Gói thầu số 12: Tư vấn lập Kế hoạch ứng phó trong tình huống khẩn cấp (EPP) của các đập lớn thuộc 03 tiểu dự án (C1-HB-GĐ2-CS5)

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20190973821-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Gói thầu số 12: Tư vấn lập Kế hoạch ứng phó trong tình huống khẩn cấp (EPP) của các đập lớn thuộc 03 tiểu dự án (C1-HB-GĐ2-CS5)
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Hòa Bình
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

B. Thông tin đăng tải chi tiết.

YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM

Tên nước: Việt Nam.

Tên dự án: Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Hoà Bình

Khoản vay số: Cr. 5749 – VN.

Tên nhiệm vụ: Tư vấn lập kế hoạch ứng phó trong tình huống khẩn cấp (EPP) của các đập lớn thuộc 03 tiểu dự án, dự án WB8, tỉnh Hòa Bình.

Tên gói thầu: Gói thầu số 12: Tư vấn lập kế hoạch ứng phó trong tình huống khẩn cấp (EPP) của các đập lớn thuộc 03 tiểu dự án (C1-HB-GD2-CS5), dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Hòa Bình).

Số tham chiếu: Gói thầu C1-HB-GD2-CS4.

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng tài trợ từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA)/ Ngân hàng Thế giới (WB), thông qua Hiệp định vay số 5749-VN ký kết ngày 8/4/2016, để tài trợ thực hiện Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) và dự định sử dụng một phần của nguồn vốn trên chi trả cho dịch vụ tư vấn: Lập kế hoạch ứng phó trong tình huống khẩn cấp (EPP) của các đập lớn thuộc 03 tiểu dự án, dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Hoà Bình.

Dịch vụ tư vấn (“Tư vấn”) bao gồm:

Tư vấn có nhiệm vụ lập kế hoạch ứng phó trong tình huống khẩn cấp (EPP) của các đập lớn thuộc 03 tiểu dự án, dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Hòa Bình. Theo quy định về phân loại các đập lớn của dự án được quy định trong Khung an toàn đập, có 07 đập lớn sau đây cần được tư vấn lập EPP: huyện Lạc Thủy (hồ Đại Thắng xã An Bình), huyện Lạc Sơn (hồ Rả xã Yên Phú, hồ Nang xã Văn Nghĩa, hồ Đăng xã Tân Lập), huyện Yên Thủy (hồ Luông Bai xã Đoàn Kết, hồ Mền 2 xã Đoàn Kết), huyện Kỳ Sơn (hồ Dụ xã Mông Hóa).

Thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn: 08 tháng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình mời các công ty tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm của mình trong việc cung cấp Dịch vụ. Các đơn vị quan tâm cần phải cung cấp thông tin thể hiện được trình độ và kinh nghiệm liên quan đạt yêu cầu để thực hiện Dịch vụ.

Đơn vị tư vấn quan tâm cần chú ý khoản 1.9 trong Sổ tay hướng dẫn của WB Hướng dẫn: Tuyển chọn và Thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân hàng Thế giới xuất bản tháng 1 năm 2011 (“Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn”), đưa ra quy định trong chính sách của WB khi xảy ra xung đột lợi ích. (download: http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/278019-1308067833011/Consultant_GLs_English_Final_Jan2011.pdf ).

Tư vấn có thể liên kết với các đơn vị tư vấn khác với các hình thức liên danh, hoặc thầu phụ để tăng cường năng lực của tư vấn.

Đơn vị tư vấn sẽ được lựa chọn thông qua hình thức “Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn” (CQS) được quy định trong Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn của WB.

Thời gian phát hành mời quan tâm: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 10 năm 2019 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 10 năm 2019.

Thông tin thêm xin liên lạc để nhận hồ sơ yêu cầu bày tỏ quan tâm tại địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính:

+ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình.

+ Địa chỉ: Phố Ngọc, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Các đơn vị tư vấn quan tâm phải nộp hồ sơ bày tỏ quan tâm theo hình thức dạng bản in (01 bản gốc và 05 bản chụp) tới địa chỉ dưới đây (đến nộp trực tiếp hoặc chuyển bằng thư tín) trước 09 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 10 năm 2019.

+ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình.

+ Người nhận: Ông Đặng Hoàng Bình.

+ Địa chỉ: Phố Ngọc, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

+ Số điện thoại: 02183.897.676; 0707.246.888 fax: 02183.852.994

+ Địa chỉ email: hoabinhwb8@gmail.com
Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây