Gói thầu số 2 (C1-QN-GD2-CS2): Tư vấn lập các báo cáo chính sách an toàn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội, báo cáo kế hoạch hành động tái định cư, báo cáo đánh giá tác động xã hội

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20181141219-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Gói thầu số 2 (C1-QN-GD2-CS2): Tư vấn lập các báo cáo chính sách an toàn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội, báo cáo kế hoạch hành động tái định cư, báo cáo đánh giá tác động xã hội
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn II) thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

THƯ MỜI QUAN TÂM

Tên nước: Việt Nam

Tên Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn II) thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).

Khoản vay số: CR.5749-VN.

Tên nhiệm vụ: Tư vấn lập các báo cáo chính sách an toàn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội, báo cáo kế hoạch hành động tái định cư, báo cáo đánh giá tác động xã hội

Số tham chiếu: Gói thầu số 2 (C1-QN-GD2-CS2).

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam nhận được khoản tín dụng số CR.5749-VN của Hiệp hội Phát triển quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới/WB) để tài trợ cho Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập/VN-DRASIP/WB8, và dự định sẽ dùng một phần kinh phí để chi trả cho các chi phí hợp lệ của dịch vụ tư vấn này. Mô tả tiểu dự án và Dịch vụ tư vấn như sau:

1. Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn II) thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) gồm: Sửa chữa và nâng cao an toàn 08 hồ chứa nước thuộc địa bàn các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi.

2. Tiểu dự án được thực hiện: Năm 2018 -:- 2022.

3. Mục tiêu và nhiệm vụ chính của dịch vụ sẽ được thực hiện thông qua các nhiệm vụ có liên quan sau đây:

3.1. Mục tiêu chính của dịch vụ: Lập các báo cáo chính sách an toàn của tiểu dự án, bao gồm cả việc chuẩn bị các đánh giá và tài liệu về môi trường và xã hội cần có đối với tiểu dự án theo yêu cầu của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng thế giới.

3.2. Nhiệm vụ chính của dịch vụ: Tư vấn sẽ tìm hiểu về tiểu dự án, tư vấn sẽ phối hợp với Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi để việc đánh giá môi trường và xã hội phù hợp với quá trình chuẩn bị tiểu dự án/chu kỳ tiểu dự án; Phạm vi nhiệm vụ bao gồm chuẩn bị các tài liệu bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt, cụ thể:

- Rà soát các Chính sách và Luật liên quan;

- Đánh giá năng lực thực hiện môi trường xã hội và yêu cầu tăng cường năng lực;

- Đánh giá tác động môi trường xã hội của tiểu dự án;

- Đánh giá tác động xã hội, kế hoạch và giảm thiểu.

4. Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi mời các đơn vị tư vấn có đủ tư cách hợp lệ theo quy định bày tỏ sự quan tâm của mình đối với dịch vụ tư vấn nêu trên. Các Tư vấn quan tâm phải cung cấp thông tin cho thấy mình có đủ năng lực và kinh nghiệm liên quan để thực hiện dịch vụ.

Đơn vị tư vấn quan tâm cần chú ý khoản 1.9 trong Sổ tay hướng dẫn của WB Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân hàng Thế giới xuất bản tháng 1/2011, quy định trong chính sách của WB khi xảy ra xung đột lợi ích.

5. Tư vấn có thể liên kết với các đơn vị tư vấn khác với các hình thức liên danh, hoặc liên doanh, hoặc thầu phụ để tăng cường năng lực của tư vấn.

6. Đơn vị tư vấn được lựa chọn theo hình thức tuyển chọn dựa trên cơ sở năng lực của tư vấn (CQS), quy định trong Hướng dẫn tư vấn của WB.

7. Hồ sơ quan tâm phải gửi bằng bản in hình thức dạng văn bản bằng Tiếng Việt (01 bản gốc và 04 bản chụp) tới địa chỉ sau đây (người mang đến, bằng thư, bằng fax) đến địa chỉ ghi ở dưới đây vào lúc hoặc trước 14 giờ 00 phút, (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 12 năm 2018.

8. Các nhà thầu tư vấn hợp lệ có quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin và nhận Hồ sơ mời quan tâm tại địa chỉ dưới đây trong khoảng thời gian từ 09 giờ 00 phút (giờ Hà Nội), ngày 22 tháng 11 năm 2018 đến trước 14 giờ 00 phút (giờ Hà Nội), ngày 06 tháng 12 năm 2018 (trong giờ hành chính).

Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ: Tầng 3, Số 182 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Số điện thoại: 84.0255.3816869-3826869

Số fax: 84.0255.3735745

E-mail: quangngaiwb8@gmail.com

Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây