Gói thầu số 06: C1-SONLA-CS1. Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lập kế hoạch ứng cứu khẩn cấp (EPP)

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20180948770-01
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Gói thầu số 06: C1-SONLA-CS1. Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lập kế hoạch ứng cứu khẩn cấp (EPP)
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Sơn La thuộc dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM

Tên nước: Việt Nam

Tên dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).

Tên tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Sơn La.

Tên nhiệm vụ: Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lập kế hoạch ứng cứu khẩn cấp (EPP).

Số tham chiếu: Gói thầu C1-SONLA-CS1

Khoản vay số: 5749-VN

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng tài trợ từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA)/ Ngân hàng Thế giới (WB), thông qua Hiệp định vay số 5749-VN ký kết ngày 8/4/2016, để tài trợ thực hiện Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) và dự định sử dụng một phần của nguồn vốn trên chi trả cho dịch vụ tư vấn: Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lập kế hoạch ứng cứu khẩn cấp (EPP), Tiểu dự án WB8 tỉnh Sơn La.

Dịch vụ tư vấn (“Tư vấn”) bao gồm:

1. Tư vấn có nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng (theo quy định của WB) cho các đập và lập EPP cho hồ Noong Chạy thuộc Tiểu Dự án WB8 tỉnh Sơn La. Tiểu dự án bao gồm 07 hồ chứa trên địa bàn 02 huyện (Thuận Châu và Mai Sơn) thuộc tỉnh Sơn La.

2. Thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn: 16 tháng.

3. Mục tiêu tư vấn:

+ Giám sát thi công xây dựng cho 07 Hồ chứa nước của Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Sơn La thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).

+ Xác định các tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập, đề ra được kế hoạch sẵn sàng trước khi các tình huống khẩn cấp xảy ra đối với HCN Noong Chạy để chủ động đối phó, hạn chế thiệt hại đồng thời xác định được diện tích và phạm vi ngập lụt vùng hạ du để xây dựng các phương án bảo vệ, phòng tránh hoặc giảm nhẹ thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

+ Giám sát việc thực hiện và tuân thủ các yêu cầu về an toàn môi trường và xã hội.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La mời các công ty tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) gửi Hồ sơ quan tâm để cung cấp dịch vụ tư vấn trên. Các đơn vị quan tâm cần phải cung cấp thông tin chứng tỏ đủ năng lực để thực hiện dịch vụ nêu trên, gồm những thông tin:

- Giới thiệu về công ty: Tính pháp lý, chức năng, chuyên ngành.

- Năng lực chung của công ty: (i) Số năm thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn; (ii) Kinh nghiệm tham gia các chương trình (iii) Đội ngũ chuyên gia.

- Khả năng cung cấp dịch vụ: (i) Kinh nghiệm tham gia các chương trình, dự án tương tự; (ii) Kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng tư vấn có tính chất, quy mô tương tự.

- Tài liệu chứng minh năng lực kinh nghiệm kèm theo.

Tư vấn có thể liên kết với các đơn vị tư vấn khác với các hình thức liên danh, hoặc liên doanh, hoặc thầu phụ để tăng cường năng lực của tư vấn.

Đơn vị tư vấn sẽ được lựa chọn thông qua hình thức “Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn” (CQS) được quy định trong Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn của WB.

Các đơn vị tư vấn quan tâm phải nộp hồ sơ bày tỏ quan tâm theo hình thức dạng bản in (01 bản gốc và 05 bản chụp) tới địa chỉ dưới đây (đến nộp trực tiếp hoặc chuyển bằng thư tín hoặc fax) trước 08 giờ 00 phút ngày 12 tháng 10 năm 2018.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La.

Người nhận: Ông Nguyễn Văn Thể - Chức danh: Phó Giám đốc

Địa chỉ: Số 451, đường Chu Văn Thịnh, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Số điện thoại: 0212.3754.468 Số fax: 0212.3754.019

Email: sonlawb8@gmail.com


Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây