FMCR-QT-TV02: Dịch vụ tư vấn lập kế hoạch và thực hiện quản lý an toàn môi trường và xã hội tại cấp tỉnh

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20200708776-00
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Đã xem
120
Loại thông báo
Thông báo thực
Trạng thái thông báo
Lĩnh vực
Vốn khác
Gói thầu
FMCR-QT-TV02: Dịch vụ tư vấn lập kế hoạch và thực hiện quản lý an toàn môi trường và xã hội tại cấp tỉnh
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu ven biển (FMCR, tỉnh Quảng Trị
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính gói thầu

Quốc gia: Việt Nam

Dự án: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR)

Dự án thành phần: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR), tỉnh Quảng Trị.

Tín dụng số: 6079–VN.

Tên gói thầu: Dịch vụ tư vấn lập kế hoạch và thực hiện quản lý an toàn môi trường và xã hội tại cấp tỉnh.

Số tham khảo (trong Kế hoạch mua sắm): FMCR-QT-TV02

 1. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nhận tài trợ từ Tổ chức phát triển quốc tế của Ngân hàng Thế giới để chi trả chi phí cho dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (Dự án FMCR) và dự định sử dụng một phần số tiền của khoản tài trợ này để thanh toán hợp lệ cho hợp đồng tư vấn dưới đây.

Dịch vụ tư vấn (sau đây gọi tắt là “Dịch vụ”) bao gồm các công việc chính: (i) đánh giá và xác nhận rằng các hoạt động do Dự án tài trợ có đủ điều kiện môi trường và xã hội; (ii) các tác động và rủi ro tiềm ẩn được xác định và đánh giá. Tùy thuộc vào kết quả sàng lọc, các cơ quan thực hiện sẽ chuẩn bị các công cụ an toàn liên quan tới tiểu dự án như ESMP/ECOP, RAP, EMDP và kế hoạch khác nếu cần theo các hướng dẫn được cung cấp trong ESMF, RPF, PF và EMPF của dự án. Ngoài ra, các cơ quan thực hiện cũng sẽ chuẩn bị Đánh giá tác động môi trường (EIA) hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường (EPP) tương ứng theo quy định của Chính phủ Việt Nam. Kế hoạch Quản lý Môi trường và Xã hội (ESMP) sẽ được chuẩn bị để giảm thiểu các rủi ro bao gồm việc áp dụng Quy tắc Thực hành Môi trường (ECOP) trong mọi hợp đồng. Yêu cầu cần tuân thủ đúng tiêu chí lựa chọn của dự án đã qui định. Số tháng công dự kiến là 168 tháng công. Thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn là 43 tháng. Thời gian dự kiến bắt đầu dịch vụ tư vấn là tháng 09/2020.

Chi tiết Điều khoản tham chiếu (TOR) được đính kèm theo HSMQT này.

 1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị kính mời các nhà thầu tư vấn có đủ tư cách hợp lệ (sau đây gọi tắt là “Tư vấn”) bày tỏ sự quan tâm về cung cấp dịch vụ tư vấn nêu trên. Các nhà thầu tư vấn quan tâm phải cung cấp thông tin chứng minh rằng mình có đủ năng lực và kinh nghiệm liên quan để thực hiện dịch vụ tư vấn. Các tiêu chí lựa chọn bao gồm: (i) Đánh giá sơ bộ kiểm tra tư cách hợp lệ của Tư vấn tuân thủ theo Phần III, đoạn 3.21, 3.22 và 3.23 trong Quy chế Đấu thầu mua sắm dành cho Bên vay vốn tài trợ dự án đầu tư của Ngân hàng Thế giới tháng 7/2016; (ii) Đánh giá chi tiết về kinh nghiệm chung, kinh nghiệm cụ thể và các kinh nghiệm khác của Tư vấn phù hợp với hình thức lựa chọn này. Các chuyên gia chủ chốt sẽ không được đánh giá ở giai đoạn mời quan tâm này.

 2. Các Tư vấn quan tâm cần lưu ý Phần III, đoạn 3.14, 3.16 và 3.17 trong Quy chế Đấu thầu mua sắm dành cho Bên vay vốn tài trợ dự án đầu tư của Ngân hàng Thế giới tháng 7/2016 (Quy chế đấu thầu) quy định chính sách mâu thuẫn lợi ích của Ngân hàng Thế giới.

 3. Tư vấn có thể liên kết với các Tư vấn khác để tăng cường năng lực của Tư vấn, nhưng cần nêu rõ hình thức liên kết này là liên doanh và/hoặc là tư vấn phụ. Trong trường hợp liên danh, tất cả các thành viên trong liên danh phải chịu trách nhiệm liên đới và chịu trách nhiệm chung đối với toàn bộ hợp đồng, nếu Tư vấn được chọn.

 4. Tư vấn sẽ được lựa chọn theo phương pháp tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (viết tắt là CQS) với các quy định trong Quy chế đấu thầu.

 5. Tư vấn quan tâm cần biết thêm thông tin chi tiết và nhận Hồ sơ mời quan tâm tại địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính (từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

  Thời gian phát hành Hồ sơ mời quan tâm: từ ngày 06/7/2020 đến 09 giờ 00 phút ngày 17/7/2020 (trong giờ hành chính).

 6. Hồ sơ quan tâm của Tư vấn phải được gửi dưới dạng văn bản đến địa chỉ bên dưới đây (trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc bằng e-mail) trước 09 giờ 00 phút ngày 17/7/2020. Gồm 01 gốc và 03 bản chụp:

  - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị

  - Người nhận: Trần Thái Chung.

  - Địa chỉ: Tầng 2, phòng Kế hoạch – Kỹ thuật, văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị, số 270 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

  - Tel: 0233.3560812

  - Fax: 0233.3560812

  - E-mail: quangtrifmcr@gmail.com

Thực hiện trong
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
 • 5446 dự án đang đợi nhà thầu
 • 216 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 189 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 13805 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 15522 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây