Tư vấn hãng trong nước về giải pháp và xây mẫu biểu báo cáo cam kết chi trên cơ sở dữ liệu sẵn có từ hệ thống TABMIS

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20190324279-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Tư vấn hãng trong nước về giải pháp và xây mẫu biểu báo cáo cam kết chi trên cơ sở dữ liệu sẵn có từ hệ thống TABMIS
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Chương trình Hỗ trợ tư vấn và phân tích quản lý tài chính công tại Việt Nam
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

Quốc gia: Việt Nam

Tên dự án: Chương trình Hỗ trợ tư vấn và phân tích quản lý tài chính công tại Việt Nam

Khoản Tín dụng số: TF0A6369

Cơ quan Chủ quản: Bộ Tài chính

Gói thầu: Tư vấn công ty trong nước về tư vấn giải pháp, xây dựng mẫu biểu báo cáo về quản lý cam kết chi (CKC) trên cơ sở dữ liệu sẵn có từ hệ thống TABMIS và phương thức chia sẻ thông tin báo cáo về cam kết chi

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam nhận được khoản tài trợ không hoàn lại của Ngân hàng Thế giới (WB) thông qua Hiệp định số TF0A6369 được ký ngày 06 tháng 12 năm 2017 để triển khai thực hiện Chương trình Hỗ trợ tư vấn và phân tích quản lý tài chính công tại Việt Nam (gọi tắt là Chương trình AAA). Một phần số tiền của khoản tài trơ này sẽ được sử dụng để tài trợ thanh toán các chi phí hợp lệ cho hợp đồng dịch vụ tư vấn này của Chương trình AAA

Bộ Tài chính là Cơ quan Chủ quản của Dự án thông qua Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ Tư vấn và Phân tích Quản lý Tài chính công tại Việt Nam (Ban Quản lý Chương trình AAA) tổ chức thực hiện đấu thầu cho gói thầu “Tư vấn công ty trong nước về tư vấn giải pháp, xây dựng mẫu biểu báo cáo về quản lý cam kết chi (CKC) trên cơ sở dữ liệu sẵn có từ hệ thống TABMIS và phương thức chia sẻ thông tin báo cáo về cam kết chi”.

Mục tiêu và nhiệm vụ của dịch vụ tư vấn này là trợ giúp cho Bộ Tài chính nghiên cứu, đánh giá hiện trạng của hệ thống TABMIS của KBNN hiện nay để thấy được hệ thống TABMIS đang quản lý các chỉ tiêu liên quan đến quản lý kiểm soát cam kết chi tại hệ thống KBNN; đồng thời phối hợp với tư vấn cá nhân trong nước giúp KBNN xây dựng được các biểu mẫu báo cáo về quản lý cam kết chi. Trên cơ sở đó, tư vấn xây dựng tiện ích báo cáo (bao gồm cả phần mềm) để kết xuất các báo cáo này trên cơ sở dữ liệu sẵn có từ hệ thống TABMIS và tư vấn phương thức chia sẻ thông tin báo cáo về cam kết chi ra các biểu mẫu báo cáo mà tư vấn sẽ hỗ trợ xây dựng.

Ban Quản lý Chương trình AAA - Bộ Tài chính mời các công ty/hãng tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm cung cấp Dịch vụ. Các Tư vấn quan tâm cần cung cấp hồ sơ thể hiện năng lực và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện Dịch vụ. Các tiêu chí đánh giá danh sách ngắn như sau:

Tiêu chí đánh giá

1.

Lĩnh vực hoạt động và số năm hoạt động

2.

Năng lực trong lĩnh vực chuyên môn(năng lực và kinh nghiệm cụ thể trong việc cung cấp các dịch vụ tương tự của gói thầunhư tên dự án, tên khách hàng, thời gian thực hiện, giá trị hợp đồng, mô tả nhiệm vụ chính trong hợp đồng…)

3.

Tổ chức quản lý và kỹ thuật của nhà thầu theo yêu cầu công việc

4.

Năng lực chung và số lượng nhân sự chính

Tư vấn cần lưu ý quy định chính sách của Ngân hàng Thế giới về xung đột lợi ích tại mục1.9 quy định trong Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn cho Bên vay của Ngân hàng Thế giới - Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers, tháng 01 năm 2011 và bản sửa đổi tháng 7 năm 2014 (“Hướng dẫn Tư vấn")

Đơn vị tư vấn có thể liên danh với các đơn vị tư vấn khác thành một liên danh hoặc thầu phụ để nâng cao năng lực của tư vấn.

Đơn vị tư vấn sẽ được lựa chọn theo phương pháp lựa chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS) được nêu trong Hướng dẫn lựa chọn tư vấn.

Các tổ chức tư vấn quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin (bao gồm thông tin về điều khoản tham chiếu) tại địa chỉ dưới đây trong thời gian từ 09:00-17:00 giờ, từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Thư bày tỏ quan tâm phải được gửi đến địa chỉ dưới đây trước 17 h giờ 00, ngày 27 tháng 3 năm 2019.

Ban Quản lý Chương trìnhAAA

Địa chỉ: Phòng 704, Tòa nhà Dự án Bộ Tài chính, số 4 ngõ Hàng Chuối 1, phố Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Người đại diện: Ông Nguyễn Bá Toàn – Phó giám đốc Chương trình

Tel: (84-24) 36331847 Email: nguyenbatoan@mof.gov.vn

Cc: Nguyenbaothanh@mof.gov.vn


Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây