TA-CS-TV-4: Tư vấn giám sát độc lập môi trường

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20200355271-00
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Đã xem
90
Loại thông báo
Thông báo thực
Trạng thái thông báo
Lĩnh vực
Vốn khác
Gói thầu
TA-CS-TV-4: Tư vấn giám sát độc lập môi trường
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Tân An, tỉnh Long An
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính gói thầu

YÊU CẦU MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

(Dịch vụ tư vấn cho Công ty tư vấn)

Quốc gia:

Việt Nam

Tên dự án:

Dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Tân An – tỉnh Long An

Khoản tín dụng số:

IDA số 6055 – VN và IDA SUF số 6056 - VN.

Tên gói thầu:

Tư vấn Giám sát độc lập về môi trường

Mã gói thầu:

TA-CS-TV-4

1. Ban Quản lý Dự án Nâng cấp Đô thị thành phố Tân An (Ban QLDA) nhận từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) (“Ngân hàng”) để chi trả các chi phí của Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Tân An, tỉnh Long An và dự kiến sử dụng một phần khoản tài trợ để thực hiện dịch vụ tư vấn giám sát độc lập về môi trường.

2. Các dịch vụ tư vấn (“Dịch vụ”) bao gồm: dịch vụ tư vấn giám sát độc lập thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường xã hội (ESMP), Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) là nhằm (i) đưa ra các nhận xét đánh giá khách quan về việc thực hiện ESMP và RAP; (ii) Phát hiện các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện ESMP/RAP và kiến nghị khắc phục kịp thời.

Tư vấn giám sát độc lập sẽ chịu trách nhiệm giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động về môi trường xã hội, tái định cư, cải thiện mức sống và sinh kế, phục hồi kinh tế; đánh giá tính bền vững của các quyền lợi và lợi ích, nhu cầu và các biện pháp giảm thiểu thực hiện nhằm đảm bảo tính đầy đủ và phù hợp của các quyền lợi và lợi ích; và áp dụng các bài học để xây dựng và lập kế hoạch cho các chính sách trong tương lai. Ngoài ra, nhiệm vụ này nhằm đảm bảo rằng toàn bộ các biện pháp giảm thiểu và biện pháp an toàn được áp dụng trong việc giảm các ảnh hưởng tiêu cực và những rủi ro liên quan đến dòng lao động đối với cộng đồng địa phương, và giảm thiểu các rủi ro nghề nghiệp đối với các công nhân trên công trường.

Thời gian thực hiện dịch vụ: 44 tháng kể từ khi ký hợp đồng.

3. Ban QLDA mời các công ty tư vấn đủ điều kiện tham gia bày tỏ nguyện vọng cung cấp dịch vụ nói trên. Các công ty tư vấn cần gửi thông tin chứng minh công ty mình có đủ điều kiện yêu cầu và kinh nghiệm liên quan để cung cấp dịch vụ này. Các tiêu chí lựa chọn như sau:

(i) Kinh nghiệm của đơn vị tư vấn tham gia thực hiện các dự án trong lĩnh vực giám sát độc lập về môi trường trong 05 năm (từ năm 2015 đến nay);

(ii) Kinh nghiệm của đơn vị tư vấn liên quan đến nhiệm vụ giám sát độc lập về môi trường được tài trợ bởi Ngân hàng thế giới-WB/Ngân hàng Phát triển Châu Á - ADB; ưu tiên có kinh nghiệm thực hiện cho dự án được tài trợ bởi WB trong 03 năm vừa qua (2016 đến nay);

(iii) Báo cáo tài chính trong 03 năm gần đây (2016 - 2018);

4. Các công ty tư vấn quan tâm phải đảm bảo điều kiện không có mâu thuẫn lợi ích như được nêu trong Hướng dẫn Đấu thầu Mua sắm cho Bên Vay Tài trợ Dự án Đầu tư: Đấu thầu Mua sắm Hàng hóa, Công trình, Dịch vụ Phi Tư vấn và Dịch vụ Tư vấn trong Tài trợ Dự án Đầu tư, tháng 1 năm 2011 của Ngân hàng Thế giới (“Hướng dẫn Đấu thầu Mua sắm”).

5. Các công ty tư vấn có thể liên kết với các công ty khác dưới các hình thức liên doanh hoặc thầu phụ để nâng cao năng lực của họ.

6. Tư vấn sẽ được lựa chọn theo phương pháp CQS (tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn) được quy định trong Hướng dẫn Đấu thầu Mua sắm.

7. Để có thêm thông tin về Điều khoản tham chiếu và các thông tin chi tiết khác, đề nghị liên hệ theo địa chỉ sau:

Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố Tân An.

+ Địa chỉ số: 187 Hùng Vương - phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An,

+ Điện thoại: 0272 3827 949; - Fax: 0272 3827 949.

+ Email: qldancdttpta@longan.gov.vn

8. Thư bày tỏ quan tâm được gửi đến địa chỉ trên trước 16 giờ 00 phút ngày 08/4/2020.

Trân trọng,

Trần Thanh Nhàn

Giám đốc Ban


Thực hiện trong
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5575 dự án đang đợi nhà thầu
  • 715 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 200 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14651 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15523 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây