kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20200601653-00
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Đã xem
53
Loại thông báo
Thông báo thực
Trạng thái thông báo
Lĩnh vực
Vốn khác
Gói thầu
kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính gói thầu

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

(DỊCH VỤ TƯ VẤNLỰA CHỌN CÔNG TY TƯ VẤN)

Quốc gia

:

Việt Nam

Tên dự án

:

Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Khoản tín dụng s

:

IDA số 6055-VN và IDA SUF số 6056-VN

Tên gói thầu

:

Tư vấn Kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm

Số hiệu gói thầu

:

VT-CS-05

Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nhận được khoản tài trợ của Ngân hàng thế giới (WB) cho dự án Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang và dự định dùng một phần khoản vay này để huy động dịch vụ tư vấn thực hiện gói thầu VT-CS-05: Tư vấn Kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm .

Dịch vụ tư vấn này bao gồm các nội dung như sau:

- Báo cáo tóm tắt về các nguồn vốn tài trợ và các khoản chi tiêu đáp ứng mục tiêu của dự án cho năm tài chính hiện tại và các năm tiếp theo, bao gồm cả vốn vay ODA và vốn đối ứng.

- Lập các bảng kê tài chính.

- Lập Kế hoạch hỗ trợ báo cáo tài chính.

- Lập và giải trình chính sách kế toán được áp dụng.

- Lập cơ sở dữ liệu quản lý các nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng Thế giới đã được chi tiêu đúng mục đích ban đầu.

Các giai đoạn kiểm toán:

Việc kiểm toán được dự kiến chia thành 03 giai đoạn, với các mốc thời gian như sau:

- Giai đoạn 1: Bắt đầu từ ngày 29/6/2018 đến ngày 31/12/2020;

- Giai đoạn 2: Bắt đầu từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021;

- Giai đoạn 3: Bắt đầu tư ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022.

Mục tiêu kiểm toán là cho phép kiểm toán viên thực hiện các công việc như sau:

- Đưa ra ý kiến đánh giá độc lập về các báo cáo tài chính của dự án trong quá trình thực hiện dự án từ ngày 29/6/2018 đến hết năm 2022 theo các tiêu chuẩn kế toán được áp dụng.

- Đưa ra ý kiến về việc tuân thủ pháp luật, quy định và các thỏa tuận tài trợ có tác động trực tiếp và đáng kể về mặt tài chính đối với báo cáo tài chính của dự án.

- Đưa ra ý kiến về tính hiệu quả của kiểm soát nội bộ thông qua việc tuân thủ các yêu cầu mà có thể có tác động trực tiếp và đáng kể về mặt tài chính lên báo cáo tài chính cũng như việc kiểm toán nội bộ đối với quá trình báo cáo tài chính.

Dịch vụ tư vấn dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng 6 năm 2020 và kết thúc vào tháng 6 năm 2023.

Ban quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng thành phố Vị Thanh kính mời các công ty tư vấn có đủ điều kiện (Công ty tư vấn) bày tỏ quan tâm đến việc cung cấp Dịch vụ. Các công ty tư vấn quan tâm cần cung cấp thông tin chứng minh rằng công ty mình có trình độ chuyên môn cần thiết và kinh nghiệm có liên quan để thực hiện Dịch vụ. Các tiêu chí đánh giá quan trọng chủ yếu để đưa các công ty vào danh sách ngắn gồm:

a) Ðơn vị tư vấn phải đáp ứng các yêu cầu về tư cách hợp lệ và không có xung đột lợi ích theo quy định của Ngân hàng Thế giới.

b) Ðơn vị tư vấn phải có giấy đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với yêu cầu công việc của gói thầu, có kinh nghiệm ít nhất là 10 năm về lĩnh vực cung cấp các dịch vụ tư vấn kiểm toán độc lập, đã thực hiện ít nhất 03 hợp đồng tư vấn kiểm toán độc lập tương tự trong 05 năm vừa qua, ưu tiên các hợp đồng thực hiện bằng nguồn vốn ODA.

c) Có năng lực tài chính hiện tại là lành mạnh (chứng minh thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc, báo cáo tài chính khác được Chủ đầu tư chấp nhận trong 03 năm gần đây), phải đạt yêu cầu tối thiểu là giá trị tài sản ròng của Nhà thầu trong năm gần nhất được tính bằng chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nợ phải dương.

d) Đơn vị tư vấn phải có uy tín tốt chứng minh thông qua các phản hồi của Khách hàng và/hoặc của các bên liên quan khác trong các hợp đồng trước đây.

e) Đơn vị tư vấn phải bố trí đầy đủ các vị trí nhân sự đáp ứng yêu cầu để thực hiện công việc theo Điều khoản tham chiếu.

Các đơn vị tư vấn quan tâm cần chú ý tham khảo nội dung tại đoạn 1.9 trong tài liệu hướng dẫn của Ngân hàng thế giới về Tuyển chọn và thuê Tư vấn trong các Khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân hàng Thế giới do Ngân hàng Thế giới phát hành vào tháng 1 năm 2011, được điều chỉnh vào tháng 7 năm 2014 (Hướng dẫn tư vấn), công bố chính sách của Ngân hàng Thế giới về xung đột lợi ích.

Tư vấn có thể liên kết với các công ty khác dưới hình thức liên danh hoặc thầu phụ để tăng cường năng lực thực hiện dịch vụ tư vấn.

Tư vấn sẽ được chọn theo phương thức đấu thầu “Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS)”, quy định tại Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn của Ngân hàng Thế giới.

Thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính (kể từ 07 giờ 00 phút đến 11giờ 00 phút và từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 6 năm 2020, trong các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Hồ sơ bày tỏ quan tâm phải được gửi dưới dạng văn bản đến địa chỉ dưới đây (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) trước 9 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 6 năm 2020.

Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng thành phố Vị Thanh

Địa chỉ: Tầng 4, Khu Trung tâm hành chính thành phố Vị Thanh, Số 01, QL61C, KV6, Phường III thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 0293.3877411/0939656600

Email: Banquanlyduanvithanh@gmail.com


Thực hiện trong
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5446 dự án đang đợi nhà thầu
  • 216 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 189 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13805 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15522 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây