Thông tin bên mời thầu:

BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108

Mã cơ quan
Z011627
Tên cơ quan (đầy đủ)
BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108
Tên viết tắt
Tên tiếng Anh
Số ĐKKD
0116270000000
Phân loại trực thuộc
Khác
Loại hình cơ quan
Lớn
Số ĐKKD
0116270000000
Tỉnh/TP
Hà Nội
Địa chỉ
Số 1 Trần Hưng Đạo, Quận Hai Bà Trung, Hà Nội
Số điện thoại
069572400
Số fax
Trang web
http://benhvien108.vn
Mã số thuế
0116270000000
Tin mời thầu cùng nhà mời thầu
Số TBMT
Tên gói thầu
Bên mời thầu
Thời điểm đóng thầu
Thời gian đăng tải
Số TBMT: 20190327836-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 28/03/19
Thời gian đăng tải: 03:54 12/03/19
Số TBMT: 20190324725-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 24/03/19
Thời gian đăng tải: 04:24 11/03/19
Số TBMT: 20190311154-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 31/03/19
Thời gian đăng tải: 20:37 05/03/19
Số TBMT: 20190231669-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 14/03/19
Thời gian đăng tải: 21:25 26/02/19
Số TBMT: 20190231606-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 14/03/19
Thời gian đăng tải: 21:14 26/02/19
Số TBMT: 20190218919-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 12/03/19
Thời gian đăng tải: 04:50 20/02/19
Số TBMT: 20190214175-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 28/02/19
Thời gian đăng tải: 05:16 18/02/19
Số TBMT: 20190209590-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 03/03/19
Thời gian đăng tải: 21:57 14/02/19
Số TBMT: 20190131095-00
Thời điểm đóng thầu: 02:50 31/01/19
Thời gian đăng tải: 02:54 16/01/19
Số TBMT: 20190126483-00
Thời điểm đóng thầu: 02:00 26/02/19
Thời gian đăng tải: 05:51 14/01/19
Số TBMT: 20190122679-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 21/01/19
Thời gian đăng tải: 06:16 11/01/19
Số TBMT: 20190118258-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 28/01/19
Thời gian đăng tải: 22:46 09/01/19
Số TBMT: 20190118107-00
Thời điểm đóng thầu: 20:00 27/01/19
Thời gian đăng tải: 22:09 09/01/19
Số TBMT: 20181255738-00
Thời điểm đóng thầu: 19:30 13/01/19
Thời gian đăng tải: 03:06 27/12/18
Số TBMT: 20181244031-01
Thời điểm đóng thầu: 02:00 07/01/19
Thời gian đăng tải: 19:35 20/12/18
Số TBMT: 20181244031-00
Thời điểm đóng thầu: 20:00 07/01/19
Thời gian đăng tải: 19:32 20/12/18
Số TBMT: 20181244029-00
Thời điểm đóng thầu: 20:00 06/01/19
Thời gian đăng tải: 19:28 20/12/18
Số TBMT: 20181231936-00
Thời điểm đóng thầu: 20:00 26/12/18
Thời gian đăng tải: 19:57 16/12/18
Số TBMT: 20181210649-00
Thời điểm đóng thầu: 20:00 01/01/19
Thời gian đăng tải: 05:10 05/12/18
Số TBMT: 20181210519-00
Thời điểm đóng thầu: 20:00 01/01/19
Thời gian đăng tải: 04:40 05/12/18
Số TBMT: 20181210507-00
Thời điểm đóng thầu: 20:00 01/01/19
Thời gian đăng tải: 04:37 05/12/18
Số TBMT: 20181210467-00
Thời điểm đóng thầu: 20:00 01/01/19
Thời gian đăng tải: 04:30 05/12/18
Số TBMT: 20181210454-00
Thời điểm đóng thầu: 20:00 01/01/19
Thời gian đăng tải: 04:28 05/12/18
Số TBMT: 20181210425-00
Thời điểm đóng thầu: 20:00 01/01/19
Thời gian đăng tải: 04:25 05/12/18
Số TBMT: 20181210393-00
Thời điểm đóng thầu: 20:00 01/01/19
Thời gian đăng tải: 04:20 05/12/18
Số TBMT: 20181208321-00
Thời điểm đóng thầu: 20:30 11/12/18
Thời gian đăng tải: 20:58 04/12/18
Số TBMT: 20181208059-00
Thời điểm đóng thầu: 20:30 16/12/18
Thời gian đăng tải: 19:36 04/12/18
Số TBMT: 20181168014-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 09/12/18
Thời gian đăng tải: 21:50 27/11/18
Số TBMT: 20181167823-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 13/12/18
Thời gian đăng tải: 20:45 27/11/18
Số TBMT: 20181145972-00
Thời điểm đóng thầu: 20:30 12/12/18
Thời gian đăng tải: 04:22 19/11/18
Số TBMT: 20181116897-00
Thời điểm đóng thầu: 20:30 22/11/18
Thời gian đăng tải: 03:27 07/11/18
Số TBMT: 20181116618-00
Thời điểm đóng thầu: 19:30 03/12/18
Thời gian đăng tải: 02:51 07/11/18
Số TBMT: 20181116624-00
Thời điểm đóng thầu: 19:30 03/12/18
Thời gian đăng tải: 02:51 07/11/18
Số TBMT: 20181116603-00
Thời điểm đóng thầu: 19:30 03/12/18
Thời gian đăng tải: 02:50 07/11/18
Số TBMT: 20181116588-00
Thời điểm đóng thầu: 19:30 03/12/18
Thời gian đăng tải: 02:50 07/11/18
Số TBMT: 20181116571-00
Thời điểm đóng thầu: 19:30 03/12/18
Thời gian đăng tải: 02:49 07/11/18
Số TBMT: 20181116556-00
Thời điểm đóng thầu: 19:30 03/12/18
Thời gian đăng tải: 02:49 07/11/18
Số TBMT: 20181116543-00
Thời điểm đóng thầu: 19:30 03/12/18
Thời gian đăng tải: 02:48 07/11/18
Số TBMT: 20181116522-00
Thời điểm đóng thầu: 19:30 03/12/18
Thời gian đăng tải: 02:48 07/11/18
Số TBMT: 20181108620-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 18/11/18
Thời gian đăng tải: 21:27 04/11/18
Số TBMT: 20181102017-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 13/11/18
Thời gian đăng tải: 04:45 01/11/18
Số TBMT: 20181101637-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 13/11/18
Thời gian đăng tải: 03:41 01/11/18
Số TBMT: 20181059278-00
Thời điểm đóng thầu: 20:00 06/11/18
Thời gian đăng tải: 04:44 25/10/18
Số TBMT: 20181058839-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 11/11/18
Thời gian đăng tải: 03:42 25/10/18
Số TBMT: 20181048036-00
Thời điểm đóng thầu: 20:00 05/11/18
Thời gian đăng tải: 08:34 21/10/18
Số TBMT: 20181037031-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 28/10/18
Thời gian đăng tải: 03:46 16/10/18
Số TBMT: 20181037017-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 01/11/18
Thời gian đăng tải: 03:39 16/10/18
Số TBMT: 20181036986-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 28/10/18
Thời gian đăng tải: 03:35 16/10/18
Số TBMT: 20181035618-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 31/10/18
Thời gian đăng tải: 22:00 15/10/18
Số TBMT: 20181035531-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 31/10/18
Thời gian đăng tải: 21:42 15/10/18
Số TBMT: 20181032115-00
Thời điểm đóng thầu: 22:30 24/10/18
Thời gian đăng tải: 21:20 14/10/18
Số TBMT: 20181023032-00
Thời điểm đóng thầu: 21:30 25/10/18
Thời gian đăng tải: 04:27 10/10/18
Số TBMT: 20181023005-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 25/10/18
Thời gian đăng tải: 04:25 10/10/18
Số TBMT: 20181020777-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 24/10/18
Thời gian đăng tải: 05:59 09/10/18
Số TBMT: 20181012237-00
Thời điểm đóng thầu: 21:30 21/10/18
Thời gian đăng tải: 00:13 05/10/18
Số TBMT: 20181009326-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 14/10/18
Thời gian đăng tải: 23:26 03/10/18
Số TBMT: 20180958997-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 14/10/18
Thời gian đăng tải: 03:38 28/09/18
Số TBMT: 20180954262-01
Thời điểm đóng thầu: 23:00 11/10/18
Thời gian đăng tải: 22:42 26/09/18
Số TBMT: 20180954262-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 21/10/18
Thời gian đăng tải: 06:06 26/09/18
Số TBMT: 20180905969-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 23/09/18
Thời gian đăng tải: 06:21 05/09/18
Số TBMT: 20180905014-00
Thời điểm đóng thầu: 04:15 15/09/18
Thời gian đăng tải: 04:09 05/09/18
Số TBMT: 20180904942-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 20/09/18
Thời gian đăng tải: 03:35 05/09/18
Số TBMT: 20180870558-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 16/09/18
Thời gian đăng tải: 04:59 31/08/18
Số TBMT: 20180853874-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 09/09/18
Thời gian đăng tải: 23:05 23/08/18
Số TBMT: 20180846708-00
Thời điểm đóng thầu: 04:45 31/08/18
Thời gian đăng tải: 04:23 21/08/18
Số TBMT: 20180838473-00
Thời điểm đóng thầu: 04:30 27/08/18
Thời gian đăng tải: 04:34 17/08/18
Số TBMT: 20180743985-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 02/08/18
Thời gian đăng tải: 23:14 17/07/18
Số TBMT: 20180722132-00
Thời điểm đóng thầu: 21:30 05/08/18
Thời gian đăng tải: 05:56 09/07/18
Số TBMT: 20180722082-00
Thời điểm đóng thầu: 21:30 05/08/18
Thời gian đăng tải: 05:50 09/07/18
Số TBMT: 20180646596-00
Thời điểm đóng thầu: 21:30 01/07/18
Thời gian đăng tải: 21:50 17/06/18
Số TBMT: 20180633689-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 24/06/18
Thời gian đăng tải: 06:13 12/06/18
Số TBMT: 20180615292-00
Thời điểm đóng thầu: 21:30 21/06/18
Thời gian đăng tải: 03:39 06/06/18
Số TBMT: 20180615076-00
Thời điểm đóng thầu: 21:30 21/06/18
Thời gian đăng tải: 03:08 06/06/18
Số TBMT: 20180615070-00
Thời điểm đóng thầu: 21:30 21/06/18
Thời gian đăng tải: 03:07 06/06/18
Số TBMT: 20180615056-00
Thời điểm đóng thầu: 21:30 21/06/18
Thời gian đăng tải: 03:04 06/06/18
Số TBMT: 20180563181-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 10/06/18
Thời gian đăng tải: 23:50 23/05/18
Số TBMT: 20180560125-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 17/06/18
Thời gian đăng tải: 02:54 23/05/18
Số TBMT: 20180533143-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 27/05/18
Thời gian đăng tải: 00:06 14/05/18
Số TBMT: 20180532913-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 27/05/18
Thời gian đăng tải: 23:31 13/05/18
Số TBMT: 20180530214-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 27/05/18
Thời gian đăng tải: 06:47 11/05/18
Số TBMT: 20180515959-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 30/05/18
Thời gian đăng tải: 05:32 07/05/18
Số TBMT: 20180515933-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 30/05/18
Thời gian đăng tải: 05:29 07/05/18
Số TBMT: 20180506813-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 20/05/18
Thời gian đăng tải: 05:46 03/05/18
Số TBMT: 20180474292-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 16/05/18
Thời gian đăng tải: 22:11 26/04/18
Số TBMT: 20180471529-00
Thời điểm đóng thầu: 21:30 13/05/18
Thời gian đăng tải: 00:17 26/04/18
Số TBMT: 20180471481-00
Thời điểm đóng thầu: 21:30 13/05/18
Thời gian đăng tải: 00:09 26/04/18
Số TBMT: 20180471389-00
Thời điểm đóng thầu: 21:30 13/05/18
Thời gian đăng tải: 23:58 25/04/18
Số TBMT: 20180471343-00
Thời điểm đóng thầu: 21:30 13/05/18
Thời gian đăng tải: 23:49 25/04/18
Số TBMT: 20180471253-00
Thời điểm đóng thầu: 21:30 13/05/18
Thời gian đăng tải: 23:39 25/04/18
Số TBMT: 20180470450-00
Thời điểm đóng thầu: 21:30 13/05/18
Thời gian đăng tải: 22:51 25/04/18
Số TBMT: 20180468786-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 13/05/18
Thời gian đăng tải: 05:32 24/04/18
Số TBMT: 20180434534-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 02/05/18
Thời gian đăng tải: 05:11 12/04/18
Số TBMT: 20180429088-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 02/05/18
Thời gian đăng tải: 22:38 10/04/18
Số TBMT: 20180375769-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 08/04/18
Thời gian đăng tải: 03:52 26/03/18
Số TBMT: 20180304329-00
Thời điểm đóng thầu: 02:30 28/03/18
Thời gian đăng tải: 21:10 02/03/18
Số TBMT: 20180304309-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 28/03/18
Thời gian đăng tải: 21:04 02/03/18
Số TBMT: 20180304301-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 27/03/18
Thời gian đăng tải: 21:02 02/03/18
Số TBMT: 20180208600-00
Thời điểm đóng thầu: 20:00 10/03/18
Thời gian đăng tải: 23:29 23/02/18
Số TBMT: 20180207455-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 08/03/18
Thời gian đăng tải: 02:22 21/02/18
Số TBMT: 20180200134-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 22/02/18
Thời gian đăng tải: 20:03 31/01/18
Số TBMT: 20180108287-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 31/01/18
Thời gian đăng tải: 19:33 16/01/18
Số TBMT: 20180105180-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 25/01/18
Thời gian đăng tải: 14:35 10/01/18
Số TBMT: 20180103976-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 21/01/18
Thời gian đăng tải: 20:22 08/01/18
Số TBMT: 20180100254-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 14/01/18
Thời gian đăng tải: 21:13 01/01/18
Số TBMT: 20171217747-00
Thời điểm đóng thầu: 02:30 23/01/18
Thời gian đăng tải: 03:43 25/12/17
Số TBMT: 20171216182-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 07/01/18
Thời gian đăng tải: 13:00 21/12/17
Số TBMT: 20171213546-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 04/01/18
Thời gian đăng tải: 13:33 18/12/17
Số TBMT: 20171213544-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 04/01/18
Thời gian đăng tải: 13:33 18/12/17
Số TBMT: 20171213543-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 04/01/18
Thời gian đăng tải: 13:33 18/12/17
Số TBMT: 20171123163-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 14/12/17
Thời gian đăng tải: 13:36 29/11/17
Số TBMT: 20171117922-00
Thời điểm đóng thầu: 20:30 18/12/17
Thời gian đăng tải: 23:03 22/11/17
Số TBMT: 20171116204-00
Thời điểm đóng thầu: 20:50 05/12/17
Thời gian đăng tải: 03:45 21/11/17
Số TBMT: 20171112771-00
Thời điểm đóng thầu: 20:00 11/12/17
Thời gian đăng tải: 15:28 16/11/17
Số TBMT: 20171112770-00
Thời điểm đóng thầu: 20:00 11/12/17
Thời gian đăng tải: 15:28 16/11/17
Số TBMT: 20171112769-00
Thời điểm đóng thầu: 20:00 11/12/17
Thời gian đăng tải: 15:28 16/11/17
Số TBMT: 20171112768-00
Thời điểm đóng thầu: 20:00 11/12/17
Thời gian đăng tải: 15:28 16/11/17
Số TBMT: 20171112767-00
Thời điểm đóng thầu: 20:00 11/12/17
Thời gian đăng tải: 15:28 16/11/17
Số TBMT: 20171112766-00
Thời điểm đóng thầu: 20:00 11/12/17
Thời gian đăng tải: 15:28 16/11/17
Số TBMT: 20171112765-00
Thời điểm đóng thầu: 20:00 11/12/17
Thời gian đăng tải: 15:28 16/11/17
Số TBMT: 20171112764-00
Thời điểm đóng thầu: 20:00 11/12/17
Thời gian đăng tải: 15:28 16/11/17
Số TBMT: 20171112740-00
Thời điểm đóng thầu: 20:00 11/12/17
Thời gian đăng tải: 15:28 16/11/17
Số TBMT: 20171112739-00
Thời điểm đóng thầu: 20:00 11/12/17
Thời gian đăng tải: 15:28 16/11/17
Số TBMT: 20171112738-00
Thời điểm đóng thầu: 20:00 11/12/17
Thời gian đăng tải: 15:28 16/11/17
Số TBMT: 20171112737-00
Thời điểm đóng thầu: 20:00 11/12/17
Thời gian đăng tải: 15:28 16/11/17
Số TBMT: 20171112736-00
Thời điểm đóng thầu: 20:00 11/12/17
Thời gian đăng tải: 15:28 16/11/17
Số TBMT: 20171112735-00
Thời điểm đóng thầu: 20:00 11/12/17
Thời gian đăng tải: 15:28 16/11/17
Số TBMT: 20171110648-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 29/11/17
Thời gian đăng tải: 13:19 14/11/17
Số TBMT: 20171105966-00
Thời điểm đóng thầu: 20:30 23/11/17
Thời gian đăng tải: 02:57 08/11/17
Số TBMT: 20171014247-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 05/11/17
Thời gian đăng tải: 20:15 19/10/17
Số TBMT: 20171014246-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 05/11/17
Thời gian đăng tải: 20:15 19/10/17
Số TBMT: 20171006093-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 22/10/17
Thời gian đăng tải: 23:02 09/10/17
Số TBMT: 20171003691-00
Thời điểm đóng thầu: 21:30 30/10/17
Thời gian đăng tải: 21:28 05/10/17
Số TBMT: 20170916666-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 15/10/17
Thời gian đăng tải: 22:55 26/09/17
Số TBMT: 20170821189-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 17/09/17
Thời gian đăng tải: 20:45 30/08/17
Số TBMT: 20170821187-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 17/09/17
Thời gian đăng tải: 20:45 30/08/17
Số TBMT: 20170820318-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 14/09/17
Thời gian đăng tải: 20:23 29/08/17
Số TBMT: 20170816505-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 17/09/17
Thời gian đăng tải: 06:57 23/08/17
Số TBMT: 20170721263-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 13/08/17
Thời gian đăng tải: 20:19 27/07/17
Số TBMT: 20170717235-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 06/08/17
Thời gian đăng tải: 20:45 23/07/17
Số TBMT: 20170702029-00
Thời điểm đóng thầu: 03:00 17/07/17
Thời gian đăng tải: 21:05 03/07/17
Số TBMT: 20170623744-00
Thời điểm đóng thầu: 21:30 23/07/17
Thời gian đăng tải: 21:17 28/06/17
Số TBMT: 20170619708-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 19/07/17
Thời gian đăng tải: 20:24 25/06/17
Số TBMT: 20170619706-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 09/07/17
Thời gian đăng tải: 20:24 25/06/17
Số TBMT: 20170619698-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 09/07/17
Thời gian đăng tải: 20:24 25/06/17
Số TBMT: 20170609900-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 25/06/17
Thời gian đăng tải: 20:16 12/06/17
Số TBMT: 20170521057-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 14/06/17
Thời gian đăng tải: 20:03 30/05/17
Số TBMT: 20170521053-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 14/06/17
Thời gian đăng tải: 20:03 30/05/17
Số TBMT: 20170521051-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 14/06/17
Thời gian đăng tải: 20:03 30/05/17
Số TBMT: 20170521049-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 14/06/17
Thời gian đăng tải: 20:03 30/05/17
Số TBMT: 20170521048-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 14/06/17
Thời gian đăng tải: 20:03 30/05/17
Số TBMT: 20170518796-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 20/06/17
Thời gian đăng tải: 20:21 28/05/17
Số TBMT: 20170518795-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 11/06/17
Thời gian đăng tải: 20:21 28/05/17
Số TBMT: 20170513332-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 13/06/17
Thời gian đăng tải: 15:33 21/05/17
Số TBMT: 20170513331-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 13/06/17
Thời gian đăng tải: 15:33 21/05/17
Số TBMT: 20170513330-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 13/06/17
Thời gian đăng tải: 15:33 21/05/17
Số TBMT: 20170509162-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 28/05/17
Thời gian đăng tải: 22:00 15/05/17
Số TBMT: 20170504597-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 11/06/17
Thời gian đăng tải: 03:10 09/05/17
Số TBMT: 20170500526-00
Thời điểm đóng thầu: 02:30 29/05/17
Thời gian đăng tải: 06:33 03/05/17
Số TBMT: 20170415984-00
Thời điểm đóng thầu: 22:30 08/05/17
Thời gian đăng tải: 20:10 25/04/17
Số TBMT: 20170415982-00
Thời điểm đóng thầu: 22:30 08/05/17
Thời gian đăng tải: 20:10 25/04/17
Số TBMT: 20170415981-00
Thời điểm đóng thầu: 22:30 08/05/17
Thời gian đăng tải: 20:10 25/04/17
Số TBMT: 20170415980-00
Thời điểm đóng thầu: 22:30 08/05/17
Thời gian đăng tải: 20:10 25/04/17
Số TBMT: 20170415979-00
Thời điểm đóng thầu: 22:30 08/05/17
Thời gian đăng tải: 20:10 25/04/17
Số TBMT: 20170415978-00
Thời điểm đóng thầu: 22:30 08/05/17
Thời gian đăng tải: 20:10 25/04/17
Số TBMT: 20170415977-00
Thời điểm đóng thầu: 22:30 08/05/17
Thời gian đăng tải: 20:10 25/04/17
Số TBMT: 20170310429-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 07/04/17
Thời gian đăng tải: 23:34 19/03/17
Số TBMT: 20170306701-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 27/03/17
Thời gian đăng tải: 07:02 13/03/17
Số TBMT: 20170209827-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 13/03/17
Thời gian đăng tải: 20:16 23/02/17
Số TBMT: 20170203020-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 26/02/17
Thời gian đăng tải: 21:13 09/02/17
Số TBMT: 20170203017-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 26/02/17
Thời gian đăng tải: 21:13 09/02/17
Số TBMT: 20170203016-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 26/02/17
Thời gian đăng tải: 21:13 09/02/17
Số TBMT: 20170201815-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 22/02/17
Thời gian đăng tải: 20:19 07/02/17
Số TBMT: 20170109522-00
Thời điểm đóng thầu: 20:00 15/02/17
Thời gian đăng tải: 21:01 22/01/17
Số TBMT: 20161207803-00
Thời điểm đóng thầu: 20:00 05/01/17
Thời gian đăng tải: 22:49 11/12/16
Số TBMT: 20161119228-01
Thời điểm đóng thầu: 21:00 12/12/16
Thời gian đăng tải: 03:05 29/11/16
Số TBMT: 20161119321-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 14/12/16
Thời gian đăng tải: 02:11 29/11/16
Số TBMT: 20161108347-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 27/11/16
Thời gian đăng tải: 21:00 13/11/16
Số TBMT: 20161108346-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 27/11/16
Thời gian đăng tải: 21:00 13/11/16
Số TBMT: 20161108345-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 27/11/16
Thời gian đăng tải: 21:00 13/11/16
Số TBMT: 20161108316-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 27/11/16
Thời gian đăng tải: 21:00 13/11/16
Số TBMT: 20161105608-00
Thời điểm đóng thầu: 20:00 01/12/16
Thời gian đăng tải: 20:03 08/11/16
Số TBMT: 20161105607-00
Thời điểm đóng thầu: 20:00 01/12/16
Thời gian đăng tải: 20:03 08/11/16
Số TBMT: 20161105606-00
Thời điểm đóng thầu: 20:00 01/12/16
Thời gian đăng tải: 20:03 08/11/16
Số TBMT: 20161105605-00
Thời điểm đóng thầu: 20:00 01/12/16
Thời gian đăng tải: 20:03 08/11/16
Số TBMT: 20161105604-00
Thời điểm đóng thầu: 20:00 01/12/16
Thời gian đăng tải: 20:03 08/11/16
Số TBMT: 20161103831-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 29/11/16
Thời gian đăng tải: 20:30 06/11/16
Số TBMT: 20161103840-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 29/11/16
Thời gian đăng tải: 20:30 06/11/16
Số TBMT: 20161103839-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 29/11/16
Thời gian đăng tải: 20:30 06/11/16
Số TBMT: 20161103838-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 29/11/16
Thời gian đăng tải: 20:30 06/11/16
Số TBMT: 20161103837-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 29/11/16
Thời gian đăng tải: 20:30 06/11/16
Số TBMT: 20161103836-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 29/11/16
Thời gian đăng tải: 20:30 06/11/16
Số TBMT: 20161103835-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 29/11/16
Thời gian đăng tải: 20:30 06/11/16
Số TBMT: 20161103834-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 29/11/16
Thời gian đăng tải: 20:30 06/11/16
Số TBMT: 20161103833-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 29/11/16
Thời gian đăng tải: 20:30 06/11/16
Số TBMT: 20161103832-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 20/11/16
Thời gian đăng tải: 20:30 06/11/16
Số TBMT: 20161011212-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 31/10/16
Thời gian đăng tải: 20:44 18/10/16
Số TBMT: 20161003815-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 31/10/16
Thời gian đăng tải: 21:58 06/10/16
Số TBMT: 20160917890-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 13/10/16
Thời gian đăng tải: 06:01 29/09/16
Số TBMT: 20160916386-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 12/10/16
Thời gian đăng tải: 20:57 27/09/16
Số TBMT: 20160916385-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 12/10/16
Thời gian đăng tải: 20:57 27/09/16
Số TBMT: 20160813865-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 07/09/16
Thời gian đăng tải: 21:37 23/08/16
Số TBMT: 20160813863-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 07/09/16
Thời gian đăng tải: 21:37 23/08/16
Số TBMT: 20160715861-00
Thời điểm đóng thầu: 05:30 17/08/16
Thời gian đăng tải: 04:59 25/07/16
Số TBMT: 20160709460-00
Thời điểm đóng thầu: 21:30 08/08/16
Thời gian đăng tải: 21:01 14/07/16
Số TBMT: 20160708265-00
Thời điểm đóng thầu: 02:30 07/08/16
Thời gian đăng tải: 23:58 12/07/16
Số TBMT: 20160708269-00
Thời điểm đóng thầu: 04:00 07/08/16
Thời gian đăng tải: 23:57 12/07/16
Số TBMT: 20160708131-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 06/08/16
Thời gian đăng tải: 21:52 12/07/16
Số TBMT: 20160704088-00
Thời điểm đóng thầu: 02:30 01/08/16
Thời gian đăng tải: 06:50 06/07/16
Số TBMT: 20160704085-00
Thời điểm đóng thầu: 21:30 01/08/16
Thời gian đăng tải: 06:45 06/07/16
Số TBMT: 20160611999-00
Thời điểm đóng thầu: 23:00 04/07/16
Thời gian đăng tải: 23:03 19/06/16
Số TBMT: 20160601673-00
Thời điểm đóng thầu: 22:30 19/06/16
Thời gian đăng tải: 22:16 02/06/16
Số TBMT: 20160601713-00
Thời điểm đóng thầu: 22:30 19/06/16
Thời gian đăng tải: 22:16 02/06/16
Số TBMT: 20160601712-00
Thời điểm đóng thầu: 22:30 19/06/16
Thời gian đăng tải: 22:16 02/06/16
Số TBMT: 20160601689-00
Thời điểm đóng thầu: 22:30 19/06/16
Thời gian đăng tải: 22:16 02/06/16
Số TBMT: 20160601686-00
Thời điểm đóng thầu: 22:30 19/06/16
Thời gian đăng tải: 22:16 02/06/16
Số TBMT: 20160601684-00
Thời điểm đóng thầu: 22:30 19/06/16
Thời gian đăng tải: 22:16 02/06/16
Số TBMT: 20160601683-00
Thời điểm đóng thầu: 22:30 19/06/16
Thời gian đăng tải: 22:16 02/06/16
Số TBMT: 20160601671-00
Thời điểm đóng thầu: 22:30 19/06/16
Thời gian đăng tải: 22:16 02/06/16
Số TBMT: 20160601670-00
Thời điểm đóng thầu: 22:30 19/06/16
Thời gian đăng tải: 22:16 02/06/16
Số TBMT: 20160601667-00
Thời điểm đóng thầu: 22:30 19/06/16
Thời gian đăng tải: 22:16 02/06/16
Số TBMT: 20160601666-00
Thời điểm đóng thầu: 22:30 19/06/16
Thời gian đăng tải: 22:16 02/06/16
Số TBMT: 20160601665-00
Thời điểm đóng thầu: 22:30 19/06/16
Thời gian đăng tải: 22:16 02/06/16
Số TBMT: 20160503767-00
Thời điểm đóng thầu: 03:00 30/05/16
Thời gian đăng tải: 21:36 10/05/16
Số TBMT: 20160501667-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 30/05/16
Thời gian đăng tải: 03:33 06/05/16
Số TBMT: 20160501665-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 30/05/16
Thời gian đăng tải: 03:33 06/05/16
Số TBMT: 20160309280-00
Thời điểm đóng thầu: 03:00 14/04/16
Thời gian đăng tải: 22:25 27/03/16
Số TBMT: 20160308773-00
Thời điểm đóng thầu: 21:30 05/04/16
Thời gian đăng tải: 22:45 24/03/16
Số TBMT: 20160306481-00
Thời điểm đóng thầu: 03:00 14/04/16
Thời gian đăng tải: 06:21 18/03/16
Số TBMT: 20160200815-00
Thời điểm đóng thầu: 14:00 01/03/16
Thời gian đăng tải: 22:21 02/02/16
Số TBMT: 20160108159-00
Thời điểm đóng thầu: 23:00 21/03/16
Thời gian đăng tải: 23:12 28/01/16
Số TBMT: 20160104345-00
Thời điểm đóng thầu: 20:00 31/01/16
Thời gian đăng tải: 21:37 17/01/16
Số TBMT: 20150406171-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 10/05/15
Thời gian đăng tải: 21:42 20/04/15
Số TBMT: 20140903861-00
Thời điểm đóng thầu: 22:00 02/10/14
Thời gian đăng tải: 22:29 21/09/14
Số TBMT: 20140903502-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 19/10/14
Thời gian đăng tải: 23:53 18/09/14
Số TBMT: 20140903499-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 19/10/14
Thời gian đăng tải: 23:51 18/09/14
Số TBMT: 20140903497-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 19/10/14
Thời gian đăng tải: 23:48 18/09/14
Số TBMT: 20140903496-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 19/10/14
Thời gian đăng tải: 23:46 18/09/14
Số TBMT: 20140903493-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 19/10/14
Thời gian đăng tải: 23:42 18/09/14
Số TBMT: 20140903492-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 19/10/14
Thời gian đăng tải: 23:40 18/09/14
Số TBMT: 20140903490-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 19/10/14
Thời gian đăng tải: 23:38 18/09/14
Số TBMT: 20140903488-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 19/10/14
Thời gian đăng tải: 23:35 18/09/14
Số TBMT: 20140903487-00
Thời điểm đóng thầu: 21:00 19/10/14
Thời gian đăng tải: 23:33 18/09/14
Số TBMT: 20120302201-00
Thời điểm đóng thầu: 05:00 16/04/12
Thời gian đăng tải: 21:39 29/03/12
Số TBMT: 20120302203-00
Thời điểm đóng thầu: 05:00 16/04/12
Thời gian đăng tải: 21:36 29/03/12
Số TBMT: 20120302204-00
Thời điểm đóng thầu: 05:00 16/04/12
Thời gian đăng tải: 21:36 29/03/12
Số TBMT: 20110300851-00
Thời điểm đóng thầu: 21:30 04/04/11
Thời gian đăng tải: 05:10 25/03/11
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cùng nhà mời thầu
Số KHLCNT
Tên dự án
Bên mời thầu
Thời gian đăng tải
Số KHLCNT:  20190131074 - 00
Thời gian đăng tải: 02:50 16/01/19
Số KHLCNT:  20181108475 - 00
Thời gian đăng tải: 03:35 05/11/18
Số KHLCNT:  20181108475 - 00
Thời gian đăng tải: 03:35 05/11/18
Số KHLCNT:  20181105097 - 00
Thời gian đăng tải: 05:06 02/11/18
Số KHLCNT:  20180721804 - 02
Thời gian đăng tải: 05:47 09/07/18
Số KHLCNT:  20180721804 - 01
Thời gian đăng tải: 05:38 09/07/18
Số KHLCNT:  20180721804 - 00
Thời gian đăng tải: 05:30 09/07/18
Số KHLCNT:  20171115810 - 00
Thời gian đăng tải: 22:48 20/11/17
Số KHLCNT:  20170306694 - 01
Thời gian đăng tải: 03:39 22/03/17
Số KHLCNT:  20160108338 - 00
Thời gian đăng tải: 05:00 29/01/16
Số KHLCNT:  20151209375 - 00
Thời gian đăng tải: 23:02 23/12/15
Danh sách nhà thầu đã tham gia dự thầu
STT Nhà thầu Tổng số gói thầu Số gói thầu trúng Số gói thầu trượt Số gói thầu chưa có kết quả
1 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT - Xem chi tiết Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
2 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS - Xem chi tiết Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
3 Công ty cổ phần thiết bị y tế Ánh Sao - Xem chi tiết Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
4 Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị y tế Đại Phát - Xem chi tiết Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
5 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THÔNG TIN - Xem chi tiết Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
6 CÔNG TY TNHH VIN SON - Xem chi tiết Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
7 Liên danh nhà thầu: Công ty CP xuất nhập khẩu tạp phẩm và công ty CP kĩ thuật và thiết bị y tế Sài Gòn - Xem chi tiết Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí

Tổng kết: Bên mời thầu BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 có quan hệ với 7 nhà thầu.

Bảng dữ liệu đã được ẩn đi 1 phần, để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm gói thầu
 
 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập129
  • Máy chủ tìm kiếm37
  • Khách viếng thăm92
  • Hôm nay54,125
  • Tháng hiện tại1,026,010
  • Tổng lượt truy cập15,013,310
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây