Tư vấn giám sát thi công và hỗ trợ thực hiện dự án

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20190108989-01
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Tư vấn giám sát thi công và hỗ trợ thực hiện dự án
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC ĐÔ THỊ LOẠI II (CÁC ĐÔ THỊ XANH) - TIỂU DỰ ÁN TẠI HÀ GIANG
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

(DỊCH VỤ TƯ VẤN – LỰA CHỌN TƯ VẤN CÔNG TY)

Quốc gia: Việt Nam

Dự án: Chương trình Phát triển các Đô thị Loại II (các Đô thị Xanh)

– Tiểu Dự án tại Hà Giang

Khoản vay số: 3591-VIE

Dịch vụ tư vấn: Tư vấn giám sát thi công và hỗ trợ thực hiện dự án

Số tham chiếu: HG-CS01

  1. Ủy ban Nhân dân Tỉnh Hà Giang (“Cơ quan Chủ quản dự án”) thông qua Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam đã được nhận một khoản vay từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho dự án Chương trình Phát triển các Đô thị Loại II (các Đô thị Xanh) – Tiểu Dự án tại Hà Giang (“Tiểu dự án”) và dự kiến sử dụng một phần của khoản vay để chi trả cho dịch vụ tư vấn theo nội dung của Thông báo này.

  2. Mục tiêu của dịch vụ tư vấn (“Dịch vụ”) bao gồm: thiết lập công tác tổ chức quản lý và giám sát hợp đồng phù hợp và đầy đủ tại Hà Giang, nhằm đảm bảo các nội dung công việc của hợp đồng được hoàn thành và hàng hóa, thiết bị được cung cấp theo đúng tài liệu hợp đồng. Thời gian dự kiến của dịch vụ là 48 tháng và ngày bắt đầu dự kiến là Quý II/2019.

  1. Thay mặt Cơ quan Chủ quản dự án, Ban quản lý dự án Phát triển đô thị loại hai Xanh (“PPMU”) do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Giang (“Chủ đầu tư”) thành lập mời các Đơn vị tư vấn tư vấn hợp lệ (sau đây gọi là “Tư vấn”) bày tỏ quan tâm cung cấp Dịch vụ theo nội dung của Thông báo này. Tư vấn quan tâm sẽ cung cấp các tài liệu chứng minh rằng Tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu để thực hiện Dịch vụ. Hồ sơ bày tỏ quan tâm của Tư vấn sẽ được xem xét lựa chọn vào danh sách ngắn dựa trên các tiêu chí gồm: (i) tư cách hợp lệ, (ii) năng lực quản lý, (iii) năng lực kỹ thuật, và (iv) kinh nghiệm địa lý.

  2. Tư vấn cần tham chiếu đến đoạn 1.10 của Hướng dẫn sử dụng tư vấn của Ngân hàng Phát triển Châu Á và các Bên vay vốn, năm 2013 (sau đây gọi là “Hướng dẫn tư vấn”), quy định Chính sách của Ngân hàng về mâu thuẫn lợi ích. Ngoài ra, vui lòng tham khảo các thông tin cụ thể sau về mâu thuẫn lợi ích liên quan đến nhiệm vụ này:

    “Theo quy định của ADB, mâu thuẫn lợi ích là trường hợp một bên có lợi ích mà có thể có tác động ảnh hưởng không thích hợp đến việc thực hiện các nghĩa vụ hoặc trách nhiệm chính thức, các nghĩa vụ theo hợp đồng, hoặc việc tuân thủ các quy chế và luật liên quan của bên đó, và sự mâu thuẫn quyền lợi đó có thể góp phần hoặc tạo ra hành động bị cấm bởi chính sách chống tham nhũng của ADB. Theo các quy định của chính sách chống tham nhũng của ADB, Bên vay (kể cả các bên hưởng lợi từ hoạt động do ADB tài trợ) cũng như các chuyên gia tư vấn theo hợp đồng do ADB tài trợ phải tuân thủ ở mức cao nhất các chuẩn mực đạo đức, ADB sẽ có các hành động phù hợp để quản lý mâu thuẫn lợi ích hoặc có thể phản đối đề xuất trao thầu nếu ADB thấy rằng mâu thuẫn lợi ích đã ảnh hưởng tiêu cực đến tính trung thực trong quá trình tuyển chọn tư vấn”.

  3. Tư vấn có thể liên kết với các Tư vấn khác theo hình thức liên danh hoặc tư vấn phụ để nâng cao năng lực của mình.

  1. Tư vấn sẽ được lựa chọn theo phương thức lựa chọn kết hợp giữa Chất lượng và Chi phí (QCBS) được nêu chi tiết trong Hướng dẫn tư vấn.

  2. Thông tin chi tiết về dịch vụ tư vấn và Hồ sơ mời bày tỏ quan tâm có thể được cung cấp tại địa chỉ nêu dưới đây trong giờ hành chính (8h00-11h30 và 13h30-17h30) từ thứ hai đến thứ sáu.

  3. Hồ sơ bày tỏ quan tâm phải được chuẩn bị và gửi đến dự án thông qua Hệ thống Quản lý Tư vấn (CMS-CSRN) của ADB và gửi dưới dạng bản in đến địa chỉ dưới đây (trực tiếp, hoặc bưu điện, hoặc fax hoặc e-mail) trước ngày 15/02/2019.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Giang.

Ban quản lý dự án Phát triển đô thị loại hai Xanh.

Người nhận: Ông Trần Đình Chiến - Phó Giám đốc BQL DA.

Địa chỉ: Tâng 2, nhà B2, Số 193, đường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Điện thoại: (84219)3863688;

E-mail: bqldothixanhhg@gmail.com

Phó Giám đốc

(đã ký)

Trần Đình Chiến

Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây