DN-Cs-11A: Tư vấn kiểm toán độc lập (đợt 1)

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20190329671-00
Trạng thái thông báo
Thông báo đăng lần đầu
Loại thông báo
Thông báo thực
Tên gói thầu
DN-Cs-11A: Tư vấn kiểm toán độc lập (đợt 1)
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Không qua mạng
Tên dự án
Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Nội dung chính gói thầu
Sổ sách kế toán chi tiết của dự án để lập Báo cáo tài chính bởi Ban quản lý dự án sẽ được kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA) và Chuẩn mực quốc tế về các dịch vụ đảm bảo (ISAE): (i) Các Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế ("ISA") để kiểm toán Báo cáo tài chính; và (ii) Chuẩn mực Quốc tế về các dịch vụ bảo đảm (ISAE) để kiểm toán tính tuân thủ và sẽ bao gồm thủ tục kiểm toán như sự tham gia kiểm tra cần thiết của kiểm toán viên đối với từng trường hợp cụ thể.
Địa điểm mở HSMST
Mở online trên hệ thống http://cms.adb.org - tại Ban QLDA Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới tỉnh Đắk Nông; đường 23/3, P. Nghĩa Đức, tx Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Hình thức LCNT
có sơ tuyển trong nước
Thời gian thực hiện HĐ
36 Tháng
Danh sách file đính kèm:
STT Tên loại văn bản Tên file Tải file
1 Bản thông báo mời sơ tuyển 7 Thong bao moi quan tam.pdf Tải xuống
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây