Giám sát độc lập về xã hội và tái định cư

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20191018802-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Giám sát độc lập về xã hội và tái định cư
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

UBND TỈNH VĨNH LONG

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ODA

Số: 183/BQLDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 10 năm 2019

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

(DỊCH VỤ TƯ VẤN - LỰA CHỌN CÁC CÔNG TY)

Quốc gia

:

Việt Nam

Tên dự án

:

Mở rộng nâng cấp đô thị việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vĩnh Long, vay vốn WB

Khoản tín dụng số

:

6055-VN

Tên gói thầu

:

Giám sát độc lập về xã hội và tái định cư

Số hiệu gói thầu

:

VL-CS-TV4

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được khoản tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB) cho Dự án Mở rộng và nâng cấp đô thị Việt Nam, vay vốn WB - Tiểu dự án thành phố Vĩnh Long dự định dùng một phần khoản tài trợ này để huy động dịch vụ tư vấn thực hiện gói thầu VL-CS-TV4: Giám sát độc lập về xã hội và tái định cư.

Dịch vụ tư vấn (Dịch vụ) bao gồm việc hỗ trợ Ban quản lý dự án ODA tỉnh Vĩnh Long (PMU) cũng như các đơn vị thực hiện Dự án trong công tác giám sát độc lập về xã hội và tái định cư, Tư vấn sẽ làm việc với các cán bộ của Ban quản lý dự án để theo dõi và đánh giá các vấn đề giám sát độc lập về xã hội và tái định cư của dự án. Giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động đến an toàn xã hội được xác định trong Kế hoạch quản lý môi trường - xã hội của Tiểu dự án. Đồng thời, cung cấp định kỳ kết quả đánh giá và xem xét độc lập về kết quả thực hiện các mục tiêu và các nguyên tắc trong kế hoạch Tái định cư, những thay đổi mức sống và việc làm, việc khôi phục thu nhập và cơ sở xã hội của những người bị ảnh hưởng, hiệu quả và tính bền vững của công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các biện pháp đảm bảo an toàn xã hội khác (vấn đề bình đẳng giới và bạo lực giới, sự tham gia của công dân, tác động của dòng lao động,..). Trong quá trình giám sát, tư vấn sẽ đề xuất thêm các biện pháp giảm thiểu tác động bất lợi nếu thấy rằng những người bị ảnh hưởng/bị di dời không thể khôi phục lại cuộc sống như trước khi có dự án. Việc tuân thủ theo chính sách và quy trình trong kế hoạch hành động tái định cư (RAP); và việc đạt được các mục tiêu chính của RAP. Dịch vụ tư vấn dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 12 năm 2019 và kết thúc vào tháng 12 năm 2023.

Ban quản lý dự án ODA tỉnh Vĩnh Long kính mời các Công ty tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm đến việc cung cấp Dịch vụ. Các đơn vị tư vấn quan tâm cần cung cấp thông tin chứng minh mình có đủ năng lực cần thiết và kinh nghiệm tương ứng để thực hiện Dịch vụ. Các tiêu chí đánh giá quan trọng để đưa vào danh sách ngắn bao gồm: (i) Đơn vị tư vấn bao gồm thành viên liên doanh hoặc nhân viên phụ trách phải đủ điều kiện và không có xung đột lợi ích; (ii) Đơn vị tư vấn có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan và đã hoàn thành thành công ít nhất 01 hợp đồng có tính chất và độ phức tạp tương tự trong 05 năm gần đây; (iii) Đơn vị tư vấn có đủ nhóm chuyên gia chủ chốt về an toàn xã hội, giới, tái định cư theo Điều khoản tham chiếu (ĐKTC) có thể được huy động để thực hiện; (iv) Đơn vị tư vấn có uy tín và nhận được phản hồi tốt từ các khách hàng trước đó.

Các đơn vị tư vấn quan tâm cần chú ý tham khảo nội dung tại đoạn 1.9 trong tài liệu hướng dẫn của ngân hàng thế giới về Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê Tư vấn trong các khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới được ban hành bởi Ngân hàng Thế giới ấn bản tháng 01/2011, sửa đổi tháng 7/2014 (“Hướng dẫn Tư vấn”), công bố chính sách của Ngân hàng Thế giới về mâu thuẫn lợi ích.

Tư vấn có thể liên kết với các công ty khác dưới hình thức liên danh hoặc tư vấn phụ để nâng cao năng lực của họ.

Tư vấn sẽ được chọn theo phương thức đấu thầu “Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS)”, quy định tại Hướng dẫn lựa chọn tư vấn của Ngân hàng Thế giới.

Thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính (kể từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00 và từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 trong các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Hồ sơ bày tỏ quan tâm của tư vấn phải được trình bày dưới dạng văn bản và gửi đến địa chỉ sau (có thể gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, fax hoặc mail) trước 15 giờ 00 ngày 25 tháng 10 năm 2019.

(Đính kèm Điều khoản tham chiếu đã được phê duyệt)

Ban quản lý dự án ODA tỉnh Vĩnh Long.

Nơi nhận: Văn phòng Ban quản lý dự án ODA tỉnh Vĩnh Long.

Địa chỉ: Số 205/5 đường Phạm Hùng, phường 9, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại: 02703.881.889

Email: odavinhlong@gmail.com

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 10 năm 2019

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Trương Đặng Vĩnh Phúc

Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây