Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 06 hồ: Hố Mây, Đồng Nhơn, Đập Đá, Hố Lau, Hóc Két, Hóc Bầu

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20181121533-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 06 hồ: Hố Mây, Đồng Nhơn, Đập Đá, Hố Lau, Hóc Két, Hóc Bầu
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Nam
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

Việt Nam

dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Nam

Khoản vay số: 5749-VN

Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, mối, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 06 hồ: Hố Mây, Đồng Nhơn, Đập Đá, Hố Lau, Hóc Két, Hóc Bầu

Số tham chiếu: C1-QN-CS3

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng tài trợ từ Ngân hàng Thế giới (WB), số 5749-VN để thực hiện dự án Sửa chữa và nâng cap an toàn đập (WB8).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam (Ban QLDA) mời các hãng tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm đến việc cung cấp Dịch vụ. Tư vấn quan tâm cần phải cung cấp thông tin chứng minh năng lực liên quan đến các dịch vụ tương tự mà hãng đã thực hiện, kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trong điều kiện tương tự và năng lực phù hợp của đội ngũ nhân sự. Tiêu chuẩn để đánh giá danh sách ngắn bao gồm:

1. Kinh nghiệm chung: Tư vấn cần cung cấp thông tin liên quan đến chứng nhận/quyết định thành lập và kinh nghiệm liên quan của công ty (hoặc các thành viên trong trường hợp liên danh); Lĩnh vực kinh doanh chính và số năm từ khi thành lập, quy trình nâng cao chất lượng dịch vụ; Tổ chức và quản lý nhóm tư vấn; Đơn vị tư vấn cần có ít nhất 03 năm kinh nghiệm về tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công của Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam; đã thực hiện tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công cho ít nhất 3 dự án của WB/ADB hoặc các nhà tài trợ khác và có kinh nghiệm khảo sát, lập phương án, xử lý mối theo quy định hiện hành.

2. Kinh nghiệm tương tự: Tư vấn cần cung cấp thông tin liên quan đến năng lực và kinh nghiệm kỹ thuật và quản lý của công ty có liên quan đến tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và có và có kinh nghiệm khảo sát, lập phương án, xử lý mối theo quy định của Việt Nam/Nhà tài trợ cho các dự án; số lượng hợp đồng tương tự (có các tài liệu hỗ trợ như giấy chứng nhận hoàn thành) mà công ty đã tham gia với vai trò tư vấn chính (độc lập hoặc thành viên của liên danh) hoặc tư vấn phụ. Các hợp đồng tương tự được định nghĩa là các hợp đồng liên quan tư vấn khảo sát, thiết kế và khảo sát lập phương án xử lý mối có tính chất, phạm vi công việc và tính phức tạp tương tự.

3. Kinh nghiệm vùng địa lý: Kinh nghiệm thực hiện các dự án tại vùng Miền Trung là lợi thế.

Đơn vị tư vấn quan tâm cần chú ý khoản 1.9 trong Sổ tay hướng dẫn của WB Hướng dẫn: Tuyển chọn và Thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân hàng Thế giới xuất bản tháng 1 năm 2011 (“Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn”), đưa ra quy định trong chính sách của WB khi xảy ra xung đột lợi ích

Tư vấn có thể liên kết với các công ty khác dưới hình thức liên danh hoặc tư vấn phụ để nâng cao năng lực của Tư vấn.

Tư vấn được lựa chọn theo phương thức đấu thầu “Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS)”, quy định tại Hướng dẫn lựa chọn tư vấn của WB.

Để biết thêm thông tin và tài liệu chi tiết về dự án, vui lòng liên hệ đến địa chỉ bên dưới trong giờ hành chính, từ 07:30 đến 17:00 giờ để được cung cấp.

Hồ sơ Bày tỏ quan tâm phải được gửi bằng bản in tới địa chỉ sau đây (người mang đến, bằng thư, bằng fax) đến địa chỉ ghi ở dưới đây vào lúc hoặc trước 09 giờ 00 ngày 28 tháng 11 năm 2018.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam;

Ông Đỗ Thanh Lâm - Phó Giám đốc Ban QLDA;

Số 30, Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

Tel: 02353.811.015; fax: 02353.859.177;

Địa chỉ thư điện tử: quangnamwb8@gmail.com.

Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây