Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC - Dự toán 7 hồ (Khe Chão, Khe Đặng, Đồng Man, Làng Thum, Bầu Lầy, Chín Suối, Chồng Chềnh)

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20191269479-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC - Dự toán 7 hồ (Khe Chão, Khe Đặng, Đồng Man, Làng Thum, Bầu Lầy, Chín Suối, Chồng Chềnh)
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8); Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Bắc Giang
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

Tư vấn Khảo sát, lập thiết kế Bản vẽ thi công – dự toán 7 hồ (Khe Chão, Khe Đặng, Đồng Man, Làm Thum, Bầu Lầy, Chín Suối, Chồng Chềnh) trên cơ sở Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) cho Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Bắc Giang đã được phê duyệt.

- Khảo sát bổ sung địa hình, địa chất, cần đủ thông tin cho việc lập TKBVTC;

- Lập thiết kế BVTC, tổng dự toán gồm cả việc tư vấn thiết kế để nâng cấp và trang bị hệ thống thiết bị quan trắc, dự báo và vận hành nhằm giúp chủ động ứng phó, phòng ngừa đảm bảo an toàn hồ chứa.

- Lập kế hoạch vận hành và bảo trì công trình theo quy định hiện hành.

- Khảo sát, thiết kế xử lý mối trong thân đập và môi trường xung quanh đập cho 02 hồ: Làng Thum, Đồng Man.

- Và các công việc tư vấn khác theo quy định.

Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây