CT3-CS-TV13: Tư vấn truyền thông dự án

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20190457026-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
CT3-CS-TV13: Tư vấn truyền thông dự án
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM
(DỊCH VỤ TƯ VẤN - CQS)

Quốc gia: Việt Nam
Tên dự án: Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị.
Số Tín dụng: IDA-5779
Tên gói thầu: Tư vấn truyền thông dự án
Số hiệu gói thầu (theo Kế hoạch đấu thầu): CT3-CS-TV13

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tài trợ từ Ngân hàng Thế giới cho Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, và dự định dùng một khoản tiền của khoản tín dụng này để chi trả cho các dịch vụ tư vấn.
2. Các dịch vụ tư vấn (“Dịch vụ”) bao gồm, nhưng không giới hạn cho các nhiệm vụ sau đây:
Mục tiêu cụ thể của dịch vụ tư vấn là nhằm kêu gọi sự đóng góp cho dự án từ nhóm cộng đồng dân cư thuộc địa bàn triển khai dự án khích lệ và tăng cường ý thức chủ động duy tu bảo dưỡng những thành quả bước đầu của dự án cho nhóm cộng đồng dân cư. Tăng cường nhận thức của chính quyền địa phương và nhóm cộng đồng bị ảnh hưởng trong khu vực dự án để từ đó hình thành sự đồng tình ủng hộ - đóng góp cho dự án.
(i) Tư vấn sẽ trực tiếp thiết kế và sản xuất các tài liệu truyền thông phục vụ cho dự án bao gồm, nhưng không bị giới hạn bởi các nội dung sau: Tờ bướm, Áp phích, Cẩm nang giám sát cho cộng đồng; Phim giới thiệu và phim đánh giá giữa kỳ; file ảnh tư liệu tuyên truyền về dự án cho cộng đồng và một website cập nhật các kết quả thực hiện của Dự án và sự tham gia của cộng đồng dân cư ; tổ chức thực hiện 2 buổi hội thảo Báo cáo đầu kỳ và Báo cáo giữa kỳ về kết quả công tác truyền thông của dự án.
(ii) Các chương trình truyền thông phải đảm bảo chất lượng và số lượng theo sự thống nhất của Ban QLDA ODA. Các thông điệp truyền thông cho dự án phải hướng đến hình ảnh "Vì một Đô thị Hiện đại – Thông minh – Xanh và Bền vững ".
(iii) Tư vấn sẽ tập huấn, tư vấn hướng dẫn cán bộ của dự án cách thức sử dụng các tài liệu tuyên truyền trong công tác truyền thông tại địa bàn.
Thời gian thực hiện dịch vụ: 18 tháng kể từ khi ký hợp đồng.
3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, thành phố Cần Thơ (Ban QLDA ODA) kính mời những công ty tư vấn đủ tư cách hợp lệ (“Tư vấn”) tham gia nộp Hồ sơ quan tâm muốn cung cấp Dịch vụ tư vấn. Các công ty quan tâm phải cung cấp thông tin chỉ ra rằng họ đủ tư cách hợp lệ và có đủ năng lực để thực hiện dịch vụ tư vấn theo một số yêu cầu sau:
(i) Kinh nghiệm của đơn vị tư vấn tham gia thực hiện các dự án trong lĩnh vực tư vấn truyền thông dự án trong 05 năm vừa qua;
(ii) Kinh nghiệm của đơn vị tư vấn có liên quan đến tư vấn truyền thông dự án trong 05 năm vừa qua (2013 đến nay);
(iii) Kinh nghiệm của đơn vị tư vấn liên quan đến truyền thông dự án được tài trợ bởi Ngân hàng thế giới-WB/Ngân hàng Phát triển Châu Á - ADB; ưu tiên có kinh nghiệm thực hiện cho dự án được tài trợ bởi WB trong 03 năm vừa qua (2015 đến nay);
(iv) Báo cáo tài chính trong 03 năm gần đây (2016 - 2018);
(v) Yêu cầu sự sẵn huy động và chất lượng đội ngũ nhân sự của công ty.
4. Những lưu ý đối với các Đơn vị tư vấn có quan tâm được quy định trong Hướng dẫn Đấu thầu Mua sắm cho Bên Vay Tài trợ Dự án Đầu tư: Đấu thầu Mua sắm Hàng hóa, Công trình, Dịch vụ Phi Tư vấn và Dịch vụ Tư vấn trong Tài trợ Dự án Đầu tư, tháng 1 năm 2011 của Ngân hàng Thế giới (“Hướng dẫn Đấu thầu Mua sắm”) và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu Mua sắm, được nêu trong chính sách của Ngân hàng Thế giới về mâu thuẫn lợi ích.
5. Đơn vị tư vấn có thể liên danh với các đơn vị tư vấn khác thành một liên danh hoặc thầu phụ để nâng cao năng lực của tư vấn.
6. Đơn vị tư vấn sẽ được lựa chọn theo phương pháp lựa chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS) được nêu trong Hướng dẫn tư vấn.
7. Các tổ chức tư vấn quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin tại địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính, từ thứ Hai đến thứ Sáu.
8. Hồ sơ quan tâm phải được gửi bằng văn bản (bản cứng) đến địa chỉ dưới đây trước 16giờ 00 (giờ địa phương) ngày 10/5/2019.
Phòng Đấu thầu - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, thành phố Cần Thơ.
Địa chỉ: Số 120 Trần Phú, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam.
Điện thoại: 84 -7103.754.086;
Email: pmuodacantho@gmail.com

Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây