Tư vấn giám sát thi công

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20181004567-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Tư vấn giám sát thi công
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Xây dựng âu Kim Đài phục vụ ngăn mặn, giữ ngọt và ứng phó với tác động nước biển dâng cho 06 huyện, thành phố khu vực nam Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

MỜI GỬI THƯ QUAN TÂM

Kính gửi: …………….…………….………………………………………..……

Quốc gia: Việt Nam

Tên dự án: Xây dựng âu Kim Đài phục vụ ngăn mặn, giữ ngọt và ứng phó với tác động nước biển dâng cho 06 huyện, thành phố khu vực nam Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Tên dịch vụ tư vấn: Tư vấn giám sát thi công

Ban quản lý dự án xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình (Chủ đầu tư) đã nhận được khoản tài trợ từ Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và dự kiến sử dụng một phần vốn vay cho những khoản chi hợp lệ thuộc dịch vụ Tư vấn giám sát thi công thuộc dự án Dự án: Xây dựng âu Kim Đài phục vụ ngăn mặn, giữ ngọt và ứng phó với tác động nước biển dâng cho 06 huyện, thành phố khu vực nam Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Dự kiến thời gian thực hiện dịch vụ sẽ là 36 tháng (bao gồm 06 tháng bảo hành công trình). Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình mời các chuyên gia tư vấn thể hiện sự quan tâm trong việc cung cấp Dịch vụ được mô tả dưới đây.

Các tiêu chí hợp lệ đối với các hợp đồng do AFD tài trợ được thể hiện trong Mục 1.3 của tài liệu “Hướng dẫn đấu thầu các hợp đồng của AFD ở nước ngoài”, tham khảo tài liệu trên trang web của AFD ( www.afd.fr.)

Các công ty tư vấn quan tâm phải cung cấp thông tin chứng minh rằng họ có trình độ và kinh nghiệm để thực hiện các Dịch vụ này. Vì vậy, các công ty tư vấn phải nộp các bằng chứng bằng văn bản về các dịch vụ gần đây và tương tự.

Nếu tư vấn viên là một Liên doanh, Thư quan tâm sẽ bao gồm một bản sao của Thỏa thuận liên danh được ký kết bởi tất cả các thành viên. Ngoài ra, một lá thư có ý định thực hiện Thỏa thuận liên doanh trong trường hợp đề xuất thành công sẽ được tất cả các thành viên ký và gửi kèm với Thư quan tâm cùng với bản sao của Thỏa thuận được đề xuất.

Việc xác định tính tương tự của các kinh nghiệm sẽ dựa trên:

- Quy mô hợp đồng;

- Bản chất của dịch vụ: giám sát thi công

- Lĩnh vực kỹ thuật và chuyên môn: giám sát thi công trình cống vùng triều/ âu thuyền từ cấp III trở lên.

Ban quản lý dự án xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình mời các Đơn vị tư vấn trong nước có năng lực gửi Thư quan tâm cho dịch vụ tư vấn nêu trên kèm theo Hồ sơ năng lực.

Hổ sơ năng lực phải bao gồm các thông tin sau:

a) Giới thiệu về công ty.

b) Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn của công ty.

c) Kinh nghiệm làm việc tư vấn tương tự với dịch vụ tư vấn.

d) Dự kiến nhân sự, phầm mềm, thiết bị có thể huy động để thực hiện dịch vụ tư vấn.

Ban quản lý dự án xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình đánh giá để lựa chọn một danh sách ngắn tối đa 6 nhà thầu tư vấn trên cơ sở các Thư quan tâm kèm theo Hồ sơ năng lực. Các nhà thầu trong danh sách ngắn sẽ được nhận Hồ sơ mời thầu để nộp Hồ sơ dự thầu dịch vụ tư vấn. Dịch vụ tư vấn này sẽ được đấu thầu theo hình thức lựa chọn trên cơ sở chất lượng và chi phí (QCBS) theo hướng dẫn đấu thầu các hợp đồng dịch vụ tư vấn do AFD tài trợ tại nước ngoài (Phiên bản tháng 02/2017).

Thư quan tâm (bao gồm bản Tuyên bố Liêm chính, Đủ điều kiện và Trách nhiệm Xã hội và Môi trường) gửi về địa chỉ sau và không muộn hơn 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 10 năm 2018:

Phạm Ngọc Thịnh

Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: Số 179 đường Trương Hán Siêu, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: (+84) 0229.3579.788 ; (+84) 0229.899.815

E-mail: bqlnongnghiepnb@gmail.com
Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây