Giám sát thi công và quản lý hợp đồng hạng mục: xây dựng đường Bờ kênh Phường 3 và Xây dựng Đường ranh Phường 2 - Phường 9

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20200105494-00
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Đã xem
205
Loại thông báo
Thông báo thực
Trạng thái thông báo
Lĩnh vực
Vốn khác
Gói thầu
Giám sát thi công và quản lý hợp đồng hạng mục: xây dựng đường Bờ kênh Phường 3 và Xây dựng Đường ranh Phường 2 - Phường 9
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính gói thầu

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

(DỊCH VỤ TƯ VẤN - LỰA CHỌN CÁC CÔNG TY)

Quốc gia

:

Việt Nam

Tên dự án

:

Mở rộng nâng cấp đô thị việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vĩnh Long, vay vốn WB

Khoản tín dụng số

:

6055-VN

Tên gói thầu

:

Giám sát thi công và quản lý hợp đồng hạng mục: Xây dựng đường Bở Kênh Phường 3 và Xây dựng đường ranh Phường 2 - Phường 9 (trước Trường Nguyễn Trường Tộ)

Số hiệu gói thầu

:

VL-CS-TV2

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được khoản tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB) cho Dự án Mở rộng và nâng cấp đô thị Việt Nam, vay vốn WB - Tiểu dự án thành phố Vĩnh Long dự định dùng một phần khoản tài trợ này để huy động dịch vụ tư vấn thực hiện gói thầu VL-CS-TV2: Giám sát thi công và quản lý hợp đồng hạng mục: Xây dựng đường Bở Kênh Phường 3 và Xây dựng đường ranh Phường 2 - Phường 9 (trước Trường Nguyễn Trường Tộ).

Dịch vụ tư vấn (Dịch vụ) bao gồm việc hỗ trợ Ban quản lý dự án ODA tỉnh Vĩnh Long (PMU) cũng như các đơn vị thực hiện Dự án trong công tác giám sát thi công và quản lý hợp đồng hạng mục: Xây dựng đường Bở Kênh Phường 3 và Xây dựng đường ranh Phường 2 - Phường 9 (trước Trường Nguyễn Trường Tộ), bao gồm các công việc sau: Giám sát và quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình trong giai đoạn chuẩn bị thi công, giai đoạn thi công xây dựng và giai đoạn sau thi công; giám sát an toàn xã hội; giám sát các vấn đề môi trường, sức khỏe và an toàn; quản lý các nhà thầu phụ (nếu có). Dịch vụ tư vấn dự kiến sẽ tiến hành trong 24 tháng, kể từ tháng 02/2020.

Ban quản lý dự án ODA tỉnh Vĩnh Long kính mời các Công ty tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm đến việc cung cấp Dịch vụ. Các đơn vị tư vấn quan tâm cần cung cấp thông tin chứng minh mình có đủ năng lực cần thiết và kinh nghiệm tương ứng để thực hiện Dịch vụ. Các tiêu chí đánh giá quan trọng để đưa vào danh sách ngắn bao gồm:

i. Đơn vị tư vấn bao gồm thành viên liên doanh hoặc nhân viên phụ trách phải đủ điều kiện và không có xung đột lợi ích; có uy tín và nhận được phản hồi tốt từ các khách hàng trước đó;

ii. Năng lực của công ty tư vấn: Đơn vị tư vấn có ít nhất 05 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn (tính theo ngày đăng ký trên đăng ký kinh doanh). Ngoài ra, đơn vị tư vấn phải hoàn thành ít nhất 02 hợp đồng tư vấn giám sát về giao thông hoặc hạ tầng kỹ thuật cho các dự án có quy mô và tính chất tương tự dự án đang xét trong khoảng thời gian 03 năm gần đây;

iii. Chuyên gia tư vấn có đủ nhóm chuyên gia chủ chốt giám sát thi công xây lắp và các lĩnh vực liên quan theo Điều khoản tham chiếu có thể được huy động để thực hiện.

Các đơn vị tư vấn quan tâm cần chú ý tham khảo nội dung tại đoạn 1.9 trong tài liệu hướng dẫn của ngân hàng thế giới về Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê Tư vấn trong các khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới được ban hành bởi Ngân hàng Thế giới ấn bản tháng 01/2011, sửa đổi tháng 7/2014 (“Hướng dẫn Tư vấn”), công bố chính sách của Ngân hàng Thế giới về mâu thuẫn lợi ích.

Tư vấn có thể liên kết với các công ty khác dưới hình thức liên danh hoặc tư vấn phụ để nâng cao năng lực của họ.

Tư vấn sẽ được chọn theo phương thức đấu thầu “Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS)”, quy định tại Hướng dẫn lựa chọn tư vấn của Ngân hàng Thế giới.

Thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính (kể từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00 và từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 trong các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Hồ sơ bày tỏ quan tâm của tư vấn phải được trình bày dưới dạng văn bản và gửi đến địa chỉ sau (có thể gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, fax hoặc mail) trước 10 giờ 00 ngày 20 tháng 01 năm 2020.

(Đính kèm Điều khoản tham chiếu đã được phê duyệt)

Ban quản lý dự án ODA tỉnh Vĩnh Long.

Nơi nhận: Văn phòng Ban quản lý dự án ODA tỉnh Vĩnh Long.

Địa chỉ: Số 205/5 đường Phạm Hùng, phường 9, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại: 02703.881.889

Email: odavinhlong@gmail.com
Thực hiện trong
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5685 dự án đang đợi nhà thầu
  • 537 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 527 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14685 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 16193 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây