QTW-04:Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20181228360-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
QTW-04:Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

1. Quy mô dự án: Xây dựng mới hoàn chỉnh hệ thống cấp nước công suất giai đoạn 1, bao gồm:

Trạm bơm nước thô:

Trạm bơm nước thô được quy hoạch đáp ứng công suất 270.000 m3/ngđ. Trạm xây dựng sát bờ hồ Đập Trấm; kiểu nửa nổi, nửa chìm; bơm nước thô sử dụng bơm ly tâm trục đứng.

- Phần vỏ trạm bơm được xây hoàn chỉnh, đáp ứng công suất 270.000 m3/ngđ (công suất khai thác nước thô Giai đoạn 2),

- Phần đường ống công nghệ, điện, thiết bị được xây đáp ứng công suất công suất 100.000 m3/ngđ (công suất khai thác nước thô Giai đoạn 1)

- Lắp đặt 05 bơm ly tâm trục đứng (04 bơm chạy, 01 bơm dự phòng), thông số mỗi bơm Q = 1290 m3/h, H = 60 m, đáp ứng công suất nước thô 100.000 m3/ngđ.

Mạng lưới chuyển tải nước thô:

Được quy hoạch đáp ứng công suất 270.000 m3/ngđ gồm:

- Tuyến nước thô số 1: gồm 01 tuyến ống D900 dài L1= 8000 m (từ đập Trấm chạy dọc kênh chính thủy lợi hướng về phía KKT Đông Nam), 02 tuyến ống D710 và D630 chạy song song dài L2= 9.000 m (nối tiếp tuyến L1, chạy dọc kênh chính, kênh N6 về trạm bơm tăng áp nước thô), 02 tuyến ống D710 và D630 chạy song song dài L3= 12.000 m (từ trạm bơm tăng áp nước thô về NMN KKT Đông Nam);

- Tuyến nước thô số 2: gồm 01 tuyến ống D1100 dài L4= 17000 m (từ đập Trấm chạy dọc kênh chính thủy lợi hướng về KKT Đông Nam đến trạm bơm tăng áp nước thô), 01 tuyến ống D800 dài L5= 12.000 m (từ trạm bơm tăng áp nước thô về NMN KKT Đông Nam); 01 tuyến ống D800 dài L6 = 17.000 m (từ trạm bơm tăng áp nước thô chạy về phía Bắc KKT Đông Nam để cấp nước thô công nghiệp cho khu vực này).

Giai đoạn 1 sẽ lắp đặt trước Tuyến nước thô số 1. Trong đó:

- Giai đoạn 1A: lắp đặt 01 tuyến ống D900 dài L1= 8000 m; 01 tuyến ống D630 dài L2 = 9.000 m (nối tiếp tuyến L1, chạy dọc kênh chính, kênh N6 về trạm bơm tăng áp nước thô); 01 tuyến D630 dài L3 = 12000m (từ trạm bơm tăng áp nước thô về NMN KKT Đông Nam).

- Giai đoạn 1B: lắp đặt 01 tuyến ống D710 dài L2 = 9.000 m (nối tiếp tuyến L1, chạy dọc kênh chính, kênh N6 về trạm bơm tăng áp nước thô); 01 tuyến D710 dài L3 = 12000m (từ trạm bơm tăng áp nước thô về NMN KKT Đông Nam).

Trạm bơm tăng áp gần kênh chính và kênh N6:

Được quy hoạch đáp ứng công suất 270.000 m3/ngđ trên khu đất rộng 10ha. Giai đoạn 1 đầu tư các hạng mục sau:

- Hồ chứa dung tích 425.000 m3, đảm bảo cho trạm bơm hoạt động trên 75% công suất trong vòng 5-7 ngày khi cần sửa chữa tuyến truyến tải nước thô và trạm bơm nước thô hồ Đập Trấm.

- Phần vỏ trạm bơm được xây dựng hoàn chỉnh, đáp ứng công suất 95.000 m3/ngđ.

- Phần đường ống công nghệ, điện, được lắp đặt đáp ứng công suất 95.000 m3/ngđ.

- Lắp đặt 05 bơm ly tâm trục ngang (04 bơm chạy, 01 bơm dự phòng), thông số mỗi bơm Q = 1290 m3/h, H = 60 m.

Nhà máy xử lý nước sạch:

Được quy hoạch đáp ứng công suất 162.500 m3/ngđ, trong đó:

- 01 nhà máy được xây dựng tại KKT Đông Nam, trên khu đất rộng 7,8 ha, thuộc Lô số 1 - Khu dịch vụ hậu cần cảng. Công suất nhà máy 100.000 m3/ngđ (có thể chạy tăng cường đến 130.000 m3/ngđ) để cấp nước sạch cho KKT Đông Nam.

- 01 nhà máy được xây dựng tại đầu Bầu Troong, trên khu đất rộng 1,2 ha, thuộc xã Hải Lệ. Công suất nhà máy 25.000 m3/ngđ (có thể chạy tăng cường đến 32.500 m3/ngđ) để cấp nước cho KCN VSIP, cấp bổ sung cho thị trấn Hải Lăng, thị xã Quảng Trị, thị trấn Ái Tử, thành phố Đông Hà.

- Xây dựng hoàn chỉnh các khu nhà văn phòng, nhà bảo vệ, hóa nghiệm, nhà hóa chất của NMN KKT Đông Nam trên diên tích 5 ha.

- Xây dựng hoàn chỉnh cụm xử lý nước sạch công suất 50.000 m3/ngđ của NMN KKT Đông Nam (có thể chạy tăng cường đến 65.000 m3/ngđ), bao gồm bể phản ứng, lắng, lọc; bể chứa nước sạch; hệ thống hóa chất, khử trùng; hệ thống xử lý bùn; điện động lực, điều khiển, chiếu sáng và các hạng mục phụ trợ khác.

- Nếu KCN VSIP được cấp giấy chứng nhận đầu tư và tiến hành giải phóng mặt bằng trong cùng giai đoạn này sẽ đầu tư thêm dự án mới là NMN hồ Bàu Troong công suất Giai đoạn 1 là 12.500 m3/ngđ, có thể chạy tăng cường đến 16.250 m3/ngđ).

Mạng lưới tuyến ống chuyển tải, phân phối nước thô, nước sạch:

Được quy hoạch đáp ứng công suất 162.500 m3/ngđ nước sạch sinh hoạt (130.000 m3/ngđ cho KKT Đông Nam, 32.500 m3/ngđ cho KCN VSIP và các vùng phụ cận ) và 93.000 m3/ngđ nước thô công nghiệp (cho KKT Đông Nam).

Giai đoạn 1 đầu tư các hạng mục sau:

· Mạng lưới tuyến ống truyền tải nước sạch trong KKT Đông Nam:

- Xây dựng và lắp đặt ống D630, chiều dài L=1,5 km;

- Xây dựng và lắp đặt D400, chiều dài L= 2,6 km

· Mạng lưới tuyến ống truyền tải nước thô trong KKT Đông Nam:

- Xây dựng và lắp đặt ống D630, chiều dài L = 0,3 km;

- Xây dựng và lắp đặt ống D400, chiều dài L = 2 km;

· Mạng lưới tuyến ống truyền tải nước sạch đến KCN VSIP, Thị xã Quảng Trị, Thị trấn Hải Lăng (sẽ đầu tư khi KCN VSIP tiến hành đầu tư):

- Đường ống D500, chiều dài L = 8 km;

- Đường ống D400, chiều dài L = 3 km;

- Đường ống D250, chiều dài L = 4 km.

2. Công ty Cổ phần cấp nước Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị hiện nay đang mời các đơn vị tư vấn quan tâm đến việc cung cấp các dịch vụ tư vấn nêu trên. Tư vấn có quan tâm phải cung cấp các thông tin để chứng tỏ họ có đủ năng lực và kinh nghiệm có liên quan theo yêu cầu để thực hiện dịch vụ này. Hộ sơ quan tâm của Tư vấn sẽ được đánh giá dựa trên: (i) tính hợp lệ; (ii) năng lực kỹ thuật; và (iii) kinh nghiệm địa lý.

3. Nội dung nộp hồ sơ quan tâm: các tài liệu nhà thầu cần nộp trong hồ sơ quan tâm bao gồm:

- Thư bày tỏ quan tâm

- Giấy ủy quyền (áp dụng trong trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu có ủy quyền trong đấu thầu)

- Thỏa thuận liên danh (chỉ áp dụng trong trường hợp nhà thầu liên danh tham dự mời quan tâm).

- Cơ cấu tổ chức, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu.

- Kê khai năng lực tài chính của nhà thầu.

- Danh sách chuyên gia chủ chốt dự kiến đề xuất cho gói thầu

- Lý lịch chuyên gia tư vấn.

Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây