Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát môi trường - xã hội và thực hiện biện pháp giảm thiểu tác động môi trường - xã hội cho 11 hồ chứa thuộc Tiểu dự án 1, tỉnh Thanh Hóa

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20190973373-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát môi trường - xã hội và thực hiện biện pháp giảm thiểu tác động môi trường - xã hội cho 11 hồ chứa thuộc Tiểu dự án 1, tỉnh Thanh Hóa
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Tiểu dự án, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

THƯ MỜI QUAN TÂM

Tên nước: Việt Nam.

Tên dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).

Tên tiểu dự án: Tiểu dự án 1, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Khoản vay số: 5749-VN

Tên nhiệm vụ: Tư vấn giám sát môi trường – xã hội và thực hiện biện pháp giảm thiểu tác động môi trường – xã hội cho 11 hồ chứa thuộc Tiểu dự án 1, tỉnh Thanh Hóa.

Số tham chiếu: Gói thầu C1-TH-TDA1-CS2.


Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng tài trợ từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA)/Ngân hàng Thế giới (WB), thông qua Hiệp định vay số 5749-VN ký kết ngày 08/04/2016, để tài trợ thực hiện Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) và dự định sử dựng một phần của nguồn vốn trên để chi trả cho dịch vụ tư vấn: Tư vấn giám sát môi trường – xã hội và thực hiện biện pháp giảm thiểu tác động môi trường – xã hội cho 11 hồ chứa: hồ Kim Giao, Đồi Dốc, Bai Mạ, Bái Đền, Bai Ngọc, Làng Mọ, Nam Sơn, Thung Sâu, Ao Sen, Ngọc Re và Đập Cầu, thuộc Tiểu dự án 1 Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thanh Hóa, dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).

Dịch vụ tư vấn (“Tư vấn”) bao gồm:

1. Tư vấn có nhiệm vụ giám sát môi trường – xã hội và thực hiện biện pháp giảm thiểu tác động môi trường – xã hội cho 11 hồ chứa: hồ Kim Giao, Đồi Dốc, Bai Mạ, Bái Đền, Bai Ngọc, Làng Mọ, Nam Sơn, Thung Sâu, Ao Sen, Ngọc Re và Đập Cầu, thuộc Tiểu dự án 1 Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thanh Hóa.

2. Thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn: 25 tháng (Hai lăm tháng).

3. Mục tiêu giám sát môi trường: Kiểm soát tác động phát sinh trong quá trình thi công và kiểm tra các tiêu chuẩn ô nhiễm môi trường trong giai đoạn thi công, kiểm tra, giám sát việc thực thi các giải pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công, kiến nghị bổ sung tăng cường các biện pháp giảm thiểu khi có các tác động phát sinh hoặc chưa được dự báo, kiến nghị với Chủ dự án, phối hợp với địa phương để giải quyết các vấn đề tồn tại liên quan đến bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm của dự án, đánh giá hiệu quả các giải pháp giảm thiểu tác động trong các giai đoạn thi công của dự án; Cung cấp định kỳ kết quả đánh giá và giám sát độc lập về việc thực hiện mục tiêu tái định cư, về thay đổi công việc và mức sống, khôi phục thu nhập của hộ bị ảnh hưởng, hiệu quả, tác động và tính bền vững về quyền lợi của những người bị ảnh hưởng, về tính cần thiết của các biện pháp giảm thiểu (nếu có) trong nỗ lực mang lại những bài học chiến lược cho việc quy hoạch và đưa ra quyết định trong tương lai.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa mời các đơn vị tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm của mình trong việc cung cấp Dịch vụ. Các đơn vị quan tâm cần phải cung cấp thông tin thể hiện được trình độ và kinh nghiệm liên quan đạt yêu cầu để thực hiện Dịch vụ. Tiêu chí lựa chọn Tư vấn vào Danh sách ngắn dựa trên cơ sở: Hệ thống tổ chức, quản lý chất lượng; Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất; Khả năng cung cấp nhân sự; Kinh nghiệm thực hiện các dịch vụ tư vấn có xét đến nguồn vốn.

Đơn vị tư vấn quan tâm cần chú ý khoản 1.9 trong Sổ tay hướng dẫn của WB Hướng dẫn: Tuyển chọn và Thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân hàng Thế giới xuất bản tháng 1 năm 2011 (“Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn”), đưa ra quy định trong chính sách của WB khi xảy ra xung đột lợi ích (download: http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/278019-1308067833011/Consultant_GLs_English_Final_Jan2011.pdf).

Tư vấn có thể liên kết với các đơn vị tư vấn khác với các hình thức liên danh, hoặc thầu phụ để tăng cường năng lực của tư vấn.

Đơn vị tư vấn sẽ được lựa chọn thông qua hình thức “Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn” (CQS) được quy định trong Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn của Ngân hàng Thế giới.

Thông tin thêm xin liên lạc để nhận Hồ sơ yêu cầu bày tỏ quan tâm tại địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa, số 06 đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Các đơn vị tư vấn quan tâm phải nộp Hồ sơ bày tỏ quan tâm theo hình thức dạng bản in (01 bản gốc và 05 bản chụp) tới địa chỉ dưới đây trước 9 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 10 năm 2019.

Phát hành Hồ sơ bày tỏ quan tâm từ 7 giờ 30 phút ngày 01 tháng 10 năm 2019 đến 9 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 10 năm 2019 tại địa chỉ ghi dưới đây:

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa.

Người nhận: Ông Thái Mạnh Tùng.

Địa chỉ: số 06 đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Số điện thoại: 02373.853.406.

Số fax: 02373.850.690.

Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây