Tư vấn xây dựng và hỗ trợ thực hiện các tiểu dự án trong các lĩnh vực sản xuất xốp, làm lạnh, điều hòa không khí

Tiến trình
Số TBMST/ TBMQT
20190968992-00
Trạng thái thông báo
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực thông báo
Vốn khác
Tên gói thầu
Tư vấn xây dựng và hỗ trợ thực hiện các tiểu dự án trong các lĩnh vực sản xuất xốp, làm lạnh, điều hòa không khí
Thời gian phát hành HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Địa điểm phát hành và nhận HSMST
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Thời điểm mở sơ tuyển
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Hình thức nhận HSMST
Tên dự án
Dự án Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn II
Nguồn vốn
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng kí
Phương thức LCNT
Nội dung chính gói thầu

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2019

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tài trợ từ Quỹ Đa phương thi hành Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, ủy thác Ngân hàng Thế giới quản lý để thực hiện Dự án “Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn II” (HPMPII) do Cục Biến đổi khí hậu làm chủ dự án và dự kiến dùng một phần khoản tài trợ để thanh toán các chi phí hợp lệ theo Hợp đồng này.

Ban Quản lý dự án Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn II thuộc Cục Biến đổi khí hậu có kế hoạch lựa chọn Nhà thầu là đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu “Tư vấn xây dựng và hỗ trợ thực hiện các tiểu dự án trong các lĩnh vực sản xuất xốp, làm lạnh, điều hòa không khí” (mã số C2-CSF2) cụ thể như sau:

Nội dung gói thầu:

Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia dự án xây dựng đề xuất tiểu dự án và hỗ trợ doanh nghiệp được lựa chọn thực hiện các tiểu dự án trong các lĩnh vực sản xuất xốp, làm lạnh, điều hòa không khí cụ thể:

+ Nhiệm vụ 1: Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia dự án thực hiện tiểu dự án trong lĩnh vực sản xuất thiết bị lạnh;

+ Nhiệm vụ 2: Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia dự án thực hiện các tiểu dự án trong lĩnh vực sản xuất xốp;

+ Nhiệm vụ 3: Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia dự án thực hiện tiểu dự án trong lĩnh vực điều hòa không khí;

+ Nhiệm vụ 4: Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất xốp thiết lập các trạm trộn Polyol trộn sẵn các chất không phải là HCFC.

Phạm vi gói thầu:

Đối với từng nhiệm vụ nêu trên, Tư vấn có trách nhiệm hỗ trợ các doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia dự án xây dựng đề xuất tiểu dự án, bao gồm các thông số kỹ thuật của thiết bị cần mua sắm, dự toán chi phí mua sắm thiết bị chuyển đổi công nghệ, dự thảo kế hoạch quản lý môi trường (xã hội) (EMP) trên cơ sở kế hoạch tổng thể theo từng lĩnh vực đã được công bố và các vấn đề về an toàn và kế hoạch thực hiện chuyển đổi công nghệ theo các yêu cầu được quy định trong Tài liệu hướng dẫn thực hiện dự án và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của dự án.

Thời gian thực hiện gói thầu:

Dự kiến từ tháng 9 năm 2019 đến hết tháng 6 năm 2023.

Yêu cầu cơ bản đối với Nhà thầu:

i. Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm hoạt động/cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực làm lạnh và điều hòa không khí, sản xuất xốp, tiết kiệm năng lượng và lĩnh vực có liên quan.

ii. Hiểu biết về các công ước quốc tế như Nghị định thư Montreal, biến đổi khí hậu, kế hoạch loại trừ theo lĩnh vực, tiết kiệm năng lượng, vv…

iii. Có kỹ năng, kinh nghiệm phân tích, đánh giá và thẩm định.

iv. Có kinh nghiệm đánh giá công nghệ, báo cáo đầu tư.

v. Có kinh nghiệm làm việc với doanh nghiệp công nghiệp, ưu tiên có kinh nghiệm với các doanh nghiệp trong lĩnh vực làm lạnh và điều hòa không khí, sản xuất xốp.

vi. Có kinh nghiệm làm việc với dự án sử dụng vốn tài trợ phát triển chính thức (ODA).

vii. Hiểu biết về quy trình, thủ tục của cơ quan quản lý nhà nước.

viii. Có đầy đủ đội ngũ chuyên gia gồm 01 trưởng nhóm chuyên gia và 05 chuyên gia trong các lĩnh vực làm lạnh, điều hòa không khí, hóa chất/xốp, an toàn và môi trường, tài chính.

Nhà thầu sẽ được lựa chọn theo phương thức Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS) được quy định trong Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn của Ngân hàng Thế giới.

Nhà thầu cần tham chiếu mục 1.9 thuộc Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới về Tuyển chọn và Thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và tín dụng và tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới, bản tháng 01 năm 2011 (sửa đổi vào tháng 7 năm 2014), trong đó quy định chính sách của Ngân hàng Thế giới đối với vấn đề Xung đột lợi ích.

Hồ sơ mời quan tâm sẽ được cung cấp trực tiếp tại địa chỉ dưới đây hoặc theo yêu cầu qua thư điện tử hpmpII.vietnam@monre.gov.vn từ 10h00 ngày 30/9/2019.

Nhà thầu quan tâm được đề nghị nộp Hồ sơ quan tâm trong đó thể hiện rõ năng lực thực hiện được các công việc nêu trên. Hồ sơ được chuẩn bị bằng tiếng Việt (gồm 01 bản chính và 02 bản sao), được gửi đến địa chỉ dưới đây không muộn hơn 10h00 ngày 15/10/2019:

Ban Quản lý dự án HPMPII.

Phòng A1704, Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84.2435543399

E-mail: hpmpII.vietnam@monre.gov.vn

Địa điểm mở HSMST
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời gian thực hiện HĐ
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây