Gói thầu BL-CS-03: Tư vấn kiểm toán độc lập cho 3 năm đầu tiên

Chú ý: Đây là bản thay đổi [06/04/2020 18:05]

Thay đổi lần cuối:06/04/2020
Gia hạn:
Thời điểm đóng thầu gia hạn từ 09:30 ngày 06/04/2020 đến 09:00 ngày 21/04/2020

Lý do lùi thời hạn:
Có ít nhà thầu quan tâm.

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20200210079-00
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Đã xem
110
Loại thông báo
Thông báo thực
Trạng thái thông báo
Lĩnh vực
Vốn khác
Gói thầu
Gói thầu BL-CS-03: Tư vấn kiểm toán độc lập cho 3 năm đầu tiên
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam, vay vốn WB - Tiểu dự án thành phố Bạc Liêu
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính gói thầu

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

(DỊCH VỤ TƯ VẤN – LỰA CHỌN CÁC CÔNG TY)

Quốc gia

:

Việt Nam.

Tên dự án

:

Dự án Mở rộng và nâng cấp đô thị việt Nam, vay vốn WB – Tiểu dự án thành phố Bạc Liêu.

Khoản tín dụng số

:

IDA số 6055-VN và 6056-VN.

Tên gói thầu

:

Tư vấn kiểm toán độc lập cho 3 năm đầu tiên.

Số hiệu gói thầu

:

BL-CS-03

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được khoản tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB) cho Dự án Mở rộng và nâng cấp đô thị Việt Nam, vay vốn WB – Tiểu dự án thành phố Bạc Liêu và dự định dùng một phần khoản tài trợ này để huy động dịch vụ tư vấn thực hiện gói thầu: BL-CS-03: Tư vấn kiểm toán độc lập cho 3 năm đầu tiên.

Dịch vụ tư vấn (“Dịch vụ”) bao gồm:

i) Mục tiêu của dịch vụ tư vấn: nhằm cung cấp cho Bên thuê tư vấn các chuyên môn sau: (1) Đưa ra ý kiến đánh giá độc lập về các báo cáo tài chính của dự án trong quá trình thực hiện dự án từ 29/6/2018 đến hết năm 2022 theo các tiêu chuẩn kế toán được áp dụng; (2) Đưa ra ý kiến về việc tuân thủ pháp luật, quy định và các thỏa tuận tài trợ có tác động trực tiếp và đáng kể về mặt tài chính đối với báo cáo tài chính của dự án và (3) Đưa ra ý kiến về tính hiệu quả của kiểm soát nội bộ thông qua việc tuân thủ các yêu cầu mà có thể có tác động trực tiếp và đáng kể về mặt tài chính lên báo cáo tài chính cũng như việc kiểm toán nội bộ đối với quá trình báo cáo tài chính.

ii) Phạm vi công việc trong hợp đồng dịch vụ tư vấn bao gồm:

- Tóm tắt các nguồn tài trợ cũng như các khoản chi tiêu theo hệ thống phân loại đáp ứng mục tiêu của chương trình/dự án cho năm tài chính hiện tại và năm tiếp theo. Trình bày nguồn tiền vào và các khoản chi tiêu theo từng quỹ như sau:

+ Tín dụng IDA và IDA SUUP;

+ Vốn đối ứng chính phủ. (Các khoản chi tiêu sẽ được trình bày theo các hợp phần của dự án và các hạng mục chi theo từng năm tài chính và các chi phí tích lũy tính đến cuối kỳ báo cáo).

- Bảng kê tài chính.

- Kế hoạch hỗ trợ báo cáo tài chính, bao gồm:

+ Đối chiếu số tiền “Dự án nhận được từ Ngân hàng Thế giới” với số tiền được Ngân hàng Thế giới giải ngân;

+ Bảng kê chi phí liệt kê các đơn rút tiền theo hình thức thực thanh thực chi (SOE) có số tham chiếu và số tiền cụ thể trong từng hiệp định tài trợ,

+ Bảng kê tài khoản đặc biệt ghi rõ các thay đổi và đối chiếu với bảng kê của ngân hàng.

- Chính sách kế toán áp dụng và giải trình.

- Cơ sở dữ liệu quản lý các nguồn tài trợ của Ngân hàng Thế giới tài trợ đã được chi tiêu đúng mục đích ban đầu.

iii) Địa điểm thực hiện dịch vụ: Văn phòng Ban Quản lý dự án thành phố Bạc Liêu.

iv)Thời gian thực hiện hợp đồng dịch vụ tư vấn: Tư vấn về kiểm toán độc lập sẽ được huy động theo 03 giai đoạn trong vòng từ 29/6/2018 đến hết năm 2022.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bạc Liêu kính mời các Công ty tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm đến việc cung cấp Dịch vụ. Các đơn vị tư vấn quan tâm cần cung cấp thông tin chứng minh mình có đủ năng lực cần thiết và kinh nghiệm tương ứng để thực hiện Dịch vụ. Các tiêu chí đánh giá quan trọng để đưa vào danh sách ngắn bao gồm: (i) Đơn vị tư vấn bao gồm thành viên liên danh hoặc nhân viên phụ trách phải đủ điều kiện và không có xung đột lợi ích; (ii) Đơn vị tư vấn có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan và đã hoàn thành ít nhất 03 hợp đồng có tính chất và độ phức tạp tương tự trong 05 năm gần đây; (iii) đảm bảo việc huy động số chuyên gia phục vụ cho gói thầu; (iv) đơn vị tư vấn phải có uy tín và nhận được phản hồi tốt từ các khách hàng trước đó.

Các đơn vị tư vấn quan tâm cần chú ý tham khảo nội dung tại đoạn 1.9 trong tài liệu hướng dẫn của ngân hàng thế giới về Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê Tư vấn trong các khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới được ban hành bởi Ngân hàng Thế giới ấn bản tháng 01/2011, sửa đổi tháng 7/2014 (“Hướng dẫn Tư vấn”), công bố chính sách của Ngân hàng Thế giới về mâu thuẫn lợi ích.

Tư vấn có thể liên kết với các công ty khác dưới hình thức liên danh hoặc tư vấn phụ để nâng cao năng lực của họ.

Tư vấn sẽ được chọn theo phương thức đấu thầu “Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS)” , quy định tại Hướng dẫn lựa chọn tư vấn của WB.

Thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính (từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 trong các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Hồ sơ bày tỏ quan tâm của tư vấn phải được trình bày dưới dạng văn bản và gửi đến địa chỉ sau (có thể gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, fax hoặc mail) không chậm hơn 09 giờ 30 phút, ngày 06/4/2020.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bạc Liêu.

Cán bộ phụ trách: Ông Huỳnh Lợi Nguyên (sđt: 0907.975.101).

Địa chỉ: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bạc Liêu, đường 30/4, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại: 0291.3.952462

Email: odabaclieu@gmail.com


Thực hiện trong
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5682 dự án đang đợi nhà thầu
  • 422 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 377 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14629 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 16108 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây