BT-CQS-02: Tư vấn quản lý môi trường

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20200474844-00
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Đã xem
105
Loại thông báo
Thông báo thực
Trạng thái thông báo
Lĩnh vực
Vốn khác
Gói thầu
BT-CQS-02: Tư vấn quản lý môi trường
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng ven biển Ba Tri, tỉnh Bến Tre nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu (thuộc Hợp phần III, dự án
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính gói thầu

THƯ MỜI QUAN TÂM

(DỊCH VỤ TƯ VẤN HÃNG)

VIỆT NAM

DỰ ÁN CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ

BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (P153544)

Tín dụng số: Cr-5845-VN

Tên gói thầu: Tư vấn quản lý môi trường thuộc dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng ven biển Ba Tri tỉnh Bến Tre nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu (Tiểu dự án4, thuộc Hợp phần III, dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long”, vay vốn WB).

Ký hiệu gói thầu: Gói thầu BTCS-CQS-02.

Chính phủ Việt Nam đã nhận được một khoản tín dụng từ Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Được sự ủy thác về Quản lý dự án của chủ đầu tư (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre), nay Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre (Ban QLDA) mời các hãng tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm đến việc cung cấp Dịch vụ. Tư vấn quan tâm cần phải cung cấp thông tin chứng minh năng lực thực hiện Dịch vụ của mình, bao gồm thông tin mô tả chung về hãng, các năng lực liên quan đến các dịch vụ tương tự mà hãng đã thực hiện, kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trong điều kiện tương tự và năng lực phù hợp của đội ngũ nhân sự. Tiêu chuẩn để đánh giá danh sách ngắn bao gồm:

1. Kinh nghiệm chung: Tư vấn cần cung cấp thông tin liên quan đến chứng nhận/quyết định thành lập và kinh nghiệm liên quan của công ty (hoặc các thành viên trong trường hợp liên doanh); Lĩnh vực kinh doanh chính và số năm từ khi thành lập, quy trình nâng cao chất lượng dịch vụ; Tổ chức và quản lý nhóm tư vấn; Đơn vị tư vấn cần có ít nhất 03 năm kinh nghiệm về tư vấn quản lý môi trường dự án và có kinh nghiệm lập các báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch xử lý chất thải nạo vét theo quy định của Việt Nam/Nhà tài trợ.

2. Kinh nghiệm tương tự: Tư vấn cần cung cấp thông tin liên quan đến năng lực, kinh nghiệm kỹ thuật, quản lý của công ty có liên quan đến tư vấn quản lý môi trường dự án do WB hoặc ADB hoặc các nhà tài trợ khác và có kinh nghiệm lập các báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch xử lý chất thải nạo vét dự án do WB hoặc ADB hoặc các nhà tài trợ khác; số lượng hợp đồng tương tự (có các tài liệu hỗ trợ như giấy chứng nhận hoàn thành) mà công ty đã tham gia với vai trò tư vấn chính (độc lập hoặc thành viên của liên doanh) hoặc tư vấn phụ. Các hợp đồng tương tự được định nghĩa là các hợp đồng liên quan tư vấn quản lý môi trường dự án và lập các báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc lập kế hoạch xử lý chất thải nạo vét dự án do WB hoặc ADB hoặc các nhà tài trợ khác có tính chất, phạm vi công việc và tính phức tạp tương tự.

3. Kinh nghiệm vùng địa lý: Kinh nghiệm thực hiện các dự án tại vùng đồng bằng sông Cửu Long là lợi thế.

Tư vấn quan tâm cần chú ý tham khảo nội dung tại đoạn 1.9 trong tài liệu của WB về Lựa chọn và thuê tuyển tư vấn trong khuôn khổ các khoản vay của IBRD, các khoản Tín dụng và Viện trợ không hoàn lại của IDA được thực hiện bởi Bên vay của Ngân hàng Thế giới tháng 1/2011, điều chỉnh tháng 7/2014, quy định chính sách của WB về xung đột lợi ích.

Tư vấn có thể liên kết với các công ty khác dưới hình thức liên doanh hoặc tư vấn phụ để nâng cao năng lực của Tư vấn.

Tư vấn được lựa chọn theo phương thức đấu thầu “Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS)”, quy định tại Hướng dẫn lựa chọn tư vấn của WB.

Để biết thêm thông tin và tài liệu chi tiết về dự án, vui lòng liên hệ đến địa chỉ bên dưới trong giờ hành chính, từ 07:00 đến 17:00 giờ để được cung cấp.

Hồ sơ bày tỏ quan tâm gửi về địa chỉ được cung cấp dưới đây qua thư tín trực tiếp, hoặc qua thư điện tử trước 09:00 ngày 18/5/2020

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre;

Ông Nguyễn Văn Điền – Giám đốc Ban QLDA;

Số 14C1, Lầu 6, Tòa nhà Sacombank, đường Đại Lộ Đồng Khởi, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Tel: 0275 3.816703; 0275 3.823025

Địa chỉ thư điện tử: bentre.icrsl@gmail.com

Thực hiện trong
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5584 dự án đang đợi nhà thầu
  • 747 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 219 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14676 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15469 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây