Công ty tư vấn đánh giá độc lập cuối kỳ

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20191011406-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Công ty tư vấn đánh giá độc lập cuối kỳ
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

THƯ MỜI QUAN TÂM

Quốc gia: Việt Nam

Dự án: Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và đồng bằng sông Hồng (NORRED).

Tín dụng số: 5259 – VN

Gói thầu: Tuyển chọn Công ty tư vấn đánh giá độc lập cuối kỳ

Mã gói thầu: CQS1-19

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhận một khoản vay từ Ngân hàng Thế giới để tài trợ cho Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng (“NORRED”) dự định sử dụng một phần trong khoản vay nói trên để chi trả cho dịch vụ tư vấn: Tuyển chọn Công ty tư vấn đánh giá độc lập cuối kỳ (CQS1-19).

Dịch vụ tư vấn thực hiện đánh giá độc lập cuối kỳ của Dự án NORRED, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: Xây dựng bản Đề xuất chi tiết có ý nghĩa thực tiễn và khoa học để thực hiện các mục tiêu cụ thể của Đánh giá cuối kỳ; Điều tra thực địa tại các tỉnh, bệnh viện Dự án; Quản lý và giám sát kế hoạch khảo sát, thực địa và ngân sách; Tổng hợp, phân tích số liệu và lập báo cáo đánh giá độc lập cuối kỳ kết quả thực hiện dự án (bao gồm cả video clip) bằng tiếng Anh và tiếng Việt trình Ngân hàng thế giới và Ban QLDA phê duyệt; Tổ chức các hội thảo, cuộc họp cần thiết; Chuyển giao kiến thức; Hỗ trợ Ban quản lý dự án trung ương xây dựng và hoàn thiện báo cáo đánh giá giữa kỳ.

Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng kính mời các đơn vị tư vấn hợp lệ theo quy định tại Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới xuất bản tháng 1, năm 2011 bày tỏ quan tâm để cung cấp dịch vụ nêu trên. Đơn vị tư vấn cần cung cấp các thông tin để chứng tỏ đơn vị có đủ các năng lực và kinh nghiệm cần thiết để thực hiện dịch vụ này. Các tiêu chuẩn để đánh giá lựa chọn danh sách ngắn gồm:

- Năng lực chung của đơn vị tư vấn

- Kinh nghiệm cụ thể của đơn vị tư vấn

- Năng lực của các cán bộ chủ chốt.

Nhà tư vấn cần đáp ứng các yêu cầu về năng lực sau:

- Là đơn vị nghiên cứu độc lập có uy tín cung cấp các chức năng tư vấn;

- Không thuộc sự quản lý của Bộ Y tế;

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra, nghiên cứu về lĩnh vực y tế, xã hội học;

- Đã từng tham gia đánh giá, nghiên cứu khảo sát tương tự;

- Có kinh nghiệm tư vấn, giám sát và đánh giá cho các dự án ODA, và có kinh nghiệm với các dự án của NHTG là một lợi thế;

- Chứng minh được việc thiết lập và sẵn sàng của một đội ngũ chuyên gia, cán bộ đa ngành có đủ chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan, về cả nghiên cứu định tính và định lượng trong thời gian thực hiện công việc;

- Không bị cơ quan có thẩm quyền cấm tham gia trong lĩnh vực đấu thầu;

- Hạch toán kinh tế độc lập, báo cáo tài chính 3 năm liên tiếp (năm 2016, năm 2017 và năm 2018) thể hiện khả năng kinh doanh, hệ thống tài chính đảm bảo kinh doanh có lãi, có biên bản quyết toán thuế do cơ quan có thẩm quyền thực hiện (nếu có).

Đơn vị tư vấn sẽ được lựa chọn theo Hình thức “ Phương thức tuyển chọn dựa trên năng lực Tư vấn (CQS) ”, và tuân theo thủ tục được nêu trong Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới xuất bản tháng 1, năm 2011 .

Đơn vị tư vấn cần tham khảo đoạn 1.9 của trong Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới xuất bản tháng 1, năm 2011 về các quy định và chính sách của Ngân hàng thế giới về mâu thuẫn lợi ích.

Đơn vị tư vấn có thể liên kết với các đơn vị khác để tạo thành liên danh hay nhà thầu phụ nhằm nâng cao năng lực tư vấn.

Hồ sơ quan tâm phải được đệ trình trước 09h00 ngày 21/10/2019 tại địa chỉ:

Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng

Địa chỉ: phòng 409-412, tòa nhà A2, khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, số 298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-4) 3726 4248 – Fax: (84-4) 37262775

Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị đơn vị tư vấn liên hệ với dự án theo địa chỉ trên đây từ 8h00 đến 17h00 vào các ngày làm việc.

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2019

GIÁM ĐỐC

Đã ký

Đặng Việt Hùng


Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây