Kiểm toán độc lập 3 năm cuối thực hiện dự án

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20190226670-02
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Kiểm toán độc lập 3 năm cuối thực hiện dự án
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Cải thiện nông nghiệp có tưới
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu
Tên gói thầu: Kiểm toán độc lập cho 3 năm cuối thực hiện dự án (CS5/AUD/CPO/2018)

Loại gói thầu: Tư Vấn

Thời gian thực hiện hợp đồng: 27 tháng

Tên dự án: Dự án Cải thiện Nông nghiệp có tưới

Chính phủ Việt Nam nhận được một khoản tín dụng từ Hiệp hội phát triển quốc tế
(IDA) cho Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (VIAIP), và dự định sẽ dung một phần để chi trả cho các chi phí hợp lệ của Hợp đồng “ Tư vấn kiểm toán độc lập giai đoạn 2018-2020”.
Mô tả dự án và dịch vụ tư vấn như sau:
Mục tiêu phát triển của dự án là cải thiện sự phát triển bền vững của hệ thống sản xuất nông nghiệp có tưới tại 7 tỉnh ở khu vực miền núi phía bắc và miền trung là Hà Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, Thanh hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Nam. Hoạt động dự án gồm 4 hợp phần chính với tổng mức đầu tư 210 triệu USD, trong đó 180 triệu USD tín dụng của IDA và 30 triệu USD từ ngân sách Chính phủ Việt Nam. Các Hợp phần dự án như dưới đây:
Hợp phần 1: Cải thiện quản lý tưới (9.5 triệu USD). Hợp phần này sẽ cải thiện
năng lực thể chế cho cung cấp dịch vụ tưới tiêu hiện đại, hiệu quả và tự chủ. Việc thiết lập một ngành dịch vụ tưới tiêu độc lập, tự chủ về tài chính và minh bạch sẽ làm giảm chi tiêu định kỳ của Chính phủ cho vận hành và bảo dưỡng các hệ thống tưới ở tất cả các tỉnh dự án và cả ở cấp Bộ .

Hợp phần 2: Cải thiện hệ thống tưới tiêu (170.5 triệu USD). Hợp phần này sẽ đầu
tư cải thiện cơ sở hạ tầng cho các hệ thống tưới lớn tromg vùng dự án (83.400 ha). Hợp phần sẽ cải thiện dịch vụ nước của các hệ thống tưới tiêu lớn được lựa chọn thông qua: (i) Cải thiện cơ sở hạ tầng một số hệ thống tưới quy mô lớn, vừa và nhỏ gồm kênh, trạm bơm, đập dâng, đường ống, và công trình điều tiết; (ii) Cải thiện an toàn một số hồ chứa; (iii) Cải thiện và xây dựng một số hồ trữ nước nhỏ nông thôn; và (iv) Các thiết bị đo.
Hợp phần 3: Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí
hậu (23 triệu USD). Xây dựng trên những cơ sở hạ tầng thủy lợi được cải thiện và các hoạt động cung cấp nước ở Hợp phần 2 trên đây, cải thiện năng suất nông nghiệp, tăng thu nhập cho nông dân, và giảm khả năng dễ bị tổn thương của họ đối với các sự kiện khí hậu bất lợi, bao gồm: (i) tăng cường các hệ thống nội đồng để thâm canh và đa dạng hóa cây trồng; (ii) Cung cấp dịch vụ san đồng ruộng bằng laze; (iii) cung cấp dịch vụ tư vấn để tạo điều kiện chuyển đổi sang sản xuất cây trồng thực phẩm và rau màu; (iv) xác định và thực hiện các biện pháp giảm mức nước và môi trường của các hệ thống canh tác; (v) hỗ trợ các đối tượng hưởng lợi của dự án, kể cả các WUA, để thực hiện các kế hoạch nông nghiệp thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu; (vi) mô phỏng hiện đại hóa bằng cách sử dụng các hệ thống tưới phun và tưới nhỏ giọt; và (vii) ứng dụng hình ảnh viễn thám để theo dõi hoạt động cây trồng.
Hợp phần 4: Quản lý dự án, Giám sát và đánh giá (7 triệu USD). Hợp phần này hỗ trợ các chi phí hoạt động cho các cơ quan thực hiện dự án của cả Bộ NN&PTNT và 7 tỉnhdự án. Các hoạt động được tài trợ gồm: (i) Chi phí hoạt động gia tăng; (ii) Thiết bị bao gồmcả xe ô tô; (iii) Giám sát và đánh giá, kể cả giám sát bên thứ ba; (iv) Đào tạo cán bộ;...

Nội dung chính gói thầu: Nội dung chính của gói thầu: Mục tiêu của dịch vụ tư vấn là cho phép kiểm toán viên:i) Đưa ra ý kiến độc lập về các báo cáo tài chính đối với (các) năm/giai đoạn đã kết thúc, theo chuẩn mực kế toán được áp dụng;ii) Đưa ra ý kiến về việc tuân thủ luật pháp, quy định và thỏa thuận tài trợ có ảnh hưởng tài chính trực tiếp và trọng yếu đến báo cáo tài chính của dự án; iii) Bày tỏ ý kiến về tính hiệu quả của kiểm soát nội bộ đối với việc tuân thủ các yêu cầu có thể ảnh hưởng tài chính trực tiếp và trọng yếu đến báo cáo tài chính cũng như kiểm soát nội bộ với báo cáo tài chính; iv)Cung cấp ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính hàng năm của Công ty TNHH 1 thành viên khai thác công trình thủy lợi Nam Hà Tĩnh, đơn vị quản lý thực hiện tiểu dự án tại tỉnh Hà Tĩnh.

Thời gian phát hành Thư mời quan tâm: từ 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 02 năm 2019 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 12 tháng 03 năm 2019.

Hạn nộp hồ sơ quan tâm: 16 giờ 00 ngày 07 tháng 03 năm 2019.

Địa điểm phát hành Thư mời quan tâm:

Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO)

Địa chỉ: 23 Hàng Tre – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 0438262857 Fax: 0438242372

Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây