Tư vấn hãng trong nước hỗ trợ để xây dựng đầu bài thầu đối với Hệ thống thông tin MIS của DNNN và Hỗ trợ đào tạo tăng cường năng lực về giám sát tài chính DNNN

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20190157964-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Tư vấn hãng trong nước hỗ trợ để xây dựng đầu bài thầu đối với Hệ thống thông tin MIS của DNNN và Hỗ trợ đào tạo tăng cường năng lực về giám sát tài chính DNNN
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Chương trình Hỗ trợ tư vấn và phân tích quản lý tài chính công tại Việt Nam
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

BỘ TÀI CHÍNH

Ban Quản lý Chương trình AAA

Chương trình Hỗ trợ tư vấn và phân tích quản lý tài chính công tại Việt Nam "

NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB) TÀI TRỢ

------------------------------------

MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

Quốc gia: Việt Nam

Tên dự án: Chương trình Hỗ trợ tư vấn và phân tích quản lý tài chính công tại Việt Nam

Khoản Tín dụng số: TF0A6369

Cơ quan Chủ quản: Bộ Tài chính

Gói thầu: Tư vấn hãng trong nước Xây dựng Hồ sơ mời thầu cho hệ thống thông tin MIS của DNNN và đào tạo tăng cường năng lực cho các bộ Cục TCDN Bộ Tài chính

Hình thức tuyển chọn: Tuyễn chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS)

Ngày phát hành: 01/02/2019

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam nhận được khoản tài trợ không hoàn lại của Ngân hàng Thế giới (WB) thông qua Hiệp định số TF0A6369 được ký ngày 06 tháng 12 năm 2017 để triển khai thực hiện Chương trình Hỗ trợ tư vấn và phân tích quản lý tài chính công tại Việt Nam (gọi tắt là Chương trình AAA). Một phần số tiền của khoản tài trơ này sẽ được sử dụng để tài trợ thanh toán các chi phí hợp lệ cho hợp đồng dịch vụ tư vấn này của Chương trình AAA

Bộ Tài chính là Cơ quan Chủ quản của Dự án thông qua Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ Tư vấn và Phân tích Quản lý Tài chính công tại Việt Nam (Ban Quản lý Chương trình AAA) tổ chức thực hiện đấu thầu cho gói thầu “Tư vấn hãng trong nước Xây dựng Hồ sơ mời thầu cho hệ thống thông tin MIS của DNNN và đào tạo tăng cường năng lực cho các bộ Cục TCDN Bộ Tài chính”.

Mục tiêu của dịch vụ tư vấn này là trợ giúp cho Bộ Tài chính quản lý các rủi ro tài chính và hiệu quả hoạt động của các DNNN, phù hợp với định hướng của Chính phủ Việt Nam cũng như thực hiện cam kết với các nhà tài trợ.

Tư vấn sẽ có nhiệm vụ giúp cho Cục Tài chính Doanh nghiệp-Bộ Tài chính triển khai việc xây dựng (i) Hồ sơ mời thầu (RFP) cho dự án phát triển hệ thống quản lý thông tin doanh nghiệp và (ii) Đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ Cục Tài chính doanh nghiệp (TCDN) về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.

Ban Quản lý Chương trình AAA - Bộ Tài chính mời các công ty/hãng tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm cung cấp Dịch vụ. Các Tư vấn quan tâm cần cung cấp hồ sơ thể hiện năng lực và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện Dịch vụ. Các tiêu chí đánh giá danh sách ngắn như sau:

Tiêu chí đánh giá

1.

Lĩnh vực hoạt động và số năm hoạt động

2.

Năng lực trong lĩnh vực chuyên môn (năng lực và kinh nghiệm cụ thể trong việc cung cấp các dịch vụ tương tự của gói thầu như tên dự án, tên khách hàng, thời gian thực hiện, giá trị hợp đồng, mô tả nhiệm vụ chính trong hợp đồng…)

3.

Tổ chức quản lý và kỹ thuật của nhà thầu theo yêu cầu công việc

4.

Năng lực chung và số lượng nhân sự chính

Tư vấn cần lưu ý quy định chính sách của Ngân hàng Thế giới về xung đột lợi ích tại mục1.9 quy định trong Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn cho Bên vay của Ngân hàng Thế giới - Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers, tháng 01 năm 2011 và bản sửa đổi tháng 7 năm 2014 (“Hướng dẫn Tư vấn")

Đơn vị tư vấn có thể liên danh với các đơn vị tư vấn khác thành một liên danh hoặc thầu phụ để nâng cao năng lực của tư vấn.

Đơn vị tư vấn sẽ được lựa chọn theo phương pháp lựa chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS) được nêu trong Hướng dẫn lựa chọn tư vấn.

Các tổ chức tư vấn quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin (bao gồm thông tin về điều khoản tham chiếu) tại địa chỉ dưới đây trong thời gian từ 09:00-17:00 giờ, từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Thư bày tỏ quan tâm phải được gửi đến địa chỉ dưới đây trước 17h giờ 00, ngày 22 tháng 2 năm 2019.

Ban Quản lý Chương trình AAA

Địa chỉ: Phòng 704, Tòa nhà Dự án Bộ Tài chính, Số 4 Ngõ Hàng Chuối 1, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Người đại diện: Ông Nguyễn Bá Toàn – Phó giám đốc Chương trình

Tel: (84-24) 36331847 Email: nguyenbatoan@mof.gov.vn

Cc: Nguyenbaothanh@mof.gov.vn


Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây