FMCR-QT-TV01: Dịch vụ tư vấn khảo sát lập địa; thiết kế phục hồi, trồng mới và các giải pháp bảo vệ rừng trồng ven biển cho các xã vùng dự án phục vụ công tác trồng rừng cho 2 năm 2020 -2021

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20200438166-00
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Đã xem
141
Loại thông báo
Thông báo thực
Trạng thái thông báo
Lĩnh vực
Vốn khác
Gói thầu
FMCR-QT-TV01: Dịch vụ tư vấn khảo sát lập địa; thiết kế phục hồi, trồng mới và các giải pháp bảo vệ rừng trồng ven biển cho các xã vùng dự án phục vụ công tác trồng rừng cho 2 năm 2020 -2021
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu ven biển (FMCR, tỉnh Quảng Trị
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính gói thầu

Quốc gia: Việt Nam

Dự án: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển

Dự án thành phần: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển, tỉnh Quảng Trị

Tín dụng số: 6079–VN.

Tên gói thầu: Dịch vụ tư vấn khảo sát lập địa; thiết kế phục hồi, trồng mới và các giải pháp bảo vệ rừng trồng ven biển cho các xã vùng dự án phục vụ công tác trồng rừng cho 2 năm 2020-2021.

Số tham khảo (trong Kế hoạch mua sắm): FMCR-QT-TV01

1. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nhận tài trợ từ Ngân hàng Thế giới để chi trả chi phí cho dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (Dự án FMCR) và dự định sử dụng một phần số tiền của khoản tài trợ này để thanh toán hợp lệ cho hợp đồng tư vấn dưới đây.

Dịch vụ tư vấn (sau đây gọi tắt là “Dịch vụ”) bao gồm các công việc chính: (1) Khảo sát lập địa phục vụ công tác xây dựng hồ sơ thiết kế trồng mới, trồng phục hồi rừng ven biển (bao gồm rừng ngập mặn, rừng trên cạn) và trồng cây phân tán cho các năm 2020, năm 2021, 2022 tại các xã vùng dự án FMCR tỉnh Quảng Trị; (2) Xây dựng hồ sơ thiết kế trồng mới, trồng phục hồi rừng ven biển (bao gồm rừng ngập mặn, rừng trên cạn, trồng cây phân tán) phục vụ công tác trồng rừng cho các năm 2020, 2021 và 2022 tại các xã vùng dự án FMCR tỉnh Quảng Trị. Yêu cầu cần tuân thủ đúng tiêu chí lựa chọn của dự án đã định. Số tháng công dự kiến là 105 tháng – người. Thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn là 19 tháng. Thời gian dự kiến bắt đầu dịch vụ tư vấn là tháng 06/2020.

Chi tiết Điều khoản tham chiếu (TOR) được đính kèm theo HSMQT.

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các dự án nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị kính mời các nhà thầu tư vấn có đủ tư cách hợp lệ (sau đây gọi tắt là “Tư vấn”) bày tỏ sự quan tâm về cung cấp dịch vụ tư vấn nêu trên. Các nhà thầu tư vấn quan tâm phải cung cấp thông tin chứng minh rằng mình có đủ năng lực và kinh nghiệm liên quan để thực hiện dịch vụ tư vấn. Các tiêu chí lựa chọn bao gồm: (i) Đánh giá sơ bộ kiểm tra tư cách hợp lệ của Tư vấn tuân thủ theo Phần III, đoạn 3.21, 3.22 và 3.23 trong Quy chế Đấu thầu mua sắm dành cho Bên vay vốn tài trợ dự án đầu tư của Ngân hàng Thế giới tháng 7/2016; (ii) Đánh giá chi tiết về kinh nghiệm chung, kinh nghiệm cụ thể và các kinh nghiệm khác của Tư vấn phù hợp với hình thức lựa chọn này. Các chuyên gia chủ chốt sẽ không được đánh giá ở giai đoạn mời quan tâm này.

3. Các Tư vấn quan tâm cần lưu ý Phần III, đoạn 3.14, 3.16 và 3.17 trong Quy chế Đấu thầu mua sắm dành cho Bên vay vốn tài trợ dự án đầu tư của Ngân hàng Thế giới tháng 7/2016 (Quy chế đấu thầu) quy định chính sách mâu thuẫn lợi ích của Ngân hàng Thế giới.

4. Tư vấn có thể liên kết với các Tư vấn khác để tăng cường năng lực của Tư vấn, nhưng cần nêu rõ hình thức liên kết này là liên doanh và/hoặc là tư vấn phụ. Trong trường hợp liên danh, tất cả các thành viên trong liên danh phải chịu trách nhiệm liên đới và chịu trách nhiệm chung đối với toàn bộ hợp đồng, nếu Tư vấn được chọn.

5. Tư vấn sẽ được lựa chọn theo phương pháp tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (viết tắt là CQS) với các quy định trong Quy chế đấu thầu

6. Tư vấn quan tâm cần biết thêm thông tin chi tiết và nhận Hồ sơ mời quan tâm tại địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính (từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Thời gian phát hành Hồ sơ mời quan tâm: từ ngày 17/4/2020 đến 10 giờ 00 phút ngày 29/4/2020 (trong giờ hành chính).

7. Hồ sơ quan tâm của Tư vấn phải được gửi dưới dạng văn bản đến địa chỉ bên dưới (trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc bằng e-mail) trước 10 giờ 00 phút ngày 29/4/2020. Gồm 01 gốc và 03 bản chụp.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các dự án nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị

Người nhận: Trần Thái Chung.

Địa chỉ: Tầng 3, văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các dự án nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị, số 270 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Tel: 0233.3560812

Fax: 0233.3560812

E-mail: quangtrifmcr@gmail.com


Thực hiện trong
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5445 dự án đang đợi nhà thầu
  • 215 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 189 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13804 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15521 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây