Tư vấn trong nước rà soát đánh giá và đề xuất chính sách đất đai (CQS-A5)

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20181025237-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Tư vấn trong nước rà soát đánh giá và đề xuất chính sách đất đai (CQS-A5)
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Hợp phần A – Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Hợp phần A, dự án VNSAT – Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Địa chỉ: Tầng 3, Nhà D, Nhà Khách La Thành, 226 phố Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 32373795. Fax: 024 32373794. E-mail: hpa.vnsat@gmail.com

Mã số thuế:0107386028

A. Thông tin đăng tải rút gọn

1. Tên gói thầu: Tư vấn trong nước rà soát đánh giá và đề xuất chính sách đất đai (CQS-A5).

- Loại gói thầu: Tư vấn

- Giá gói thầu: 900 triệu đồng

- Nội dung chính của gói thầu bao gồm:

Mục tiêu nhiệm vụ

* Mục tiêu chung là phục vụ cho Bộ Nông nghiệp và PTNT có đầy đủ luận cứ trong việc tham gia vào đề xuất điều chỉnh Luật đất đai (dự kiến sẽ trình Quốc hội trong năm 2018).

* Mục tiêu cụ thế là giúp Bộ Nông nghiệp và PTNT có căn cứ đề xuất cơ chế chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất nông nghiệp, thu hút khu vực tư nhân/doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trong quá trình quá trình tái cơ cấu ngành.

Phạm vi nhiệm vụ

* Rà soát các quy định, chính sách liên quan đến quản lý và sử dụng đất nông nghiệp, nhất là các quy định, chính sách liên quan đến tích tụ, tập trung đất nông nghiệp.

* Tổ chức khảo sát tại 6 tỉnh được chọn làm “điểm” của Bộ Nông nghiệp và PTNT là Hưng Yên, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Cần Thơ và Vĩnh Long về thực tiễn áp dụng các quy định và chính sách nêu trên.

* Tổ chức họp/hội thảo với các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan để lấy ý kiến về các vấn đề phát hiện và những đề xuất từ kết quả khảo sát thực tiễn.

* Trên cơ sở kết quả tổng hợp được từ các địa phương khảo sát, hội nghị/hội thảo, tư vấn viết báo cáo kết quả khảo sát và đề xuất cụ thể những nội dung cần điều chỉnh, sửa đổi hoặc xây dựng mới các quy định, chính sách liên quan đến quản lý và sử dụng đất nông nghiệp.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 4 tháng.

2. Tên dự án: Hợp phần A: Tăng cường năng lực và thể chế thực hiện tái cơ cấu - Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT)

3. Nguồn vốn: Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA).

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS).

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành Hồ sơ mời quan tâm: từ 9 giờ 00 sáng, ngày 15 tháng 10 năm 2018 đến trước 17 giờ 00 chiều (giờ Hà Nội), ngày 29 tháng 10 năm 2018

7. Địa điểm phát hành Hồ sơ mời quan tâm: Ban Quản lý dự án Hợp phần A, Tầng 3, Nhà D, Nhà Khách La Thành, 226 phố Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 32373795. Fax: 024 32373794. E-mail: hpa.vnsat@gmail.com

8. Giá bán 01 bộ HSMT: Hồ sơ mời quan tâm phát hành miễn phí cho nhà thầu bày tỏ quan tâm.

9. Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng

10. Thời điểm đóng thầu 17 giờ 00 chiều (giờ Hà Nội), ngày 29 tháng 10 năm 2018.

11. Thời điểm mở thầu 17 giờ 05 chiều (giờ Hà Nội), ngày 29 tháng 10 năm 2018.

B. Thông tin đăng tải chi tiết

Ban Quản lý dự án Hợp phần A, dự án VNSAT – Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mời các đơn vị tư vấn có đủ tư cách hợp lệ (“tư vấn”) bày tỏ quan tâm của mình đối với việc cung cấp dịch vụ tư vấn nêu trên. Các tư vấn quan tâm cần phải cung cấp thông tin chứng minh rằng họ có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu và kinh nghiệm liên quan đến thực hiện các dịch vụ tư vấn. Tiêu chuẩn đánh giá danh sách ngắn được dựa trên: (i) năng lực quản lý và tổ chức thực hiện của công ty;

(ii) năng lực chuyên môn; (iii) kinh nghiệm thực hiện các nhiệm vụ tương tự; và (iv) kinh nghiệm làm việc với các cơ quan liên quan đến nhiệm vụ.

Các đơn vị tư vấn quan tâm cần chú ý đến đoạn 1.9 tại Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn [thuộc khoản vay IBRD; khoản tín dụng & tài trợ không hoàn lại IDA do bên vay của Ngân hàng Thế giới thực hiện [phát hành tháng 1/2011, sửa đổi tháng 7/2014] (“Hướng dẫn tư vấn”).

Tư vấn có thể liên kết với các đơn vị tư vấn khác với các hình thức liên danh, hoặc liên doanh, hoặc thầu phụ để tăng cường năng lực của tư vấn.

Tư vấn sẽ được tuyển chọn theo phương pháp tuyển chọn dựa trên cơ sở năng lực của tư vấn (CQS), tuân theo các yêu cầu quy định tại Hướng dẫn tư vấn.

Hồ sơ bày tỏ quan tâm phải được gửi bằng hình thức dạng văn bản tiếng Việt tới địa chỉ nêu trên [đến nộp trực tiếp, hoặc chuyển bằng thư tín, hoặc fax hoặc thư điện tử]. Các đơn vị tư vấn quan tâm phải nộp Hồ sơ quan tâm của mình trước 17h00 chiều (giờ Hà nội), ngày 29 tháng 10 năm 2018

Tư vấn quan tâm muốn biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ tới địa chỉ dưới đây từ 8h30 sáng đến 16h45 chiều (giờ Hà nội) các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần.

Hà Nội, ngày 11 tháng 10năm 2018
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

Nguyễn Văn Việt


Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây