Gói thầu số 5 (C1-QN-GD1-CS5): Tư vấn giám sát thi công, môi trường và xã hội

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20181140690-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Gói thầu số 5 (C1-QN-GD1-CS5): Tư vấn giám sát thi công, môi trường và xã hội
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 1) thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

THƯ MỜI QUAN TÂM

Tên nước: Việt Nam

Tên Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 1) thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).

Khoản vay số: CR.5749-VN.

Tên nhiệm vụ: Tư vấn giám sát thi công, môi trường và xã hội.

Số tham chiếu: Gói thầu số 5 (C1-QN-GD1-CS5).

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam nhận được khoản tín dụng số CR.5749-VN của Hiệp hội Phát triển quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới/WB) để tài trợ cho Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập/VN-DRASIP/WB8, và dự định sẽ dùng một phần kinh phí để chi trả cho các chi phí hợp lệ của dịch vụ tư vấn này. Mô tả tiểu dự án và Dịch vụ tư vấn như sau:

1. Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 1) thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) gồm: Sửa chữa và nâng cao an toàn 10 hồ chứa nước thuộc địa bàn các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi.

2. Tiểu dự án được thực hiện: Năm 2017 -:- 2020.

3. Mục tiêu và nhiệm vụ chính của dịch vụ sẽ được thực hiện thông qua các nhiệm vụ có liên quan sau đây:

3.1. Mục tiêu chính của dịch vụ

- Giám sát xây dựng, kiểm soát chất lượng thi công xây dựng, môi trường và xã hội đảm bảo việc thi công xây dựng công trình được thực hiện đúng hồ sơ thiết kế về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình và các vấn đề khác theo quy định của pháp luật, bảo đảm đạt được mục tiêu đầu tư đã đề ra.

- Phát hiện, xử lý các chi tiết công trình mà Nhà thầu và Chủ đầu tư không rõ, hỗ trợ Chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn thiết kế xử lý các sai sót tại hiện trường.

- Đảm bảo các bên tham gia dự án tuân thủ kế hoạch quản lý môi trường xã hội của Tiểu dự án, phát hiện các vấn đề môi trường xã hội phát sinh trong quá trình thực hiện Tiểu dự án.

- Xác định các giải pháp giảm thiểu tác động xấu phát sinh về môi trường xã hội của Tiểu dự án.

- Thực hiện quan trắc môi trường, đánh giá kết quả thực hiện chính sách an toàn về môi trường xã hội trong quá trình thi công sửa chữa, nâng cấp nhằm khôi phục chức năng, mức đảm bảo an toàn đập và các công trình phụ trợ.

3.2. Nhiệm vụ chính của dịch vụ:

a) Giai đoạn chuẩn bị thi công:

- Nghiên cứu hồ sơ pháp lý, hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công, kiểm tra các điều kiện cần thiết cho việc khởi công công trình...

- Kiểm tra biện pháp tổ chức thi công, điều kiện an toàn công trường, đảm bảo vệ sinh môi trường, biện pháp thi công và các công trình lân cận....

b) Giai đoạn thi công:

- Giám sát thi công xây dựng:

+ Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu, kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thường xuyên chất lượng, số lượng và tiến độ quá trình thi công các hạng mục;

+ Thực hiện báo cáo, kiểm tra, nghiệm thu công tác thi công xây dựng.....

- Giám sát môi trường và xã hội:

+ Giám sát môi trường: Giám sát quản lý lán trại thi công, tác động xây dựng, chất thải; Kế hoạch an toàn trong quá trình thi công; Đào tạo về môi trường cho các công nhân xây dựng; Quản lý sức khỏe công nhân xây dựng; Giám sát môi trường của nhà thầu trong quá trình thi công; Hướng dẫn kế hoạch quan hệ cộng đồng; Quy trình phát lộ.

+ Giám sát xã hội: Giám sát tác động xã hội, vệ sinh môi trường, an toàn lao động.

+ Giám sát chất lượng môi trường: Lấy mẫu, giám sát chất l­ượng không khí, tiếng ồn, chất lượng nước mặt.

c) Giai đoạn hoàn thành và nghiệm thu công việc,công trình xây dựng: Kiểm tra, xem xét hồ sơ giai đoạn hoàn thành công trình đưa vào sử dụng bao gồm hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh quyết toán …

4. Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi mời các đơn vị tư vấn có đủ tư cách hợp lệ theo quy định bày tỏ sự quan tâm của mình đối với dịch vụ tư vấn nêu trên. Các Tư vấn quan tâm phải cung cấp thông tin cho thấy mình có đủ năng lực và kinh nghiệm liên quan để thực hiện dịch vụ.

Đơn vị tư vấn quan tâm cần chú ý khoản 1.9 trong Sổ tay hướng dẫn của WB Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân hàng Thế giới xuất bản tháng 1/2011, quy định trong chính sách của WB khi xảy ra xung đột lợi ích.

5. Tư vấn có thể liên kết với các đơn vị tư vấn khác với các hình thức liên danh, hoặc liên doanh, hoặc thầu phụ để tăng cường năng lực của tư vấn.

6. Đơn vị tư vấn được lựa chọn theo hình thức tuyển chọn dựa trên cơ sở năng lực của tư vấn (CQS), quy định trong Hướng dẫn tư vấn của WB.

7. Hồ sơ quan tâm phải gửi bằng bản in hình thức dạng văn bản bằng Tiếng Việt (01 bản gốc và 04 bản chụp) tới địa chỉ sau đây (người mang đến, bằng thư, bằng fax) đến địa chỉ ghi ở dưới đây vào lúc hoặc trước 8 giờ 30 phút, (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 12 năm 2018.

8. Các nhà thầu tư vấn hợp lệ có quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin và nhận Hồ sơ mời quan tâm tại địa chỉ dưới đây trong khoảng thời gian từ 08 giờ 00 phút (giờ Hà Nội), ngày 22 tháng 11 năm 2018 đến trước 08 giờ 30 phút (giờ Hà Nội), ngày 06 tháng 12 năm 2018 (trong giờ hành chính).

Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ: Tầng 3, Số 182 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Số điện thoại: 84.0255.3816869-3826869

Số fax: 84.0255.3735745

E-mail: quangngaiwb8@gmail.com


Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây