Gói thầu BT-CS-4-1: Tư vấn giám sát thi công và quản lý hợp đồng LIA 2 và LIA 6

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20191123606-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Gói thầu BT-CS-4-1: Tư vấn giám sát thi công và quản lý hợp đồng LIA 2 và LIA 6
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bến Tre
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM
(DỊCH VỤ TƯ VẤN - LỰA CHỌN CÔNG TY TƯ VẤN)

Quốc gia

: Việt Nam

Tên dự án

: Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Khoản tín dụng số

: IDA số 6055-VN và IDA SUF số 6056-VN

Tên gói thầu

: Tư vấn giám sát thi công và quản lý hợp đồng LIA 2 và LIA 6.

Số hiệu gói thầu

: BT-CS-4-1

Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nhận được khoản tài trợ của Ngân hàng thế giới (WB) cho dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre và dự định dùng một phần khoản vay này để huy động dịch vụ tư vấn thực hiện gói thầu BT-CS-4-1: Tư vấn giám sát thi công và quản lý hợp đồng LIA 2 và LIA 6.

Dịch vụ tư vấn giám sát thi công và quản lý hợp đồng hạng mục Xây dựng Khu LIA2 và Xây dựng Khu LIA 6 thuộc Dự án Mở rộng Nâng cấp Đô thị Việt Nam (SUUP) - Tiểu dự án thành phố Bến Tre bao gồm các công việc sau: Giám sát và quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình trong giai đoạn chuẩn bị thi công, giai đoạn thi công xây dựng và giai đoạn sau thi công; giám sát an toàn xã hội; giám sát các vấn đề môi trường, sức khỏe và an toàn; quản lý các nhà thầu phụ (nếu có).

Dịch vụ tư vấn dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng 12 năm 2019 và kết thúc vào tháng 08 năm 2021.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Bến Tre kính mời các công ty tư vấn có đủ điều kiện (Công ty tư vấn) tham gia bày tỏ quan tâm đến việc cung cấp Dịch vụ nói trên. Các công ty tư vấn quan tâm cần cung cấp thông tin chứng minh rằng công ty mình có đủ điều kiện yêu cầu và kinh nghiệm có liên quan để thực hiện Dịch vụ. Các tiêu chí đánh giá quan trọng chủ yếu để đưa các công ty vào danh sách ngắn gồm:

a) Đơn vị tư vấn bao gồm thành viên liên danh (nếu có) hoặc nhân viên phụ trách phải đủ điều kiện và không có xung đột lợi ích; có uy tín và nhận được phản hồi tốt từ các khách hàng trước đó.

b) Năng lực của công ty tư vấn: Kinh nghiệm trong việc thực hiện các dịch vụ tư vấn về giám sát thi công và quản lý hợp đồng các công trình giao thông hoặc hạ tầng kỹ thuật tối thiếu 10 năm, đồng thời hoàn thành ít nhất 02 hợp đồng có tính chất và độ phức tạp tương tự trong khoảng thời gian 05 năm gần đây.

c) Chuyên gia tư vấn có đủ nhóm chuyên gia chủ chốt giám sát thi công xây lắp và các lĩnh vực liên quan theo Điều khoản tham chiếu có thể được huy động để thực hiện.

Các đơn vị tư vấn quan tâm cần chú ý tham khảo nội dung tại đoạn 1.9 trong tài liệu hướng dẫn của Ngân hàng thế giới về Tuyến chọn và thuê Tư vn trong các Khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân hàng Thế giới do Ngân hàng Thế giới phát hành vào tháng 1 năm 2011, được điều chỉnh vào tháng 7 năm 2014 (Hướng dẫn tư vấn), công bố chính sách của Ngân hàng Thế giới về xung đột lợi ích.

Tư vấn có thể liên kết với các công ty khác dưới hình thức liên danh hoặc thầu phụ để tăng cường năng lực thực hiện dịch vụ tư vấn.

Tư vấn sẽ được chọn theo phương thức đấu thầu “Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS)”, quy định tại Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn của WB.

Để có thêm thông tin về Điều khoản tham chiếu và các thông tin chi tiết khác, đề nghị liên hệ theo địa chỉ bên dưới trong giờ hành chính (Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút và chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút trong các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2019).

Hồ sơ bày tỏ quan tâm phải được gửi dưới dạng văn bản đến địa chỉ dưới đây (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) trước 14 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 12 năm 2019:

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Bến Tre.

Địa chỉ: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại: 02753.811123.

Email: nangcapdothibentre@gmail.com.


Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây