Cung cấp dịch vụ đào tạo trong nước về quản lý rủi ro trong quản lý ngân quỹ và dự báo luồng tiền (đào tạo nghiệp vụ về thống kê ngân quỹ và dự báo luồng tiền)

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20191119556-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Cung cấp dịch vụ đào tạo trong nước về quản lý rủi ro trong quản lý ngân quỹ và dự báo luồng tiền (đào tạo nghiệp vụ về thống kê ngân quỹ và dự báo luồng tiền)
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Chương trình hỗ trợ tư vấn và phân tích quản lý tài chính công tại việt nam
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

Quốc gia: Việt Nam

Tên dự án: Chương trình Hỗ trợ tư vấn và phân tích quản lý tài chính công tại Việt Nam

Khoản Tín dụng số: TF0A6369

Cơ quan Chủ quản: Bộ Tài chính

Gói thầu: Cung cấp dịch vụ đào tạo trong nước về quản lý rủi ro trong quản lý ngân quỹ và dự báo luồng tiền (đào tạo nghiệp vụ về thống kê ngân quỹ và dự báo luồng tiền)

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam nhận được khoản tài trợ không hoàn lại của Ngân hàng Thế giới (WB) thông qua Hiệp định số TF0A6369 được ký ngày 06 tháng 12 năm 2017 để triển khai thực hiện Chương trình Hỗ trợ tư vấn và phân tích quản lý tài chính công tại Việt Nam (gọi tắt là Chương trình AAA). Một phần số tiền của khoản tài trơ này sẽ được sử dụng để tài trợ thanh toán các chi phí hợp lệ cho hợp đồng dịch vụ tư vấn này của Chương trình AAA

Bộ Tài chính là Cơ quan Chủ quản của Dự án thông qua Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ Tư vấn và Phân tích Quản lý Tài chính công tại Việt Nam (Ban Quản lý Chương trình AAA) nay là Ban Quản lý các chương trình, dự án sử dụng nguồn tài trợ và vốn vay nước ngoài cơ quan Bộ Tài chính (Ban Quản lý dự án ODA của Bộ Tài chính) tổ chức thực hiện đấu thầu cho gói thầu “Cung cấp dịch vụ đào tạo trong nước về quản lý rủi ro trong quản lý ngân quỹ và dự báo luồng tiền (đào tạo nghiệp vụ về thống kê ngân quỹ và dự báo luồng tiền)”.

Mục tiêu và nhiệm vụ của dịch vụ tư vấn này là tổ chức đào tạo trong nước để tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý NQNN và đội ngũ cán bộ làm công tác dự báo luồng tiền để có thể đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay của hệ thống KBNN. Khóa học được thiết kế nhằm trang bị cho học viên là công chức Cục Quản lý ngân quỹ và các đơn vị liên quan của KBNN các kiến thức, kỹ năng và thực hành về hoạt động quản lý rủi ro, hoạt động dự báo luồng tiền trong quản lý NQNN. Trên cơ sở đó có thể vận dụng các kiến thức, kỹ năng trong công tác quản lý rủi ro trong quản lý NQNN và triển khai nghiệp vụ dự báo luồng tiền, nâng cao chất lượng công tác dự báo, đảm bảo việc quản lý NQNN được an toàn, hiệu quả.

Ban Quản lý dự án ODA của Bộ Tài chính mời các công ty/hãng tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm cung cấp Dịch vụ. Các Tư vấn quan tâm cần cung cấp hồ sơ thể hiện năng lực và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện Dịch vụ. Các tiêu chí đánh giá danh sách ngắn như sau:

Tiêu chí

1. Năng lực chung

Là đơn vị có chức năng, nhiệm vụ đào tạo về lĩnh vực tài chính – ngân hàng (theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền)

2. Kinh nghiệm

Có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo kiến thức chuyên ngành cho các cán bộ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

3. Yêu cầu khác

Có phòng học, phương tiện, thiết bị giảng dạy và học tập đáp ứng yêu cầu. Có cơ sở thực hành để thực hiện toàn bộ chương trình đào tạo, học viên có thể tác nghiệp trên phần mềm nghiệp vụ;

Có các khoa/phòng/đơn vị chuyên môn bảo đảm thực hiện 100% kế hoạch của chương trình đào tạo;

Có đội ngũ giảng viên đáp ứng đủ các điều kiện về trình độ và năng lực theo yêu cầu được quy định trong phần Yêu cầu về chuyên gia tư vấn đào tạo.

Tư vấn cần lưu ý quy định chính sách của Ngân hàng Thế giới về xung đột lợi ích tại mục1.9 quy định trong Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn cho Bên vay của Ngân hàng Thế giới - Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers, tháng 01 năm 2011 và bản sửa đổi tháng 7 năm 2014 (“Hướng dẫn Tư vấn")

Đơn vị tư vấn có thể liên danh với các đơn vị tư vấn khác thành một liên danh hoặc thầu phụ để nâng cao năng lực của tư vấn.

Đơn vị tư vấn sẽ được lựa chọn theo phương pháp lựa chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS) được nêu trong Hướng dẫn lựa chọn tư vấn.

Các tổ chức tư vấn quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin (bao gồm thông tin về điều khoản tham chiếu) tại địa chỉ dưới đây trong thời gian từ 09:00-17:00 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu.

Thư bày tỏ quan tâm phải được gửi đến địa chỉ dưới đây trước 15 h giờ 00, ngày 22/11/2019.

Ban Quản lý dự án ODA của Bộ Tài chính

Địa chỉ: Phòng 704, Tòa nhà Dự án Bộ Tài chính, Số 4 Ngõ Hàng Chuối 1, Phố Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Người đại diện: Ông Triệu Thọ Hân – Giám đốc

Tel: (84-24) 36331847 Email: trieuthohan@mof.gov.vn

Cc: Nguyenbaothanh@mof.gov.vn
Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây