Gói thầu số 4: Tư vấn lập kế hoạch sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp (EPP)

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20181231677-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Gói thầu số 4: Tư vấn lập kế hoạch sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp (EPP)
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thái Nguyên
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM

Tên nước: Việt Nam

Tên dự án: Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

Tên tiểu dự án: Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thái Nguyên

Khoản vay số: Cr. 5749 – VN

Tên nhiệm vụ: Tư vấn lập kế hoạch sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp

Số tham chiếu: Gói thầu C4-THAINGUYEN-CS4

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng tài trợ từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA)/ Ngân hàng Thế giới (WB), thông qua Hiệp định vay số 5749-VN ký kết ngày 8/4/2016, để tài trợ thực hiện Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) và dự định sử dụng một phần của nguồn vốn trên chi trả cho dịch vụ tư vấn: Tư vấn lập kế hoạch sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp, tiểu dự án WB8 tỉnh Thái Nguyên.

Dịch vụ tư vấn (“Tư vấn”) bao gồm:

1. Mục tiêu của dịch vụ tư vấn: Xây dựng một Kế hoạch ứng phó khẩn cấp (EPP) cho các đập lớn: Hồ Suối Lạnh, Hồ Khuôn Nanh, Hồ Ghềnh Chè, Hồ Nà Tấc, Hồ Hố Chuối thuộc Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Thái Nguyên theo các quy định hiện hành của Chính phủ và của Nhà tài trợ.

2. Nhiệm vụ: Thu thập số liệu và tài liệu chính (tài liệu địa hình, tài liệu thủy công, tài liệu dân sinh kinh tế); Lập và phân tích các tình huống; Tính toán vỡ đập, xác định lưu lượng và đường quá trình xả lũ; Tính toán các thông số thủy văn, dòng chảy trên lưu vực bằng mô hình thủy văn; Tính toán thủy lực hạ du hồ; Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du; Lập Kế hoạch ứng phó trong tình huống khẩn cấp.

3. Thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn: 07 tháng.

Ban Quản lý dự án Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập tỉnh Thái Nguyên mời các công ty tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm của mình trong việc cung cấp Dịch vụ. Các đơn vị quan tâm cần phải cung cấp thông tin thể hiện được trình độ và kinh nghiệm liên quan đạt yêu cầu để thực hiện Dịch vụ. Các tiêu chí để lựa chọn danh sách ngắn dựa trên cơ sở yêu cầu về năng lực (tư cách pháp nhân, năng lực tài chính, thiết bị máy móc và các phần mềm, đội ngũ chuyên gia) và năng lực kinh nghiệm (Số năm kinh nghiệm, kinh nghiệm thực hiện các dịch vụ tư vấn có tính chất tương tự có xem xét đến cả nguồn vốn đầu tư)

Đơn vị tư vấn quan tâm cần chú ý khoản 1.9 trong Sổ tay hướng dẫn của WB Hướng dẫn: Tuyển chọn và Thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân hàng Thế giới xuất bản tháng 01/2011 (“Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn”), đưa ra quy định trong chính sách của WB khi xảy ra xung đột lợi ích (download: http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/2780191308067833011/Consultant_GLs_English_Final_Jan2011.pdf )

Tư vấn có thể liên kết với các đơn vị tư vấn khác với các hình thức liên danh, hoặc thầu phụ để tăng cường năng lực của tư vấn.

Đơn vị tư vấn sẽ được lựa chọn thông qua hình thức “Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn” (CQS) được quy định trong Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn của WB.

Hồ sơ Bày tỏ quan tâm phải được gửi bằng bản in (01 bản gốc và 03 bản chụp) đến địa chỉ ghi ở dưới đây [đến nộp trực tiếp hoặc chuyển bằng thư tín (Căn cứ thời gian gửi trên dấu bưu điện)] trước 08 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 01 năm 2019.

Tư vấn quan tâm có thể biết thêm thông tin chi tiết tại địa chỉ dưới đây trong giờ làm việc (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính).

Địa chỉ: Ban Quản lý dự án Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập tỉnh Thái Nguyên

Tầng 2, trụ sở Đa Trung tâm, tổ 25, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Số điện thoại: 0208 3753 968 Số fax: 0208 3855 587

E-mail: thainguyenwb8@gmail.com


Phụ lục 1 – Tiêu chí đánh giá năng lực và kinh nghiệm tư vấn

TT

Tiêu chuẩn đánh giá

Điểm tối đa

I

Yêu cầu về năng lực

40

1

Đơn vị tư vấn phải là một đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và đăng ký kinh doanh phù hợp với phạm vi công việc.

05

2

Đơn vị tư vấn phải có chứng chỉ năng lực hoạt động tư vấn phù hợp với gói thầu này theo quy định

05

3

Có hệ thống tổ chức, quản lý chất lượng phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước. (Nhà thầu cần cung cấp giấy chứng nhận hoặc phải mô tả sơ đồ tổ chức, quản lý chất lượng của mình).

05

4

Có năng lực về tài chính hiện tại lành mạnh. (Được chứng minh thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính khác được Chủ đầu tư chấp nhận trong 03 năm (2015, 2016, 2017) và phải đạt yêu cầu tối thiểu là giá trị tài sản ròng của Nhà thầu trong năm gần nhất được tính bằng chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nợ phải dương)

10

5

Có đủ cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cần thiết để thực hiện gói thầu này.

05

6

Có đủ đội ngũ chuyên gia đúng với chuyên môn và kỹ năng cần thiết để thực hiện gói thầu này.

10

II

Yêu cầu về kinh nghiệm

60

1

Đơn vị tư vấn phải có ít nhất 06 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn khảo sát, thiết kế công trình thủy lợi, an toàn hồ đập.

20

2

Có kinh nghiệm thực hiện tối thiểu 02 dự án/gói thầu/đề tài có liên quan đến nhiệm vụ lập phương án phòng, chống lũ lụt cho vùng hạ du hồ, đập hoặc lập quy hoạch phòng chống lũ, lụt hoặc công việc tương tự.

30

3

Có kinh nghiệm tham gia ít nhất 01 dự án/dịch vụ tương tự (về quy mô, tính chất gói thầu) có sử dụng nguồn vốn ODA, ưu tiên các dự án có nguồn vốn WB tài trợ.

10

Tổng cộng

100

Phương pháp đánh giá hồ sơ quan tâm như sau: Xuất sắc: đạt 100% điểm tối đa, Rất tốt: đạt 90% điểm tối đa, Tốt: 80% điểm tối đa, Trung bình: 70% điểm tối đa, dưới Trung bình: loại

Lưu ý: Đơn vị tư vấn phải đáp ứng các yêu cầu về tư cách hợp lệ theo quy định tại “Hướng dẫn: Tuyển chọn và thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay Ngân hàng Thế giới - tháng 11/2011.
Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây