Khảo sát thu thập dữ liệu thống kê vận tải và logistics quốc gia và xây dựng phát hành báo cáo mẫu (F1)

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20190156531-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Khảo sát thu thập dữ liệu thống kê vận tải và logistics quốc gia và xây dựng phát hành báo cáo mẫu (F1)
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng hệ thống thống kê vận tải và logistics tại Việt nam
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

THƯ MỜI QUAN BÀY TỎ QUAN TÂM

(DỊCH VỤ TƯ VẤN)

GÓI THẦU VLSS-F1: KHẢO SÁT THU THẬP DỮ LIỆU THỐNG KÊ VẬN TẢI VÀ LOGISTICS QUỐC GIA VÀ XÂY DỰNG, PHÁT HÀNH BÁO CÁO MẪU

Quốc gia:

Việt Nam

Dự án:

Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Hệ thống thống kê vận tải và logistics tại Việt Nam

Hiệp định số:

TF0A4566

Gói thầu số:

VLSS-F1

1. Chính phủ Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được một khoản viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng thế giới để thực hiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Hệ thống thống kê vận tải và logistics tại Việt Nam và dự kiến sử dụng một phần khoản viện trợ này để thanh toán cho dịch vụ tư vấn của gói thầu Khảo sát thu thập dữ liệu thống kê vận tải và logistics quốc gia và xây dựng, phát hành báo cáo mẫu;

2. Dịch vụ tư vấn (“Dịch vụ”) bao gồm: Khảo sát thu thập dữ liệu thống kê vận tải và logistics quốc gia, đồng thời xây dựng, phát hành báo cáo mẫu thống kê vận tải và logistics năm 2017, làm nền tảng và hướng dẫn cho các năm tiếp theo. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến từ tháng 4/2019 đến tháng 9/2019.

3. Nhiệm vụ cụ thể của Tư vấn:

Trên cơ sở khung chỉ tiêu thống kê, khung bảng hỏi doanh nghiệp về vận tải và logistics do Dự án thiết kế và cung cấp, Tư vấn có nhiệm vụ thiết kế, tổ chức thu thập số liệu; điều tra, khảo sát doanh nghiệp; xây dựng báo cáo niên giám thống kê và báo cáo chuyên đề về vận tải và logistics năm 2017.

Các nhiệm vụ chính của Tư vấn bao gồm:

- Tổ chức điều tra, khảo sát doanh nghiệp chung về hiệu suất logistics trên phạm vi toàn quốc. Phương án chọn mẫu phải đảm bảo tính đại diện, với số lượng mẫu tối thiểu đạt mức độ tin cậy 95% và độ chính xác 5%.

- Tổ chức các cuộc điều tra khảo sát chuyên sâu để thu thập số liệu về vận tải và logistics, đối với một số ngành, lĩnh vực có tầm quan trọng đối với nền kinh tế để bổ sung hỗ trợ cho khảo sát doanh nghiệp chung. Tiêu chí lựa chọn ngành, lĩnh vực và qui mô mẫu khảo sát sẽ được tư vấn đề xuất và thảo luận với Dự án. Dự kiến sẽ khảo sát ít nhất đối với những 2-3 lĩnh vực, ngành hàng xuất khẩu sử dụng nhiều hoạt động vận tải và logistics.

- Xử lý và phân tích số liệu điều tra, khảo sát doanh nghiệp, số liệu thu thập về vận tải và logistics, số liệu từ các cuộc điều tra, khảo sát bổ sung nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về vận tải và logistics.

- Xây dựng Báo cáo niên giám thống kê vận tải và logistics năm 2017.

- Xây dựng báo cáo chuyên đề trên cơ sở Tư vấn đề xuất các nội dung từ kết quả điều tra, khảo sát và cơ sở dữ liệu về vận tải và logistics của Dự án.

4. Viện Chiến lược và phát triển GTVT (TDSI) mời những đơn vị Tư vấn (“Tư vấn”) đủ điều kiện bày tỏ quan tâm tới việc thực hiện Dịch vụ. Các Tư vấn quan tâm sẽ cung cấp thông tin chứng tỏ đủ năng lực và kinh nghiệm liên quan tới việc thực hiện Dịch vụ, bao gồm (1) Thư quan tâm (ký và đóng dấu thư quan tâm); (2) Hồ sơ pháp lý; (3) Hồ sơ năng lực (về tổ chức, nhân sự, thiết bị); (4) Hồ sơ kinh nghiệm với những thông tin chi tiết hợp đồng đã thực hiện.

Tiêu chí lựa chọn danh sách ngắn bao gồm:

Tiêu chuẩn bắt buộc

i) Đơn vị Tư vấn có đủ năng lực và có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực khảo sát và thống kê.

ii) Tư vấn có đội ngũ chuyên gia có trình độ và kinh nghiệm phù hợp trong các lĩnh vực liên quan và đảm bảo thời gian làm việc suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ này.

iii) Đơn vị Tư vấn có năng lực phân tích số liệu và viết báo cáo tổng hợp, báo cáo chuyên đề; phát hành báo cáo.

Tiêu chuẩn ưu tiên

- Đơn vị Tư vấn có kinh nghiệm thực hiện các dự án khảo sát và phân tích số liệu trong lĩnh vực giao thông vận tải;

- Đơn vị Tư vấn có kinh nghiệm thực hiện các dự án khảo sát doanh nghiệp;

- Đơn vị Tư vấn có kinh nghiệm thực hiện các dự án khảo sát quy mô lớn (cỡ mẫu lớn, trên phạm vi toàn quốc; có các hợp đồng khảo sát, phân tích số liệu có giá trị lớn).

- Đơn vị Tư vấn có kinh nghiệm thực hiện các dự án có nguồn tài trợ, viện trợ của Ngân hàng thế giới.

5. Các Tư vấn quan tâm cần phải lưu ý tới Đoạn 1.9 trong Hướng dẫn lựa chọn và tuyển dụng Tư vấn trong các Khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới, phát hành tháng 1 năm 2011, sửa đổi tháng 7 năm 2014 (Hướng dẫn lựa chọn Tư vấn), nêu các chính sách của Ngân hàng Thế giới về xung đột lợi ích.

Tư vấn có thể liên kết với các hãng khác để thành lập một liên danh hoặc tuyển các nhà thầu phụ giúp nâng cao năng lực của Tư vấn. Khi Tư vấn tham gia bày tỏ quan tâm với tư cách là một liên kết, vai trò của các thành viên trong liên kết sẽ phải được xác định cụ thể là thành viên liên danh hay thầu phụ.

Tư vấn sẽ được lựa chọn theo phương pháp Tuyển chọn dựa trên năng lực tư vấn (CQS) với các hướng dẫn cụ thể được nêu trong tài liệu Hướng dẫn lựa chọn Tư vấn.

6. Thông tin chi tiết xin liên hệ địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính: từ 08:00 tới 17:00.

7. Hồ sơ quan tâm cần phải được gửi bằng văn bản tới địa chỉ dưới đây trước 10:00 ngày 20 tháng 02 năm 2019:

Phòng Khoa học, công nghệ và Hợp tác quốc tế, Viện chiến lược và Phát triển GTVT

Bà Lã Trà Linh, Nghiên cứu viên

Địa chỉ: Số 162 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 39351524

E-mail: vlss.tdsi2017@gmail.com

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

KT. ViỆn trưỞng

phó viỆn trưỞng

(đã ký)

Nguyễn Thị Phương Hiền

Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây