Cung cấp vật tư, thiết bị và dịch vụ để sửa chữa, khắc phục bộ truyền động dao tiếp địa 574-45 trạm OPY 500kV Nhà máy Thủy điện Ialy; dao tiếp địa 272-25 trạm OPY 220kV Nhà máy Thủy điện Sê San 3

Tiến trình
Số TBMT
Hình thức đấu thầu
Đấu thầu rộng rãi
Đã xem
16
Gói thầu
Cung cấp vật tư, thiết bị và dịch vụ để sửa chữa, khắc phục bộ truyền động dao tiếp địa 574-45 trạm OPY 500kV Nhà máy Thủy điện Ialy; dao tiếp địa 272-25 trạm OPY 220kV Nhà máy Thủy điện Sê San 3
Đăng vào
12:22 15/09/2020
Hình thức dự thầu
Đấu thầu qua mạng
Công bố
20:47 23/08/2020
Giá gói thầu
2.569.396.500 VND
Hoàn thành
10:49 14/09/2020
Tên nhà thầu
Số ĐKKD
0106197405
Giá dự thầu
2.435.785.000 VND
Tỷ lệ giảm giá (%)
-
Điểm kỹ thuật
Giá đánh giá
2.435.785.000 VND
Giá dự thầu sau giảm giá
2.435.785.000 VND
Giá trúng thầu
2.435.785.000 VND
Lý do chọn nhà thầu
Nhà thầu có E-HSDT đáp ứng yêu cầu của E-HSMT và có giá thấp nhất
Đính kèm quyết định
Thực hiện trong
100 ngày
Danh sách hàng hóa:
STT Tên hàng hóa Kí hiệu nhãn, mác của sản phẩm Khối lượng mời thầu Đơn vị tính Mô tả hàng hóa Xuất xứ Đơn giá dự thầu(VNĐ) Ghi chú
1 Trọn bộ bộ truyền động DTĐ điều khiển bằng điện (có đầy đủ các phụ kiện kèm theo như tay quay, khóa liên động điện từ...). CD101 3 Bộ (cho 1 pha) Chi tiết tại chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Coelme/ Ý 490.831.000 Mục: Sửa chữa, khắc phục bộ truyền động dao tiếp địa 574-45 trạm OPY 500kV NMTĐ Ialy
2 Cáp nguồn Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC-S 4x4 sqmm-0.6/1kV 20 Mét Chi tiết tại chương V - Yêu cầu về kỹ thuật LS - Vina/ Việt Nam 62.700 Mục: Sửa chữa, khắc phục bộ truyền động dao tiếp địa 574-45 trạm OPY 500kV NMTĐ Ialy
3 Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC-S 4x1.5 sqmm-0.6/1kV 160 Mét Chi tiết tại chương V - Yêu cầu về kỹ thuật LS - Vina/ Việt Nam 33.000 Mục: Sửa chữa, khắc phục bộ truyền động dao tiếp địa 574-45 trạm OPY 500kV NMTĐ Ialy
4 Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC-S 10x1.5 sqmm-0.6/1kV 150 Mét Chi tiết tại chương V - Yêu cầu về kỹ thuật LS - Vina/ Việt Nam 60.500 Mục: Sửa chữa, khắc phục bộ truyền động dao tiếp địa 574-45 trạm OPY 500kV NMTĐ Ialy
5 Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC-S 10x2.5 sqmm-0.6/1kV 150 Mét Chi tiết tại chương V - Yêu cầu về kỹ thuật LS - Vina/ Việt Nam 96.800 Mục: Sửa chữa, khắc phục bộ truyền động dao tiếp địa 574-45 trạm OPY 500kV NMTĐ Ialy
6 Trọn bộ bộ truyền động DTĐ điều khiển bằng điện (có đầy đủ các phụ kiện kèm theo như tay quay, khóa liên động điện từ...). MD50 1 Bộ (cho 3 pha) Chi tiết tại chương V - Yêu cầu về kỹ thuật ABB/ Ấn Độ 501.589.000 Mục: Sửa chữa, khắc phục bộ truyền động dao tiếp địa 272-25 trạm OPY 220kV NMTĐ Sê San 3
7 Cáp có vỏ bọc chống chuột Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC-S 4x4 sqmm-0.6/1kV 100 Mét Chi tiết tại chương V - Yêu cầu về kỹ thuật LS - Vina/ Việt Nam 62.700 Mục: Sửa chữa, khắc phục bộ truyền động dao tiếp địa 272-25 trạm OPY 220kV NMTĐ Sê San 3
8 Cáp có vỏ bọc chống chuột Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC-S 7x1.5 sqmm-0.6/1kV 420 Mét Chi tiết tại chương V - Yêu cầu về kỹ thuật LS - Vina/ Việt Nam 46.860 Mục: Sửa chữa, khắc phục bộ truyền động dao tiếp địa 272-25 trạm OPY 220kV NMTĐ Sê San 3
9 Cáp có vỏ bọc chống chuột Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC-S 7x2.5 sqmm-0.6/1kV 420 Mét Chi tiết tại chương V - Yêu cầu về kỹ thuật LS - Vina/ Việt Nam 62.370 Mục: Sửa chữa, khắc phục bộ truyền động dao tiếp địa 272-25 trạm OPY 220kV NMTĐ Sê San 3
10 Trọn bộ bộ truyền động DTĐ điều khiển bằng điện (có đầy đủ các phụ kiện kèm theo như tay quay, khóa liên động điện từ...). CD101 3 Bộ (cho 1 pha) Chi tiết tại chương V - Yêu cầu về kỹ thuật Coelme/ Ý 490.831.000 Mục: Sửa chữa, khắc phục bộ truyền động dao tiếp địa 574-45 trạm OPY 500kV NMTĐ Ialy
11 Cáp nguồn Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC-S 4x4 sqmm-0.6/1kV 20 Mét Chi tiết tại chương V - Yêu cầu về kỹ thuật LS - Vina/ Việt Nam 62.700 Mục: Sửa chữa, khắc phục bộ truyền động dao tiếp địa 574-45 trạm OPY 500kV NMTĐ Ialy
12 Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC-S 4x1.5 sqmm-0.6/1kV 160 Mét Chi tiết tại chương V - Yêu cầu về kỹ thuật LS - Vina/ Việt Nam 33.000 Mục: Sửa chữa, khắc phục bộ truyền động dao tiếp địa 574-45 trạm OPY 500kV NMTĐ Ialy
13 Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC-S 10x1.5 sqmm-0.6/1kV 150 Mét Chi tiết tại chương V - Yêu cầu về kỹ thuật LS - Vina/ Việt Nam 60.500 Mục: Sửa chữa, khắc phục bộ truyền động dao tiếp địa 574-45 trạm OPY 500kV NMTĐ Ialy
14 Cáp điều khiển Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC-S 10x2.5 sqmm-0.6/1kV 150 Mét Chi tiết tại chương V - Yêu cầu về kỹ thuật LS - Vina/ Việt Nam 96.800 Mục: Sửa chữa, khắc phục bộ truyền động dao tiếp địa 574-45 trạm OPY 500kV NMTĐ Ialy
15 Trọn bộ bộ truyền động DTĐ điều khiển bằng điện (có đầy đủ các phụ kiện kèm theo như tay quay, khóa liên động điện từ...). MD50 1 Bộ (cho 3 pha) Chi tiết tại chương V - Yêu cầu về kỹ thuật ABB/ Ấn Độ 501.589.000 Mục: Sửa chữa, khắc phục bộ truyền động dao tiếp địa 272-25 trạm OPY 220kV NMTĐ Sê San 3
16 Cáp có vỏ bọc chống chuột Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC-S 4x4 sqmm-0.6/1kV 100 Mét Chi tiết tại chương V - Yêu cầu về kỹ thuật LS - Vina/ Việt Nam 62.700 Mục: Sửa chữa, khắc phục bộ truyền động dao tiếp địa 272-25 trạm OPY 220kV NMTĐ Sê San 3
17 Cáp có vỏ bọc chống chuột Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC-S 7x1.5 sqmm-0.6/1kV 420 Mét Chi tiết tại chương V - Yêu cầu về kỹ thuật LS - Vina/ Việt Nam 46.860 Mục: Sửa chữa, khắc phục bộ truyền động dao tiếp địa 272-25 trạm OPY 220kV NMTĐ Sê San 3
18 Cáp có vỏ bọc chống chuột Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC-S 7x2.5 sqmm-0.6/1kV 420 Mét Chi tiết tại chương V - Yêu cầu về kỹ thuật LS - Vina/ Việt Nam 62.370 Mục: Sửa chữa, khắc phục bộ truyền động dao tiếp địa 272-25 trạm OPY 220kV NMTĐ Sê San 3
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 4812 dự án đang đợi nhà thầu
  • 592 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 673 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14221 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15985 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây