Tư vấn kiểm toán độc lập của ADB

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20200115991-00
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Đã xem
222
Loại thông báo
Thông báo thực
Trạng thái thông báo
Lĩnh vực
Vốn khác
Gói thầu
Tư vấn kiểm toán độc lập của ADB
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính gói thầu

Gói thầu QTFA: Tư vấn kiểm toán độc lập của ADB

Thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị

Nội dung chính:

+ Dịch vụ Tư vấn kiểm toán dự án nhằm cung cấp ý kiến độc lập và khách quan về tính chính xác và minh bạch của báo cáo tài chính dự án, đưa ra cái nhìn hợp lý về tình hình tài chính, quản lý tài chính và dòng tiền của dự án.

+ Với vai trò làm đầu mối, Ban QLDA Quảng Trị sẽ thay mặt tỉnh Quảng Bình đấu thầu Gói thầu Tư vấn kiểm toán độc lập của ADB, ký hợp đồng kiểm toán cho tỉnh Quảng Trị. Tỉnh Quảng Bình sẽ ký hợp đồng kiểm toán riêng với công ty kiểm toán được trao thầu

Mục tiêu kiểm toán: Mục tiêu của việc kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của dự án là để Kiểm toán viên đưa ra ý kiến độc lập về các vấn đề sau:

(i) Báo cáo tài chính dự án: trình bày hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả hoạt động và dòng tiền phù hợp với khuôn khổ kế toán thích hợp áp dụng cho dự án;

(ii) Sử dụng vốn vay đúng mục đích: các khoản chi từ nguồn vốn vay có theo đúng mục đích của dự án hay không;

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tuyển chọn giựa trên ngân sách cố định(FBS)

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đề xuất kỹ thuật nhân sự (BTP)

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hồ sơ bày tỏ quan tâm (EOI) phải được lập theo mẫu tại địa chỉ: https://www.adb.org/documents/recruitment-firms-individual-consultants-executing-agencies. Và nộp EOI online vào địa chỉ: http://cms.adb.org trước 23h59 ngày 06/02/2020.

Thực hiện trong
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5679 dự án đang đợi nhà thầu
  • 526 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 486 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14679 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 16177 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây