CQS-A15: Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Đề án an ninh lương thực

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20190570569-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
CQS-A15: Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Đề án an ninh lương thực
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Hợp phần A dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

THƯ MỜI QUAN TÂM

Quốc gia: Việt Nam

Tên dự án: Hợp phần A – Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam

Mã khoản vay/ tín dụng: Cr.5704-VN

Tên gói thầu: Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Đề án an ninh lương thực

Tham chiếu (theo kế hoạch đấu thầu): CQS-A15

Chính phủ Việt nam đã nhận được Khoản tín dụng từ Hiệp hội phát triển Quốc tế (IDA)/Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ cho Dự án chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSat), và dự định sử dụng một phần của khoản vay này để chi trả cho các khoản chi phí hợp lệ của dịch vụ tư vấn “Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Đề án an ninh lương thực” (CQS-A15) – Hợp phần A (Tăng cường năng lực và thể chế thực hiện tái cơ cấu), dự án VnSat.

Dịch vụ tư vấn (“Tư vấn”) bao gồm các nội dung chính như sau:

1) Mục tiêu nhiệm vụ:

Đánh giá tình hình và kết quả 10 năm thực hiện đề án và chính sách về đảm bảo an ninh lương thực (ANLT) quốc gia đến 2020: Đề xuất chủ trương, chính sáchvà giải pháp nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 và tầm nhìn tới năm 2045.

2) Phạm vi và nhiệm vụ: Phạm vi và nhiệm vụ công việc của dịch vụ sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn trong những công việc chính như sau:

Nhiệm vụ 1: Đánh giá tình hình và kết quả 10 năm (2009-2019) thực hiện đề án ANLTQG đến năm 2020 (Kết luận số 53/KL/TW ngày 05/8/2009 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 63/2009/NQ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về đảm bảo ANLTQG).

Nhiệm vụ 2: Định nghĩa về an ninh lương thực quốc gia trong bối cảnh tình hình mới, yêu cầu mới, đi kèm những tiêu chí định lượng về cân đối dinh dưỡng cấp quốc gia và cấp vùng.

Nhiệm vụ 3: Phân tích đánh giá chuyên sâu về kinh nghiệm quốc tế trong đảm bảo an ninh lương thực, sử dụng đất nông nghiệp và nhu cầu dinh dưỡng ở những nước có trình độ phát triển tương tự như Việt Nam và có thể áp dụng phù hợp với thực tế ở Việt Nam.

Nhiệm vụ 4: Phân tích kịch bản và dự báo cầu lương thực trong nước và quốc tế giai đoạn 2021- 2030, định hướng đến năm 2045.

Nhiệm vụ 5: Phân tích kịch bản và dự báo cung lương thực trong nước và quốc tế giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhiệm vụ 6: Lựa chọn kịch bản khả thi, đề xuất chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia trong tình hình mới.

Ngoài phạm vi và nhiệm vụ nêu trên, tư vấn sẽ làm việc, phối hợp với các cơ quan liên quan cấp Trung ương và Địa phương; các Viện nghiên cứu; và các Tư vấn khác của dự án để hoàn thành nhiệm vụ.

3) Thời gian và kế hoạch thực hiện:

Dịch vụ tư vấn thực hiện trong thời gian 6 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Dự kiến sẽ triển khai bắt đầu từ Quý II/2019.

4) Nguồn vốn: Vốn vay IDA.

Ban Quản lý dự án Hợp phần A, dự án VnSat – Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mời các đơn vị tư vấn có đủ tư cách hợp lệ (“tư vấn”) bày tỏ quan tâm của mình đối với việc cung cấp dịch vụ tư vấn nêu trên. Các tư vấn quan tâm cần phải cung cấp thông tin chứng minh rằng họ có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu và kinh nghiệm liên quan đến thực hiện các dịch vụ tư vấn. Tiêu chuẩn đánh giá danh sách ngắn được dựa trên: (i) năng lực chung; ii) năng lực chuyên môn; và (iii) kinh nghiệm thực hiện các nhiệm vụ tương tự; và iv) kinh nghiệm làm việc với các cơ quan cấp Trung ương và địa phương liên quan đến nhiệm của gói thầu.

(Chi tiết tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ quan tâm tại Phụ lục A kèm theo).

Các đơn vị tư vấn quan tâm cần chú ý đến đoạn 1.9 tại Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn thuộc khoản vay IBRD; khoản tín dụng & tài trợ không hoàn lại IDA do bên vay của Ngân hàng Thế giới thực hiện [ban hành 1/2011, sửa đổi tháng 7/2014] (“Hướng dẫn tư vấn”).

Tư vấn có thể liên kết với các đơn vị tư vấn khác với các hình thức liên danh, hoặc liên doanh, hoặc thầu phụ để tăng cường năng lực của tư vấn.

Tư vấn sẽ được tuyển chọn theo phương pháp tuyển chọn dựa trên cơ sở năng lực của tư vấn (CQS), tuân theo các yêu cầu quy định tại Hướng dẫn tư vấn.

Hồ sơ bày tỏ quan tâm phải được gửi bằng hình thức dạng văn bản tiếng Việt tới địa chỉ dưới đây:

[Tư vấn đến nộp trực tiếp, hoặc chuyển bằng thư tín, hoặc fax hoặc thư điện tử]. Các đơn vị tư vấn quan tâm phải nộp Hồ sơ quan tâm của mình trước 16h00 chiều (giờ Hà nội), ngày 14 tháng 6 năm 2019.

Tư vấn quan tâm muốn biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ tới địa chỉ dưới đây từ 8h30 sáng đến 16h45 chiều (giờ Hà nội) các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần.

Ban Quản lý dự án Hợp phần A – VNSAT, Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Địa chỉ: Tầng 3, Nhà D, Nhà Khách La Thành, 226 phố Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 32373795. Fax: 024 32373794. E-mail: hpa.vnsat@gmail.com

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Việt

Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây