C3-BD-CS4: Giám sát chính sách an toàn môi trường và xã hội

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20200309845-00
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Đã xem
106
Loại thông báo
Thông báo thực
Trạng thái thông báo
Lĩnh vực
Vốn khác
Gói thầu
C3-BD-CS4: Giám sát chính sách an toàn môi trường và xã hội
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính gói thầu

THƯ MỜI NỘP HỒ SƠ MỜI quan tÂm

(dịch vụ tSư vấn – lựa chọn HÃNG)

VIỆT NAM

DỰ ÁN: KHẮC PHỤC KHẨN CẤP HẬU QUẢ THIÊN TAI TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG - TỈNH BÌNH ĐỊNH (P163146)

Khoản vay số: IDA/6074-VN

Tên Gói thầu: Giám sát chính sách an toàn môi trường và xã hội

Số tham chiếu: C3-BD-CS4

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được một khoản tín dụng tài trợ một khoản tài trợ từ Ngân hàng Thế giới cho chi phí Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai một số tỉnh miền Trung và dự định dùng một phần khoản vay hay viện trợ này để thanh toán dịch vụ tư vấn.

Nội dung nhiệm vụ tư vấn bao gồm: (i) Giám sát thực hiện Kế hoạch Hành động Tái định cư (RAP) và Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số (EMDP), Kế hoạch hành động Giới (GAP); (ii) Giám sát thực hiện Kế hoạch Quản lý môi trường xã hội (ESMP); (iii) Giám sát tác động của dòng lao động (labour influx); (iv) Giám sát việc thực hiện chiến lược huy động sự tham gia của cộng đồng; (v) Giám sát vận hành Cơ chế khiếu nại và giải quyết khiếu nại của dự án (GRM); và (vi) Hỗ trợ tăng cường năng lực thực hiện các kế hoạch an toàn MTXH cho Ban QLDA.

Điều khoản tham chiếu (TOR) chi tiết đối với nhiệm vụ tư vấn (gói thầu tư vấn) được đính kèm Thư yêu cầu nộp hồ sơ bày tỏ quan tâm này.

Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định mời các công ty tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm đến việc cung cấp Dịch vụ. Tư vấn quan tâm cần phải cung cấp thông tin chứng minh năng lực thực hiện Dịch vụ của mình. Các tiêu chí để được chọn vào Danh sách ngắn, đơn vị tư vấn xem phụ lục kèm theo. Năng lực chuyên gia sẽ không được đánh giá trong giai đoạn lựa chọn danh sách ngắn.

Tư vấn cần quan tâm đến Phần III, đoạn 3.14, 3.16, và 3.17 trong “Quy chế Đấu thầu mua sắm dành cho Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới để tài trợ cho dự án đầu tư (IPF) ” tháng 7/2016 (“Quy định Đấu thầu mua sắm”), quy định chính sách của Ngân hàng về mâu thuẫn lợi ích.

Ngoài ra, đề nghị xem thông tin cụ thể sau đây về mâu thuẫn lợi ích liên quan đến gói thầu tư vấn này:

Tư vấn không được thuê cho bất kỳ công việc nào mâu thuẫn với những nghĩa vụ trước đây hoặc hiện tại đối với các khách hàng khác, hoặc bất kỳ công việc nào khác có thể đặt tư vấn vào tình huống không thể thực hiện nhiệm vụ hiện tại vì lợi ích tốt nhất cho bên thuê (Bên vay). Ngoài quy định chung nói trên, Tư vấn sẽ không được thuê trong các tình huống sau đây:

a. một công ty đã được Bên vay thuê cung cấp Hàng hóa, Xây lắp hoặc Dịch vụ phi tư vấn cho một dự án (hoặc bất kỳ công ty liên kết nào đang nắm quyền hoặc cùng nằm dưới quyền kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công ty nói trên, hoặc cùng nằm dưới sự kiểm soát chung của công ty đó) sẽ không đủ tư cách để cung cấp Dịch vụ tư vấn phát sinh từ hoặc liên quan trực tiếp đến Hàng hóa, Xây lắp hoặc Dịch vụ phi tư vấn đó. Điều khoản này không áp dụng cho trường hợp các công ty (Tư vấn, nhà thầu, hoặc nhà cung ứng) đang cùng thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu trong một hợp đồng chìa khóa trao tay hoặc hợp đồng thiết kế và xây dựng;

b. một công ty đã được Bên vay thuê cung cấp Dịch vụ tư vấn chuẩn bị hoặc thực hiện dự án (hoặc bất kỳ công ty liên kết nào đang nắm quyền hoặc cùng nằm dưới quyền kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công ty nói trên, hoặc cùng nằm dưới sự kiểm soát chung của công ty đó) sẽ không đủ tư cách để cung cấp Hàng hóa, Xây lắp hoặc Dịch vụ phi tư vấn phát sinh từ hoặc liên quan trực tiếp đến Dịch vụ tư vấn đó. Điều khoản này không áp dụng cho trường hợp cho các công ty (Tư vấn, nhà thầu, hoặc nhà cung ứng) đang cùng thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu trong một hợp đồng chìa khóa trao tay hoặc hợp đồng thiết kế và xây dựng;

c. một công ty tư vấn (bao gồm nhân sự và tư vấn phụ của công ty đó) cũng như bất kỳ công ty liên kết nào (đang nắm quyền hoặc cùng nằm dưới quyền kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công ty nói trên, hoặc cùng nằm dưới sự kiểm soát chung của công ty đó), sẽ không được thuê để làm các công việc mà bản chất của công việc đó có mâu thuẫn với công việc khác của công ty tư vấn đó;

d. một công ty tư vấn (bao gồm các chuyên gia, nhân sự và tư vấn phụ của công ty đó) có quan hệ kinh doanh hoặc gia đình gần gũi với cán bộ chuyên môn của Bên vay, hoặc cơ quan thực hiện dự án, hoặc của bên tiếp nhận một phần tài trợ của Ngân hàng, hoặc bất kỳ bên nào khác đại diện hoặc thực hiện vai trò của Bên vay, mà người đó có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp trong bất kỳ giai đoạn nào của:

(i) quá trình soạn thảo điều khoản tham chiếu cho nhiệm vụ của tư vấn;

(ii) quá trình tuyển chọn tư vấn cho hợp đồng; hoặc

(iii) quá trình giám sát hợp đồng tư vấn, có thể không được trao hợp đồng, trừ khi những mâu thuẫn phát sinh từ những mối quan hệ nói trên đã được giải quyết thỏa đáng theo cách mà Ngân hàng chấp thuận trong suốt quá trình tuyển chọn và thực hiện hợp đồng.

Tư vấn có thể liên kết với các công ty khác dưới hình thức liên doanh hoặc tư vấn phụ để nâng cao năng lực của Tư vấn. Trong trường hợp liên danh, tất cả các thành viên trong liên danh phải chịu trách nhiệm chung cho toàn bộ dịch vụ, nếu được lựa chọn.

Tư vấn được lựa chọn theo phương thức đấu thầu “Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS)”, quy định tại Hướng dẫn lựa chọn Tư vấn của WB.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ đến địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính, từ 08:00 đến 17:00 giờ.

Hồ sơ bày tỏ quan tâm gửi về địa chỉ được cung cấp dưới đây qua thư tín trực tiếp, hoặc qua thư điện tử trước 20/3/2020.

Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định

Người nhận: Ông Nguyễn Nhật Tiến

Địa chỉ: số 200 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Số điện thoại: 0256.3814701

Fax: 0256.3814701

Địa chỉ email: ppmunnbinhdinh@gmail.com hoặc ksgtnhattien@gmail.com.


Thực hiện trong
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5679 dự án đang đợi nhà thầu
  • 526 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 486 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14679 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 16177 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây