Gói thầu WB-TV-02: Tư vấn giám sát môi trường độc lập, giám sát tái định cư

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20200710272-00
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Đã xem
94
Loại thông báo
Thông báo thực
Trạng thái thông báo
Lĩnh vực
Vốn khác
Gói thầu
Gói thầu WB-TV-02: Tư vấn giám sát môi trường độc lập, giám sát tái định cư
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính gói thầu

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

Số Khoản vay/Số Tín dụng/Số tài trợ:6427-VN

Tên công việc:Tư vấn giám sát môi trường độc lập, giám sát tái định cư.

Số tham chiếu (theo Kế hoạch đấu thầu):WB-TV-02

1. Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nhậnmột khoản tín dụng từ Ngân hàng Thế giới choDự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóavà dự định sử dụng một phần của khoản tín dụng này cho dịch vụ tư vấn.

2. Các dịch vụ tư vấn (Dịch vụ ) bao gồm:

i) Giám sát độc lập về thực hiện chính sách môi trường;

ii) Giám sát độc lập chính sách an toàn xã hội.

Điều khoản tham chiếu chi tiết cho dịch vụ Tư vấn được đính kèm theo Thư mời bày tỏ quan tâm này.

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóamời các đơn vị tư vấn đủ điều kiện (Tư vấn) để bày tỏ sự quan tâm trong việc cung cấp Dịch vụ này. Tư vấn quan tâm cần cung cấp thông tin chứng minh rằng có trình độ chuyên môn cần thiết và kinh nghiệm có liên quan để thực hiện Dịch vụ. Các yêu cầuđể lựa chọn đơn vị Tư vấn gồm:

a. Kinh nghiệm chuyên môn của đơn vị tư vấn:

- Công ty Tư vấn có kinh nghiệm giám sát độc lập môi trường, xã hội tối thiểu 03 (ba) dự án sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi;trong đó có ít nhất 01 dự án do WB tài trợtrong vòng 10 (mười) năm qua(từ 2010 đến nay).

- Công ty Tư vấn có tối thiểu 05 (năm) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn về chính sách an toàn môi trường và xã hội, bao gồm chuẩn bị các công cụ chính sách như Khung chính sách tái định cư, Kế hoạch hành động tái định cư, Khung chính sách dân tộc thiểu số (DTTS), Kế hoạch phát triển DTTS, Đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA), Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Kế hoạch Quản lý môi trường và xã hội (ESMP) và giám sát việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giám sát môi trường, an toàn lao động, an toàn sức khỏe cộng đồng.

b. Năng lực chuyên môn của đơn vị: Tư vấn cần bố trí đủ các chuyên gia chủ chốt có trình độ chuyên môn phù hợp theo yêu cầu sau đây:(i) Trưởng đoàn - Chuyên gia phát triển xã hội cao cấp (tái định cư) (ii) Phó trưởng đoàn – Chuyên gia Môi trường cao cấp (iii) Chuyên gia tái định cư (iv) chuyên gia phát triển cộng đồng (sinh kế); (v) chuyên gia Giới; (vi) chuyên gia về an toàn lao động và sức khỏe cộng đồng; (vii) Chuyên gia môi trường, sinh thái.

Lưu ý: các đơn vịtư vấn không phải nộpsơ yếu lý lịch của từng chuyên gia hoặc sơ yếu lý lịch của từng nhân sự trong Hồ sơ bày tỏ quan tâm nhưng cần nêu rõ số lượng chuyên gia chủ chốt có sẵn đáp ứng các yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm cho từng vị trí.

c. Năng lực tài chính: Để tham khảo, đơn vịTư vấn cần cung cấp chứng minh tình hình tài chính của đơn vị và cung cấp báo cáo tài chính của năm 2019và bản chụp được chứng thực của một trong các tài liệu sau:

+ Biên bản kiểm tra quyết toán thuế trong năm tài chính 2019;

+ Tờ khai quyết toán thuế có xác nhận của cơ quan quản lý thuế và tài liệu chứng minh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế phù hợp với tờ khai trong năm tài chính 2019;

+ Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trong năm tài chính 2019;

+ Báo cáo kiểm toán.

d. Tư vấn quan tâm cần cung cấp thông tin (tài liệu, mô tả lĩnh vực kinh doanh chính và số năm hoạt động, số lượng cán bộ chủ chốt, kinh nghiệm thực hiện trong các nhiệm vụ tương tự, kinh nghiệm thực hiệncác dịch vụ tư vấn ở các khu vực tương tự, tư cách hợp lệ, khả năng tài chính, hình thức liên kết, v.v.) để cho thấy rằng họ có đủ điều kiện để thực hiện dịch vụ. 

4. Tư vấn cần quan tâm đến đoạn 3.14, 3.16 và 3.17 thuộc phần III trong “Quy chế đấu thầu cho bên vay IPF” của Ngân hàng Thế giới (Tháng 7/2016, sửa đổi tháng 11/2017 – Quy chế đấu thầu), đề cậpvề chính sách mâu thuẫnlợi ích của Ngân hàng Thế giới.

5. Đơn vị Tư vấn có thể liên kết với các đơn vị khác để bổ sung năng lực. Tư vấn được yêu cầu trình bày rõ các hình thức liên kết hoặc liên danh hoặc thầu phụ. Trong trường hợp liên danh, các thành viên của Liên danh phải chịu trách nhiệm chung và riêng cho toàn bộ hợp đồng.

6. Đơn vị tư vấn sẽ được lựa chọn dựa trên hình thức Lựa chọn theo năng lực tư vấn (CQS) được nêu trong Quy chế đấu thầu của Ngân hàng Thế giới (tháng 7/2016 và sửa đổi tháng 11/2017).

7. Các đơn vị Tư vấn quan tâm có thể nhận thông tin tại địa chỉ bên dưới trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu (từ 7:00 - 11:30 và 13:30 - 17:00) (giờ địa phương).

8. Hồ sơ bày tỏ quan tâm bằng tiếng Việt (bao gồm: một bản gốc, 03 bản sao) phải được gửi dưới dạng văn bản đến địa chỉ bên dưới (trực tiếp, hoặc qua thư, hoặc bằng fax, hoặc bằng e -mail) trước 17:00 ngày 17/7/2020.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa

    ÔngMai Ngọc Khang - Phó giám đốc 

Văn phòng đại diện tại thành phố Thanh Hóa: Số 41, Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại/Fax: 842373727601

E-mail:banqldakv.thanhhoa@gmail.com

Thực hiện trong
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
 • 5446 dự án đang đợi nhà thầu
 • 217 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 188 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 13807 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 15522 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây