CT3-CS-TV04: Tư vấn theo dõi đánh giá dự án

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20190451271-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
CT3-CS-TV04: Tư vấn theo dõi đánh giá dự án
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

(DỊCH VỤ TƯ VẤN - CQS)

Quốc gia: Việt Nam

Tên dự án: Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của Đô thị.

Số Tín dụng: IDA-5779

Tên gói thầu: Tư vấn theo dõi đánh giá dự án

Số hiệu gói thầu (theo Kế hoạch đấu thầu): CT3-CS-TV04

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tài trợ từ Ngân hàng Thế giới cho Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của Đô thị, và dự định dùng một khoản tiền của khoản tín dụng này để chi trả cho các dịch vụ tư vấn.

2. Các dịch vụ tư vấn (“Dịch vụ”) bao gồm, nhưng không giới hạn cho các nhiệm vụ thực hiện giám sát thực hiện dự án sẽ bao gồm tất cả các khía cạnh của việc thực hiện dự án bao gồm (i) lập kế hoạch thực hiện, (ii) tiến độ thực tế, (iii) thực hiện hợp đồng, (iv) thanh toán và giải ngân, (v) tuân thủ các biện pháp bảo vệ, (vi) thực hiện mua sắm, (vii) và quản trị dự án.

Thời gian thực hiện dịch vụ: 30 tháng kể từ khi ký hợp đồng.

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, thành phố Cần Thơ (Ban QLDA ODA) kính mời những công ty tư vấn đủ tư cách hợp lệ (“Tư vấn”) tham gia nộp Hồ sơ quan tâm muốn cung cấp Dịch vụ tư vấn. Các công ty quan tâm phải cung cấp thông tin chỉ ra rằng họ đủ tư cách hợp lệ và có đủ năng lực để thực hiện dịch vụ tư vấn theo một số yêu cầu sau:

(i) Kinh nghiệm của đơn vị tư vấn có liên quan đến tư vấn theo dõi giám sát đánh giá dự án trong 05 năm vừa qua (2013 đến nay);

(ii) Kinh nghiệm của đơn vị tư vấn liên quan đến nhiệm vụ theo dõi giám sát đánh giá dự án được tài trợ bởi Ngân hàng thế giới-WB/Ngân hàng Phát triển Châu Á - ADB; ưu tiên có kinh nghiệm thực hiện cho dự án được tài trợ bởi WB trong 03 năm vừa qua (2015 đến nay);

(iii) Báo cáo tài chính trong 03 năm gần đây (2016 - 2018);

(iv) Yêu cầu sự sẵn huy động và chất lượng đội ngũ nhân sự của công ty.

4. Những lưu ý đối với các Đơn vị tư vấn có quan tâm được quy định trong Hướng dẫn Đấu thầu Mua sắm cho Bên Vay Tài trợ Dự án Đầu tư: Hướng dẫn Đấu thầu Mua sắm cho Bên Vay Tài trợ Dự án Đầu tư: Đấu thầu Mua sắm Hàng hóa, Công trình, Dịch vụ Phi Tư vấn và Dịch vụ Tư vấn trong Tài trợ Dự án Đầu tư, tháng 1 năm 2011 của Ngân hàng Thế giới (“Hướng dẫn Đấu thầu Mua sắm”) và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu Mua sắm, được nêu trong chính sách của Ngân hàng Thế giới về mâu thuẫn lợi ích.

5. Đơn vị tư vấn có thể liên danh với các đơn vị tư vấn khác thành một liên danh hoặc thầu phụ để nâng cao năng lực của tư vấn.

6. Đơn vị tư vấn sẽ được lựa chọn theo phương pháp lựa chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS) được nêu trong Hướng dẫn đấu thầu mua sắm.

7. Các tổ chức tư vấn quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin tại địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính, từ thứ Hai đến thứ Sáu.

8. Hồ sơ quan tâm phải được gửi bằng văn bản (bản cứng) đến địa chỉ dưới đây trước 16giờ 00 (giờ địa phương) ngày 06/5/2019.

Phòng Đấu thầu - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, thành phố Cần Thơ.

Địa chỉ: Số 120 Trần Phú, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam.

Điện thoại: 84 -7103.754.086;

Email: pmuodacantho@gmail.com


Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây