C1-BD-GD2-CS4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị 15 hồ chứa nước

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20181206738-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
C1-BD-GD2-CS4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị 15 hồ chứa nước
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (5749-VN)
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

THƯ MỜI QUAN TÂM

(DỊCH VỤ TƯ VẤN– LỰA CHỌN HÃNG)

Tên nước: Việt Nam

Tên dự án: Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (5749-VN)

Khoản vay số: 5749-VN

Tên nhiệm vụ: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị 15 hồ chứa nước

Số tham chiếu: C1-BD-GD2-CS4

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng tài trợ từ Ngân hàng Thế giới (WB), số 5749 – VN cho Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập và dự định sử dụng một phần của nguồn vốn trên đối với các dịch vụ tư vấn này.

Dịch vụ tư vấn (“Tư vấn”) bao gồm:

1. Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) được cấp vốn bởi Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) theo Hiệp định Tín dụng số 5749-VN ngày 8/4/2016. Dự án được WB và Bộ NN&PTNT xác định bao gồm 3 hợp phần nhằm hỗ trợ thực hiện chương trình Bảo đảm an toàn các hồ chứa nước thông qua sửa chữa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho khu dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vùng hạ du. Việc hỗ trợ thực hiện mục tiêu cụ thể thông qua các kết quả: (i) Khôi phục và đảm bảo an toàn công trình thông qua sửa chữa, nâng cấp các hồ, đập đã xuống cấp hoặc thiếu năng lực xã lũ; (ii) Cải thiện thể chế, chính sách về quản lý giám sát an toàn cấp quốc gia, tăng cường năng lực quản lý, vận hành và cơ chế thông tin phối hợp trên lưu vực; (iii) Nâng cao năng lực quản lý và thực hiện dự án, quản lý môi trường, xã hội.

2. Dự án được thực hiện trên địa bàn ba mươi bốn (34) tỉnh thành, Việt Nam, bao gồm: Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quan, Bắc Cạn, Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Sơn La, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Quản Ninh, Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Kon Tum, Đak lak, Đak Nông, Lâm đồng, Gia Lai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Tây Ninh.

Tỉnh Bình Định bao gồm 15 hồ chứa nước (hồ Kim Sơn, Trinh Vân, Giao Hội, Hóc Tranh, Hố Cùng, Mỹ Đức, Núi Miếu, Cự Lễ, Nhà Hố, Lỗ Môn, Hưng Long, An Tường, Đá Bàn, Hóc Thánh, Suối Rùn) giá trị 255.541.000.000 đồng.

3. Mục tiêu và nhiệm vụ chính của dịch vụ là Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị 15 hồ chứa (Kim Sơn, Mỹ Đức, Hóc Tranh, Hưng Long, Giao Hội, Đá Bàn, Suối Rùn, Trinh Vân, An Tường, Núi Miếu, Hố Cùng, Cự Lễ, Lỗ Môn), như sau:

3.1. Mục tiêu và phạm vi công việc của dịch vụ tư vấn:

- Giám sát xây dựng, kiểm soát chất lượng thi công xây dựng, môi trường và xã hội đảm bảo việc thi công xây dựng công trình được thực hiện đúng hồ sơ thiết kế về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình và các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của Nhà tài trợ, bảo đảm đạt được mục tiêu đầu tư đã đề ra.

- Phối hợp với Chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn thiết kế xử lý các sai sót tại hiện trường.

- Giám sát đảm bảo nhà thầu thi công tuân thủ kế hoạch quản lý môi trường xã hội của dự án, phát hiện các vấn đề môi trường xã hội phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và phối hợp với tư vấn môi trường có đề xuất biện pháp xử lý thích hợp.

- Giám sát việc thực hiện và tuân thủ các giải pháp giảm thiểu tác động xấu trong quá trình thi công đã được xác định trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội được Ngân hàng thế giới thông qua.

- Thực hiện quan trắc môi trườngtheo Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội được Ngân hàng Thế giới thông qua.

Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định mời các công ty tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm của mình trong việc cung cấp Dịch vụ. Các đơn vị quan tâm cần phải cung cấp thông tin thể hiện được trình độ và kinh nghiệm liên quan đạt yêu cầu để thực hiện dịch vụ. Các tiêu chí để lựa chọn danh sách ngắn đơn vị tư vấn xem phụ lục kèm theo.

Đơn vị tư vấn quan tâm cần chú ý khoản 1.9 trong Sổ tay hướng dẫn của WB Hướng dẫn: Tuyển chọn và Thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân hàng Thế giới xuất bản tháng 1 năm 2011 (“Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn”), đưa ra quy định trong chính sách của WB khi xảy ra xung đột lợi ích. Ngoài ra, xin vui lòng tham khảo các thông tin cụ thể về xung đột lợi ích liên quan đến nhiệm vụ này:

Mâu thuẫn về lợi ích

1.9. Chính sách của Ngân hàng quy định rằng chuyên gia tư vấn phải thực hiện việc tư vấn có tính chất chuyên môn, khách quan, trung lập và luôn luôn đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết, không xét đến công việc có thể được giao trong tương lai, và trong khi cung cấp dịch vụ tránh những mâu thuẫn với các công việc khác hoặc với lợi ích riêng của công ty tư vấn. Chuyên gia tư vấn sẽ không được thuê để thực hiện bất kỳ công việc nào có thể dẫn đến mâu thuẫn với nghĩa vụ trước đây hoặc hiện nay của chuyên gia tư vấn đối với khách hàng khác, hoặc công việc có thể đặt họ vào tình thế không thể thực hiện công việc mang lại lợi ích cao nhất cho Bên vay. Không xét đến giới hạn của tính tổng quát của quy chế này, chuyên gia tư vấn cũng sẽ không được thuê trong những tình huống được nêu dưới đây:

(a) Mâu thuẫn giữa các hoạt động tư vấn và mua sắm hàng hoá, công trình hoặc dịch vụ tư vấn khác (nghĩa là các dịch vụ khác ngoài dịch vụ tư vấn nêu trong Hướng dẫn này): Một công ty đã được Bên Vay thuê cung cấp hàng hoá, công trình hoặc dịch vụ phi tư vấn cho một dự án, và mỗi chi nhánh của công ty sẽ bị coi là không đủ tư cách để sau đó cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến những hàng hoá, công trình hoặc dịch vụ đó. Ngược lại, một công ty được thuê cung cấp dịch vụ tư vấn cho việc chuẩn bị hoặc thực hiện một dự án và mỗi chi nhánh của công ty sau đó sẽ bị coi là không đủ tư cách để cung cấp những hàng hoá, công trình hoặc dịch vụ (không phải những dịch vụ tư vấn nêu trong Hướng dẫn này) là kết quả hoặc trực tiếp có liên quan đến dịch vụ tư vấn của công ty đã cung cấp cho quá trình chuẩn bị hoặc thực hiện này.

(b) Mâu thuẫn giữa các công việc được giao về tư vấn: Kể cả Tư vấn (bao gồm cả nhân lực và tư vấn phụ của họ) hay chi nhánh của tư vấn đều không được thuê để thực hiện công việc nào mà về tính chất của công việc đó có thể gây mâu thuẫn với công việc khác của nhà tư vấn. Ví dụ, chuyên gia tư vấn được thuê chuẩn bị thiết kế kỹ thuật cho một dự án hạ tầng sẽ không được chuẩn bị một đánh giá độc lập về ̉ môi trường cho cùng dự án đó và chuyên gia tư vấn hỗ trợ khách hàng trong tư nhân hoá tài sản công sẽ không được mua hoặc tư vấn cho người mua những tài sản đó. Tương tự như vậy, các tư vấn được thuê để chuẩn bị Điều khoản tham chiếu (TOR) cho một công việc nào sẽ không được thuê thực hiện nhiệm vụ được đề cập đó.

(c) Mối quan hệ với cán bộ của Bên vay: Các công ty tư vấn (bao gồm nhân lực và tư vấn phụ của họ) có quan hệ công việc hoặc gia đình với một thành viên của đội ngũ cán bộ Bên vay (hoặc cán bộ của cơ quan thực hiện dự án hoặc bên hửơng lợi của khoản vay) trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến bất kỳ phần nào của: (i) chuẩn bị TOR của hợp đồng, (ii) quá trình tuyển chọn cho hợp đồng hoặc (iii) giám sát hợp đồng này, có thể không được trao hợp đồng trừ khi mâu thuẫn bắt nguồn từ mối quan hệ này đã được giải quyết theo cách được Ngân hàng chấp thuận trong suốt quá trình tuyển chọn và thực hiện hợp đồng.

(d) Tư vấn nộp duy nhất một hồ sơ thầu, hoặc là nhà thầu độc lập hoặc là liên danh với đối tác khác. Nếu tư vấn đã tham gia vào liên danh mà nộp hoặc tham gia nhiều hơn một hồ sơ thầu sẽ bị loại. Tuy nhiên điều này không cấm việc một nhà thầu tham gia như một nhà thầu phụ hoặc như một nhà thầu độc lập trong nhiều hơn một hồ sơ thầu khi chứng minh đủ điều kiện và nếu được phép bởi RFP.

Tư vấn có thể liên kết với các đơn vị tư vấn khác với các hình thức liên danh, hoặc liên doanh, hoặc thầu phụ để tăng cường năng lực của tư vấn.

Đơn vị tư vấn sẽ được lựa chọn theo hình thức Lựa chọn dựa trên năng lực tư vấn (CQS), phương pháp được quy định trong Hướng dẫn tư vấn của WB.

Thông tin thêm xin liên lạc để lấy tại địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định, số 200 Trần Hưng Đạo – Thành phố Quy Nhơn –Tỉnh Bình Định.

Hồ sơ quan tâm phải gửi bằng hình thức dạng văn bản (01 bản gốc và 04 bản chụp) tới địa chỉ sau đây (đến nộp trực tiếp, bằng thư, bằng fax, bằng thư điện tử) không muộn hơn 15 giờ 00, (giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 12 năm 2018.

Tư vấn quan tâm có thể biết thêm thông tin chi tiết tại địa chỉ dưới đây trong giờ làm việc, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

Tô Tấn Thi – Giám đốc

Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định

Địa chỉ: số 200 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định,

Việt Nam

Số điện thoại: 0256.3814701

Fax: 0256.3814701

Địa chỉ email: binhdinhwb8@gmail.com


Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây