BBKH 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 600.000
59  Tủ đựng dụng cụ mỹ thuật TDC 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 3.500.000
60  Giá để mẫu vật vẽ GVV 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.130.000
61  Mẫu vật vẽ dùng cho học sinh MVV 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 30.000.000
62  Tủ trưng bày nhỏ TTB 6 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.500.000
63  Bục tượng Bác BTB 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.290.000
64  Tượng Bác TB 1 Pho Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 2.000.000
65  Bảng thành tích, biểu đồ BTT 2 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 1.900.000
66  Bảng lời trích BLT 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 1.900.000
67 Sa bàn trường  SB 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 42.785.000
68  Bảng ảnh BA 2 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 1.900.000
69  Ảnh lãnh đạo nhà trường ALĐ 4 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 1.900.000
70  Phông, cờ hội trường lớn PC 24 M2 Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 300.000
71  Thảm nền TN 52 m2 Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Indonexia 300.000
72 Biển tiêu đề BTĐ 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 9.220.000
73  Bàn hội đồng ( không kèm ghế) BHĐ 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 35.000.000
74  Ghế hội đồng GHĐ 40 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 810.000
75  Phông cờ PC 24 M2 Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 300.000
76  Khẩu hiệu BKH 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 2.800.000
77  Sao vàng búa liềm SV 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 650.000
78  Tượng Bác TB 1 Pho Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 2.000.000
79 Bục tượng Bác  BTB 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.290.000
80  Bục phát biểu BPB 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.200.000
81 Amply Jarguar 506N 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Hàn Quốc 6.270.000
82 Loa 450V  BMB CS 450v 6 chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.725.000
83  Micro dây Shupu 1 bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Trung Quốc 675.000
84  Micro không dây ULX1000 1 đôi Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Trung Quốc 2.400.000
85  Phụ kiện và công lắp đặt PKLĐ 1 bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.200.000
86 Smart tivi UA65RU7100 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 18.000.000
87  Tủ đựng đồ cá nhân 12 ô TDD12 2 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.130.000
88  Bảng công tác BCT 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 3.250.000
89 Bàn họp  BH 2 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.450.000
90  Ghế chờ Ghế gấp khung thép GC 20 chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 400.000
91 Tủ đựng hồ sơ  THS 3 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.130.000
92  Bộ bàn ghế tiếp khách BGTK 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 5.000.000
93 Bàn làm việc phòng Đoàn Đội  BGLV 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 2.590.000
94  Bộ trống đội tiểu học TDVICCNK 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.900.000
95 Giá trống cờ  GTC 2 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 2.350.000
96 Tủ đựng trang phục biểu diễn Tủ đựng trang phục múa  TTP 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 8.000.000
97 Tủ đựng hồ sơ  THS 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.130.000
98  Bảng công tác đội BCT 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 3.250.000
99 Tủ đựng hồ sơ phòng hiệu trưởng  THS 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.130.000
100 Bộ bàn ghế tiếp khách  BGTK 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 5.000.000
101 Bảng công tác BCT 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 3.250.000
102 Bộ bàn ghế làm việc phòng hiệu phó  BGLV 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 3.065.000
103  Tủ đựng hồ sơ phòng hiệu phó THS 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.130.000
104 Bảng công tác  BCT 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 3.250.000
105 Tủ đựng hồ sơ  THS 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.130.000
106 Bộ đo chiều cao, cân nặng  1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 2.067.000
107 Bảng đo thị lực bằng nhựa  ĐTL 1 chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 200.000
108  Bộ thiết bị y tế khám bệnh TBYT 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 3.500.000
109  Bộ cáng, nẹp sơ cứu CYT 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.450.000
110 Tủ thuốc  TT 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.550.000
111  Giường GYT 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.150.000
112  Bộ ga gối+ chăn y tế GGC 2 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 2.625.000
113  Bàn ghế làm việc BGGV 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 2.200.000
114  Tủ đựng đồ dùng TDD 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.130.000
115  Ghế chờ GC 4 Cái Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 400.000
116 Giá thư viện 2 khoang, 2 mặt, có 5 tầng  G2M 4 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 5.600.000
117  Đồng hồ treo tường Quartz 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 700.000
118 Tủ mục lục thư viện  TML 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 16.000.000
119  Tủ đựng đồ dùng TDD 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 6.545.000
120 Nội quy phòng  NQP 2 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 1.900.000
121 Bàn làm việc phòng Thư Viện  BGLV 3 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 2.590.000
122 Giá thư viện 2 khoang, 2 mặt, có 5 tầng  G2M 2 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 5.600.000
123 Đồng hồ treo tường Quartz 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 700.000
124 Bàn đọc giáo viên 2 chỗ ngồi gồm 1 bàn và 2 ghế  BĐS 11 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 2.200.000
125 Tủ đế sách giáo viên  TĐS 4 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.130.000
126 Tủ mục lục thư viện  TML 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 16.000.000
127  Nội quy phòng kích thước 800x1000 chất liệu aluminium NQPN 2 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 1.500.000
128 Loa full đôi 4 tấc công suất 1000W Soundking KA215 2 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Trung Quốc 16.500.000
129 Loa sub 5 tấc công suất 600W90  KA18S 2 chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Trung Quốc 14.345.000
130 Thiết bị phân tần Behrringe CX3400-EU 1 bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Trung Quốc 5.660.000
131 Amly khuếch đại công suất: Âm ly công suất (PA-2200) hoặc tương đương  PA-2200 1 chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Trung Quốc 18.800.000
132 Mixer Behrringe xenyxx1222USB 1 chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Trung Quốc 9.000.000
133  Equalizer FBQ1502HD-EU 1 chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Trung Quốc 4.650.000
134  Micro không dây S600 1 bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Trung Quốc 4.500.000
135  Tủ đựng thiết bị chuyên dụng 16U T16U 1 chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 6.300.000
136  Dây loa 100m DL 200 m Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 32.000
137 Phụ kiện , jack kết nối hệ thống  PKLĐ 2 bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 2.000.000
138 Bục phát biểu  BPB 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.237.000
139 Bàn đại biểu( không kèm ghế)  BĐB 4 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 3.975.000
140 Bộ cột lưới đa năng CĐN 2 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 5.450.000
141 Vợt cầu lông tập luyện Yonex luyện tập 2 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 500.000
142 Máy bơm chữa cháy động cơ điện Tubos GT50-250/15 1 Máy Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 30.000.000
143 Máy bơm chữa cháy dự phòng động cơ diesel Tubos GTR50-250/15 1 Máy Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 51.000.000
144 Máy bơm bù áp chữa cháy động cơ điện Tubos GE7-300/6T 1 Máy Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 10.000.000
145 Tủ điều khiển bơm 3 chữa cháy (trọn bộ). TĐK 1 Tủ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 20.000.000
146 Tủ trung tâm báo cháy 15 kênh Chungmei CM-P1-15 1 Tủ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Đài Loan 10.000.000
147 Bảng từ chống lóa BCL 10 Chiếc  Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 3.500.000
148 Bàn ghế giáo viên BGGV 10 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 2.200.000
149 Tủ đựng đồ dùng TDD 13 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.500.000
150 Thùng rác TR40l 15 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 900.000
151 Ảnh bác AB 15 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 550.000
152 Khẩu hiệu thi đua dạy tốt học tốt KH 15 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 1.500.000
153 Bảng biểu bảng trích non sông việt nam BB 15 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 600.000
154 Khẩu hiệu 5 điều bác dạy BBKH 15 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 600.000
155 Bàn vi tính giáo viên BVT 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 1.800.000
156 Ghế vi tính giáo viên GVT 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 790.000
157 Tủ đựng đồ dùng TDD 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.500.000
158 Bảng từ chống loá BCL 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 3.500.000
159 Tủ thiết bị điện, mạng bằng thép sơn đen TM20u 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 5.000.000
160 Ảnh bác AB 1 chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 550.000
161 Khẩu hiệu thi đua dạy tốt học tốt KH 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 1.500.000
162 Nội quy phòng NQ 1 chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 600.000
163 Bàn làm việc BGLV 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 2.590.000
164 Màn hình tương tác thông minh 65 inch SHARPEYES SH- PNL 7065 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Hàn Quốc 125.000.000
165 Loa cột  T320 2 Cái Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Trung Quốc 1.990.000
166 Âm ly tăng âm  Toa A2060 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Indonexia 9.110.500
167 Micro không dây  JTS Us 8002D/P850 1 bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Trung Quốc 5.000.000
168  Giá treo loa + Phụ kiện GTPK 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 2.000.000
169 Đài đĩa  Sony RS60BT 1 Cái Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Trung Quốc 2.975.000
170 Bảng trượt chống loá BT 1 chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Viẹt Nam 7.247.500
171  Tủ đựng hồ sơ giáo viên TDD 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.130.000
172 Ảnh bác   AB 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 550.000
173 Khẩu hiệu thi đua dạy tốt học tốt   KH 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 1.500.000
174 Bảng biểu bảng trích non sông việt nam  BB 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 600.000
175 Khẩu hiệu 5 điều bác dạy  BBKH 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 600.000
176 Thiết bị trả lời trắc nghiệm cho 1 giáo viên và 36 học sinh Bộ điều khiển giáo viên Enjoy RF218 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Trung Quốc 36.500.000
177  Bàn làm việc BGLV 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 2.590.000
178 Đàn Organ (Cho giáo viên) Yamaha S670 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Trung Quốc 21.528.000
179 Đàn Organ (dùng cho học sinh)  Yamaha E363 3 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Trung Quốc 11.152.000
180 Amply   Jarguar 506N 1 chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Hàn Quốc 6.270.000
181 Loa 450V BMB CS 450v 6 chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.725.000
182 Micro không dây  ULX1000 1 đôi Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Trung Quốc 2.400.000
183 Giá treo loa + Phụ kiện  GTPK 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.200.000
184  Ảnh bác AB 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 550.000
185 Khẩu hiệu thi đua dạy tốt học tốt   KH 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 1.500.000
186 Bảng biểu bảng trích non sông việt nam   BB 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 600.000
187  Khẩu hiệu 5 điều bác dạy BBKH 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 600.000
188 Bảng chống loá  BCL 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 3.500.000
189 Tủ đựng đồ dùng  TDD18 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 6.545.000
190  Thanh phách tre TP 35 Đôi Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 15.000
191  Bell CH 35 Đôi Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 105.000
192  Khăn voan các màu KV 35 Đôi Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 30.000
193  Kẻng tam giác K18 35 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 180.000
194 Đàn xylophone (8 thanh) Đ8T 15 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 650.000
195 Chuông định âm (chuẩn âm)  CH 2 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 910.000
196  Trống mặt da nhỏ TN 10 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 455.000
197  Mõ gỗ học sinh học nhạc Mo 10 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 104.000
198 Tranh nhạc sỹ Mozart, Beethoven   TR 2 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 600.000
199  Bàn làm việc BGLV 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 2.590.000
200 Bảng chống loá  BCL 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 3.500.000
201  Ảnh bác AB 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 550.000
202  Khẩu hiệu thi đua dạy tốt học tốt KH 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 1.500.000
203 Bảng biểu bảng trích non sông việt nam   BB 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 600.000
204  Khẩu hiệu 5 điều bác dạy BBKH 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 600.000
205  Tủ đựng dụng cụ mỹ thuật TDC 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 3.500.000
206  Giá để mẫu vật vẽ GVV 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.130.000
207  Mẫu vật vẽ dùng cho học sinh MVV 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 30.000.000
208  Tủ trưng bày nhỏ TTB 6 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.500.000
209  Bục tượng Bác BTB 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.290.000
210  Tượng Bác TB 1 Pho Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 2.000.000
211  Bảng thành tích, biểu đồ BTT 2 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 1.900.000
212  Bảng lời trích BLT 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 1.900.000
213 Sa bàn trường  SB 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 42.785.000
214  Bảng ảnh BA 2 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 1.900.000
215  Ảnh lãnh đạo nhà trường ALĐ 4 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 1.900.000
216  Phông, cờ hội trường lớn PC 24 M2 Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 300.000
217  Thảm nền TN 52 m2 Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Indonexia 300.000
218 Biển tiêu đề BTĐ 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 9.220.000
219  Bàn hội đồng ( không kèm ghế) BHĐ 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 35.000.000
220  Ghế hội đồng GHĐ 40 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 810.000
221  Phông cờ PC 24 M2 Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 300.000
222  Khẩu hiệu BKH 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 2.800.000
223  Sao vàng búa liềm SV 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 650.000
224  Tượng Bác TB 1 Pho Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 2.000.000
225 Bục tượng Bác  BTB 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.290.000
226  Bục phát biểu BPB 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.200.000
227 Amply Jarguar 506N 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Hàn Quốc 6.270.000
228 Loa 450V  BMB CS 450v 6 chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.725.000
229  Micro dây Shupu 1 bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Trung Quốc 675.000
230  Micro không dây ULX1000 1 đôi Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Trung Quốc 2.400.000
231  Phụ kiện và công lắp đặt PKLĐ 1 bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.200.000
232 Smart tivi UA65RU7100 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 18.000.000
233  Tủ đựng đồ cá nhân 12 ô TDD12 2 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.130.000
234  Bảng công tác BCT 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 3.250.000
235 Bàn họp  BH 2 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.450.000
236  Ghế chờ Ghế gấp khung thép GC 20 chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 400.000
237 Tủ đựng hồ sơ  THS 3 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.130.000
238  Bộ bàn ghế tiếp khách BGTK 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 5.000.000
239 Bàn làm việc phòng Đoàn Đội  BGLV 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 2.590.000
240  Bộ trống đội tiểu học TDVICCNK 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.900.000
241 Giá trống cờ  GTC 2 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 2.350.000
242 Tủ đựng trang phục biểu diễn Tủ đựng trang phục múa  TTP 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 8.000.000
243 Tủ đựng hồ sơ  THS 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.130.000
244  Bảng công tác đội BCT 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 3.250.000
245 Tủ đựng hồ sơ phòng hiệu trưởng  THS 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.130.000
246 Bộ bàn ghế tiếp khách  BGTK 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 5.000.000
247 Bảng công tác BCT 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 3.250.000
248 Bộ bàn ghế làm việc phòng hiệu phó  BGLV 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 3.065.000
249  Tủ đựng hồ sơ phòng hiệu phó THS 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.130.000
250 Bảng công tác  BCT 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 3.250.000
251 Tủ đựng hồ sơ  THS 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.130.000
252 Bộ đo chiều cao, cân nặng  1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 2.067.000
253 Bảng đo thị lực bằng nhựa  ĐTL 1 chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 200.000
254  Bộ thiết bị y tế khám bệnh TBYT 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 3.500.000
255  Bộ cáng, nẹp sơ cứu CYT 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.450.000
256 Tủ thuốc  TT 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.550.000
257  Giường GYT 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.150.000
258  Bộ ga gối+ chăn y tế GGC 2 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 2.625.000
259  Bàn ghế làm việc BGGV 1 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 2.200.000
260  Tủ đựng đồ dùng TDD 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.130.000
261  Ghế chờ GC 4 Cái Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 400.000
262 Giá thư viện 2 khoang, 2 mặt, có 5 tầng  G2M 4 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 5.600.000
263  Đồng hồ treo tường Quartz 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 700.000
264 Tủ mục lục thư viện  TML 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 16.000.000
265  Tủ đựng đồ dùng TDD 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 6.545.000
266 Nội quy phòng  NQP 2 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 1.900.000
267 Bàn làm việc phòng Thư Viện  BGLV 3 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 2.590.000
268 Giá thư viện 2 khoang, 2 mặt, có 5 tầng  G2M 2 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 5.600.000
269 Đồng hồ treo tường Quartz 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 700.000
270 Bàn đọc giáo viên 2 chỗ ngồi gồm 1 bàn và 2 ghế  BĐS 11 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 2.200.000
271 Tủ đế sách giáo viên  TĐS 4 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.130.000
272 Tủ mục lục thư viện  TML 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 16.000.000
273  Nội quy phòng kích thước 800x1000 chất liệu aluminium NQPN 2 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 1.500.000
274 Loa full đôi 4 tấc công suất 1000W Soundking KA215 2 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Trung Quốc 16.500.000
275 Loa sub 5 tấc công suất 600W90  KA18S 2 chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Trung Quốc 14.345.000
276 Thiết bị phân tần Behrringe CX3400-EU 1 bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Trung Quốc 5.660.000
277 Amly khuếch đại công suất: Âm ly công suất (PA-2200) hoặc tương đương  PA-2200 1 chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Trung Quốc 18.800.000
278 Mixer Behrringe xenyxx1222USB 1 chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Trung Quốc 9.000.000
279  Equalizer FBQ1502HD-EU 1 chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Trung Quốc 4.650.000
280  Micro không dây S600 1 bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Trung Quốc 4.500.000
281  Tủ đựng thiết bị chuyên dụng 16U T16U 1 chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 6.300.000
282  Dây loa 100m DL 200 m Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 32.000
283 Phụ kiện , jack kết nối hệ thống  PKLĐ 2 bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 2.000.000
284 Bục phát biểu  BPB 1 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 4.237.000
285 Bàn đại biểu( không kèm ghế)  BĐB 4 Chiếc Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 3.975.000
286 Bộ cột lưới đa năng CĐN 2 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 5.450.000
287 Vợt cầu lông tập luyện Yonex luyện tập 2 Bộ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 500.000
288 Máy bơm chữa cháy động cơ điện Tubos GT50-250/15 1 Máy Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 30.000.000
289 Máy bơm chữa cháy dự phòng động cơ diesel Tubos GTR50-250/15 1 Máy Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 51.000.000
290 Máy bơm bù áp chữa cháy động cơ điện Tubos GE7-300/6T 1 Máy Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 10.000.000
291 Tủ điều khiển bơm 3 chữa cháy (trọn bộ). TĐK 1 Tủ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Việt Nam 20.000.000
292 Tủ trung tâm báo cháy 15 kênh Chungmei CM-P1-15 1 Tủ Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Đài Loan 10.000.000
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 4846 dự án đang đợi nhà thầu
  • 522 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 640 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13640 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15398 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây