PR-1.24:Tư vấn giám sát độc lập môi trường và xã hội cho toàn bộ dự án

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20190420482-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
PR-1.24:Tư vấn giám sát độc lập môi trường và xã hội cho toàn bộ dự án
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Môi trường bền vững các thành phố duyên hải- tiểu thành phố Phan Rang Tháp chàm tỉnh Ninh Thuận
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

(DỊCH VỤ TƯ VẤN – LỰA CHỌN CÁC CÔNG TY)

Việt Nam

Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Phan Rang – Tháp Chàm

Khoản tín dụng IDA số 6027-VN

Tên gói thầu: Tư vấn giám sát độc lập môi trường và xã hội cho toàn bộ dự án

Số hiệu gói thầu: PR-1.24

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng từ Ngân hàng Thế giới để chi cho chi phí Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, và dự định dùng một phần khoản tín dụng này để thanh toán cho dịch vụ tư vấn sau:

Dịch vụ tư vấn (gọi là “Dịch vụ”) bao gồm thực hiện giám sát độc lập an toàn môi trường và xã hội định kỳ và tiến hành một số hoạt động để xây dựng năng lực quản lý môi trường -xã hội cho các bên liên quan của dự án. Tư vấn sẽ làm việc với các cán bộ của Ban QLDA để theo dõi và đánh giá các vấn đề về quản lý môi trường của dự án. Giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường và xã hội được xác định trong Kế hoạch quản lý môi trường – xã hội của Tiểu dự án. Đồng thời, cung cấp định kỳ kết quả đánh giá và xem xét độc lập về kết quả thực hiện các mục tiêu Tái định cư, thay đổi mức sống và việc làm, việc khôi phục thu nhập và cơ sở xã hội của những người bị ảnh hưởng, hiệu quả, tác động và tính bền vững của quyền được hưởng của người dân, sự cần thiết phải có thêm các biện pháp giảm thiểu thiệt hại (nếu có); Việc tuân thủ theo chính sách và quy trình trong kế hoạch hành động tái định cư (RAP); và việc đạt được các mục tiêu chính của RAP. Dịch vụ tư vấn dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 07 năm 2019 và kết thúc vào tháng 12 năm 2022.

Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận mời các Công ty tư vấn đủ điều kiện (gọi là “Tư vấn”) bày tỏ quan tâm của mình về việc cung cấp Dịch vụ nói trên. Những Tư vấn quan tâm cần cung cấp thông tin chứng minh có những năng lực cần thiết và kinh nghiệm liên quan để thực hiện Dịch vụ. Các tiêu chí để vào danh sách ngắn gồm:

a. Năng lực của tổ chức tư vấn: tư vấn được lựa chọn vào danh sách ngắn phải có nguồn nhân sự chuyên nghiệp liên quan đến dịch vụ tư vấn đáp ứng về số lượng và chất lượng, trang thiết bị phục vụ công tác tư vấn đầy đủ, năng lực tài chính lành mạnh, …

b. Kinh nghiệm của tổ chức tư vấn: tư vấn được lựa chọn vào danh sách ngắn phải có kinh nghiệm làm tư vấn giám sát độc lập: (i) an toàn môi trường cho dự án ODA, ưu tiên trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, thoát nước mưa, thoát nước thải, xử lý nước thải và (ii) an toàn xã hội cho dự án ODA.

c. Nhân sự chủ chốt cho công việc: danh sách nhân sự chủ chốt được đề xuất tham gia thực hiện Dự án có năng lực và kinh nghiệm, thích hợp nhất với công việc.

Tư vấn bày tỏ quan tâm phải cung cấp thông tin (các tài liệu mô tả hoạt động chủ yếu và số năm hoạt động của tư vấn, năng lực trong các lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ của Dịch vụ này, sơ đồ tổ chức, năng lực tổng quan và số lượng nhân sự chủ chốt thường xuyên, kinh nghiệm thực hiện bao gồm kinh nghiệm trong dịch vụ tương tự, tính sẵn sàng của các nhân sự chủ chốt có năng lực kinh nghiệm phù hợp, tính hợp lệ, v.v…) để chứng tỏ rằng Tư vấn đáp ứng được việc thực hiện Dịch vụ. Tuy nhiên, Thư bày tỏ quan tâm cần được giới hạn trong 40 trang (chưa bao gồm các tài liệu bỗ trợ khác có liên quan). Hồ sơ quan tâm và tiêu chí đánh giá hồ sơ quan tâm cụ thể xem Hồ sơ mời quan tâm đính kèm.

Các Tư vấn quan tâm cần đảm bảo điều kiện không mâu thuẫn lợi ích như được nêu trong mục 1.9 của Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê Tư vấn trong các khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới được ban hành bởi Ngân hàng Thế giới ấn bản tháng 01/2011, sửa đổi tháng 7/2014 (“Hướng dẫn Tư vấn”), công bố chính sách của Ngân hàng Thế giới về mâu thuẫn lợi ích.

Tư vấn có thể liên kết với các công ty khác dưới hình thức liên danh hoặc tư vấn phụ để nâng cao năng lực của họ.

Một Tư vấn sẽ được chọn theo phương pháp lựa chọn trên cơ sở chất lượng (CQS) như được quy định trong Hướng dẫn Tư vấn.

Thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính (từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 trong các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Bày tỏ quan tâm của tư vấn phải được trình bày dưới dạng văn bản và gửi đến địa chỉ sau (có thể gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, fax hoc mail) không chậm hơn 09 giờ 00, ngày 26/4/2019.

Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước Tỉnh Ninh Thuận

Người nhận: Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Cán bộ Hành chính Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước

Số: Lô 5 đường Trương Vĩnh Kỹ, P. Phước Mỹ, TP Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: 0259 382 6984 Fax: 0259 383 2925

Email: pr.pmu.ccsep2@gmail.com

Website: www.vsmtnguonnuoc.org.vn

Ninh Thuận, ngày 08 tháng 4 năm 2019

Phạm Thị Minh Thư - Phó Giám đốc

Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận.
Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây